Eskütételüket követően dr. Hunyady László dékán avatta orvosdoktorrá az Általános Orvostudományi Karon végzett hallgatókat a Papp László Sportarénában. A 319 magyar és a 26 országból érkezett 151 külföldi hallgató közül 113-an summa cum laude, 320-an cum laude, míg 37-en rite minősítéssel fejezték be tanulmányaikat.

A magyar, a német és az angol képzésben részt vett volt hallgatók nevében dr. Gyánó Marcell, dr. Röser Christian-Martin, valamint dr. Jordan Justine mondott köszönetet.

A Semmelweis Egyetem általános orvosi diplomájának megszerzése nem kis teljesítmény, hiszen karunk olyan természettudományos alapokon nyugvó képzést nyújt, ami nemzetközi szinten is elismert – mondta dr. Hunyady László dékán, hozzátéve, hogy a leideni egyetem néhány hete közzétett rangsorában az 541-dik helyen végzett a Semmelweis. „A nemzetközi rangsorban elért helyezés értékét növeli, hogy intézményünk elsősorban orvos és egészségtudományi területen működő szakegyetem, ami teljesítményével a sokkal szélesebb területen oktató egyetemekkel is felveszi a versenyt” – közölte. Véleménye szerint az itt végzett hallgatók a tudás mellett egy csaknem két és fél évszázados tradícióval gazdagodnak. Isaac Newtont idézve elmondta: „ha távolabbra láttam másoknál, azt azért tehettem, mert óriások vállán álltam.” A Semmelweis Egyetem számos kiemelkedő egyénisége közül a legnagyobb óriás, akinek mi valamennyien a vállán állunk, Semmelweis Ignác, karunk egykori tanára, akinek nevét 1969-ben, egyetemünk alapításának 200. évfordulóján vettük fel – idézte fel a dékán. Hozzátette: a világszerte ismert név a BBC tudományos rovatának összeállításában Newton és Galilei után harmadikként szerepel a legkiemelkedőbb tudósok listáján.

A frissen avatott orvosdoktorokat biztosította: diplomájukon Semmelweis neve a garancia arra, hogy tudományos alapokon nyugvó, biztos tudásra tettek szert. „Magától értetődő, hogy az orvos ne csak tudja, hogy mit kell tennie, hanem értse is, mit miért csinál, ezáltal a váratlan helyzetekben is megállja a helyét. Ez képzésünk egyik legfontosabb alapelve és célja” – osztotta meg dr. Hunyady László, aki szerint a gyakorlati készségek elsajátítása szintén elengedhetetlen. A dékán kiemelte az élethosszig tartó tanulás fontosságát: a modern ismeretek nélkül a gyógyító munkában nem lehet eleget tenni az egyre nagyobb kihívásoknak, ezért a szakvizsga vagy a tudományos fokozat megszerzését követően is folyamatosan bővíteni kell tudásunkat a folyton megújuló orvostudomány ismereteivel. Az egyetem akkor végezte jól feladatát, ha nem csupán a tudást adta át a diákoknak, hanem a még több tudás megszerzése iránti igényt is sikerült felkeltenie – hangsúlyozta. A dékán végül felhívta a frissen avatott doktorok figyelmét: fontos a külföldi tapasztalat, és bár csábítóak az ottani lehetőségek, hosszútávon itthon kell boldogulni. Magyarországnak szüksége van az önök szaktudására, még ha ez áldozatokkal is jár – vélekedett.

Dr. Szél Ágoston rektor arra kérte a frissen avatott orvosokat, hogy esküjükhöz híven orvosi tevékenységükkel szolgálják beteg embertársaik gyógyulását. Törekedjenek hivatásuk hibátlan művelésére, ismereteik állandó gyarapítására és legyenek hazánk gondolkodó és áldozatot vállaló polgárai. A Szenátus ünnepi ülésének zárásaként – angol nyelvű beszédében – a rektor felidézte hallgatói éveit, majd utalt arra a negyven évre is, amit a Semmelweis Egyetem kötelékében eddig eltöltött. Új kollégáinak azt kívánta: őrizzék meg lelkesedésüket, a diploma megszerzése pedig ne a múlt vége, hanem a jövő kezdete legyen. Egyúttal azt is kifejtette, hogy a Semmelweis név valamennyi itt végzett hallgatót összeköt, így a most doktorrá avatottakat is, akiknek hivatásuk gyakorlásához végül sikeres munkát kívánt.

{module Forrás: edupress|none}