Az angol nyelvi emelt szintű érettségi Hallott szöveg értése vizsgarészével kapcsolatban valóban érkeztek észrevételek az Oktatási Hivatalhoz (OH), de mint a tételkészítő bizottság leszögezte: a szóban forgó hanganyag minden tekintetben megfelel a vizsgaleírás előírásainak – tájékoztatott a Hivatal.

 

A jogszabályok szerint a tételkészítő bizottság feladata és felelőssége az érettségi feladatlapok kidolgozása. A bizottságokban tapasztalt, gyakorlott szaktanárok, valamint szakmai és anyanyelvi lektorok gondoskodnak a feladatsorok szakmai minőségéről, valamint arról, hogy azok a vizsgakövetelményeknek megfeleljenek. Az Oktatási Hivatal e mellett további ellenőrzéseket épít be a folyamatba. A kész feladatsorokat – mielőtt azok a feladatsor-készletbe kerülnének – két, a bizottságtól független úgynevezett csúcslektor vizsgálja meg. Az adott vizsgaidőszakban a Hivatal ebből a tételkészletből sorsolja ki azt, amelyik a vizsgázók elé kerül. A sorsolás után a feladatlapot újabb két független szakértő, gyakorló szaktanár megvizsgálja, és észrevételeit megbeszéli a tételkészítő bizottsággal. A szóban forgó feladatsor – és annak részeként a hanganyag is – ezen a folyamaton ment végig, és a minden szakértő egybehangzó véleménye szerint a teljes vizsgaanyag megfelel az emelt szintű vizsgakövetelményekben előírtaknak.

A hanganyag tartalmával kapcsolatban a tételkészítő bizottság álláspontja:

„A szóban forgó hanganyag minden tekintetben megfelel a vizsgaleírás előírásainak!

Az angol nyelvi érettségi III. Hallott szöveg értése feladataiban kizárólag az egyes feladatok tartalmához illeszkedő, sztenderd anyanyelvi hangokat használunk; így történt a mostani vizsgaidőszak emelt szintű feladatainál is. Az első feladatban egy brit angol idegenvezető (férfi), a másodikban egy brit angol hírolvasó (nő), míg a harmadikban egy amerikai (férfi) hang hallható. Egyik feladat sem követel indokolatlan erőfeszítést a vizsgázótól, és teljes mértékben megfelel a vizsgaleírásnak, miszerint:

– a vizsga azt méri, hogy képes-e a vizsgázó az értési céloknak, illetve a feladatnak megfelelő stratégiák alkalmazásával a szöveget megérteni,

– a szöveg autentikus jellegéből adódóan minimális háttérzaj is hallható lehet a felvételen.

(Ebben a konkrét vizsgaanyagban ilyen háttérzaj egyáltalán nincs, viszont az első feladat helyszínéből adódóan – mely egy múzeumi terem – egy minimális visszhang hatás hallható.)”

A CD lemezek sokszorosítása hosszú évek óta ugyanazzal a professzionális technológiával történik, és mindeddig egyetlen darabról sem bizonyosodott be, hogy hibás, vagy rosszul működő lett volna. Mindezek alapján szinte bizonyosra vehető, hogy a vizsgahelyszíneken lejátszott CD-k minősége mindenütt megfelelő, az elkészült és ellenőrzött vizsgaanyaggal azonos volt. Hozzá tesszük, hogy minden vizsgahelyszínen rendelkezésre álltak tartalék CD-k arra az esetre, ha valamelyik CD megsérülne, lejátszhatatlanná vált volna.

Az emelt szintű érettségi vizsgákat a kormányhivatalok szervezik, így a vizsgák szervezési körülményeivel kapcsolatos egyedi panaszokat kizárólag kormányhivatalok tudják kivizsgálni, azokkal hozzájuk kell fordulni. Ha az Oktatási Hivatalhoz ilyen jellegű észrevétel érkezik, akkor azt – feltéve, hogy a levélből azonosítani tudjuk – továbbítjuk az illetékes kormányhivatalba. Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a kormányhivatalok, illetve az általuk felkért vizsgahelyszínek szintén tapasztaltak a vizsgaszervezésben, és nincs okunk feltételezni, hogy az idén a vizsgakörülmények a korábbi évek gyakorlatától, színvonalától eltérőek lettek volna.

Oktatási Hivatal

{module Forrás: edupress|none}