131 tárgyból érettségizhetnek a magyar diákok.Szerdán zavartalanul lezajlottak a kötelező tárgyakból – magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem – tett érettségi vizsgák. Csütörtökön angol nyelvből folytatódott az írásbeli érettségi, a további írásbeli vizsgák május 27-éig tartanak.
Magyar nyelv és irodalomból az érettségiző diákok száma idén 85466 volt, közülük mindössze 3 százalék választotta az emelt szintű érettségi vizsgát. Matematika tárgyból 86546-an vizsgáztak, nem egész 4 százalékuk vállalta az emelt szintű feladatok megoldását. Történelemből sem volt sokkal magasabb az emelt szintű érettségi tevők száma, a 86181 érettségiző közül 6,8 százalék írt emeltszintű feladatlapot.

A jelenleg maturálok 131 kurzus közül választhatnak. Az érettségizők számára kínált lehetőségek csak az utóbbi években szélesedtek ki ilyen mértékben, 1997-ben még összesen harminc tárgy neve szerepelt a hivatalos érettségi listán.
A változás részben a speciális közoktatási képzéseknek köszönhető, az intézmények ugyanis törekednek arra, hogy a saját profiljukhoz tartozó tárgyaikat az érettségi vizsga alkalmával is választhatóvá tegyék. Az akkreditáció az Oktatási Hivatal feladatai közé tartozik, előfeltétele pedig, hogy a tárgyból legalább 138 tanítási óra mellett két év végi jegyet szerezhessenek a diákok.
Szinte minden területen bővül az érettségi tantárgyak listája. Egyre több kurzus egészíti ki például a kötelező magyar nyelv és irodalom tárgyat a kommunikáció és média világa köré felsorakozott címekkel, mint a mozgóképkultúra és médiaismeret, a művelődési és kommunikációs alapismeretek, vagy az anyanyelvi kommunikáció. Megszaporodtak a különböző vallásokat érintő tárgyak is: ma már a katolikus, református, evangélikus és buddhista vallások mellett a Hit Gyülekezete által akkreditált bibliaismeretből, de judaisztika tárgyból is lehet érettségi vizsgát tenni.
Egyre több nyelv, illetve azokhoz kapcsolódó kultúrtörténeti, népismereti kurzus is szerepel a lajstromban. A hagyományos német nyelv mellett kulturális és földrajzi ismereteket is számon kérnek például a német célnyelvi civilizáció nevet viselő tantárgy érettségi vizsgája során, míg a német nemzetiségi népismeret kurzuson néprajzi, társadalomismeretei, illetve kisebbségpolitikai témakörök kerülnek előtérbe.
Miközben tovább bővül a száma a turisztika és vendéglátás, valamint a humán tudományok területéhez tartozó érettségi tárgyaknak, egyre több változás következik be az érettségi szerkezetében is.
Forrás: HVG
(www.edupress.hu)