Új alapokra helyezte a kormány a tankönyvellátást, illetve a minőségi ellenőrzést a feladatok újrafelosztásával és a Nemzeti Tankönyvtanács felállításával. A Magyar Közlöny december 29-i számában megjelent törvény értelmében ezután az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet felel majd a tankönyvfejlesztésért, a Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. pedig a beszerzésért és az ellátásért. Az iskolák a következő tanévben már központi jegyzékből választhatnak tankönyvet diákjaik számára.

A tankönyvellátást az új, december 17-én elfogadott jogszabály értelmében már január 1-jétől állami feladatként határozzák meg. A törvény alapján ezzel a piaci alapokra épülő tankönyvellátás megszűnik, a jövőben minden felelősség az államra hárul majd.

Az egyik legnagyobb újdonság a Nemzeti Tankönyvtanács felállítása, amely 13 tagot számlál. A vidékfejlesztésért felelős miniszter, a szak- és felnőttképzésért felelős miniszter, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar Rektori Konferencia, a Nemzeti Pedagógus Kar és az Országos Nemzetiségi Tanács egy-egy tagot delegál majd a testületbe, további hat tagot nevez ki személyes hatáskörében az oktatásért felelős miniszter, az elnököt pedig a testületbe delegáltak maguk közül választják majd ki. Feladatuk a tantervek tartalmának ellenőrzése, a fejlesztés felügyelete, az ellátás helyzetének figyelemmel követése lesz majd. Ezen felül ellenőrizni fogják a tankönyvkínálatot is, illetve éves tankönyvfejlesztési terveket állítanak össze. Emellett részt vesznek majd a tankönyvé nyilvánítás folyamatában is.

Garantált színvonalat ígérnek

A tankönyvellátásért közvetlenül a Könyvtárellátó Kft. fog felelni, amelynek feladata lesz, hogy megfelelő számban megrendelje, beszerezze és eljuttassa az iskolákba a könyveket, ide értve a két tannyelvű és speciális nevelési igényű tanulók számára készült tankönyveket is. A szakképzési tankönyvek előállításának feladata az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetre hárul.

Megváltozik a tankönyvvé nyilvánítás folyamata is, a pontos eljárást miniszteri rendeletben határozzák meg. Ez alapján január 1-jét követően csak azok a kiadványok minősülnek majd tankönyvnek melyeket az oktatásért felelős miniszter kiválasztott egy nyilvános pályázati eljárás során vagy az ő kezdeményezésére fejlesztettek ki. A tankönyvek forgalomba hozatala nyomtatott formában vagy elektronikus adathordozón történik majd. Az iskolák egy pontosan vezetett tankönyvjegyzékből választhatják majd ki, hogy az első és a nyolcadik osztályok között évfolyamonként és tantárgyanként melyik könyvet kívánják felhasználni az oktatás során. A jegyzék összeállítását a Nemzeti Tankönyvtanács végzi.

A kormány indoklása szerint a tankönyvellátási rendszer átfogó reformja azért vált szükségessé, mert a korábbi rendszerben elsősorban arra törekedtek a résztvevő szervezetek, hogy minél nagyobb profitra tegyenek szert. Az új szabályok szerint működő ellátási rendszer ugyanakkor véget vet a versengésnek, ezzel egyrészt garantálja a tankönyvek színvonalát és rendelkezésre állását, miközben a pályázati eljárások révén a magánkézben lévő kiadókat sem zárja ki a fejlesztésből.

{module Forrás: edupress}