A hallgatói hitelrendszert működtető Diákhitel Központ Zrt. 2014 első fél évét nulla forint mérleg szerinti eredménnyel zárta, a társaság az első hat hónapban bruttó 8,9 milliárd forint hitelt folyósított.

A BÉT honlapján augusztus 25-én közzétett jelentés emlékeztet arra, hogy az állami tulajdonú társaság az alapítói szándék szerint nyereségcél nélkül működik.

A központ a 2013/2014-es tanulmányi évben 17,7 milliárd forint hitelt folyósított, amely mintegy 9 százalékkal elmarad az előző tanévtől. A hitelrendszer 2001. évi indulásától 2013. június 30-ig mintegy 277 milliárd forint hitelt nyújtottak. Az eszközök 95 százalékát alkotó diákhitelek állománya június 30-án mintegy 272 milliárd forint volt.

A társaság 2001. évi indulásától 2013. június 30-ig több mint 341 ezren részesültek Diákhitel 1-ben, közülük mintegy 128 ezren már visszafizették teljes tartozásukat. Diákhitel 2-t 10 863 személynek folyósított 2012 szeptembere óta.

Az ügyfelek visszafizetései 2014 első fél évében 159 százalékban fedezték az új hallgatói hitelfolyósításokat, az adósságportfólió az első fél évben nettó 5,5 milliárd forinttal csökkent – számol be róla a jelentés.

A társaság működéséhez szükséges forrásokat – állami készfizető kezességvállalás mellett – a pénz- és tőkepiacokról vonja be. A társaság a 2014. március-júniusi időszakban két alkalommal hozott forgalomba kötvényeket összesen 11,5 milliárd forint névértékben; június 30-án három kötvénysorozatával lehetett kereskedni mintegy 86,3 milliárd forint névértékben.

A hallgatói hitelek után számított kamatbevétel, valamint a pénzügyi műveletek egyéb bevételei 2013 első fél évéhez képest 13 százalékkal, 8,375 milliárd forintra csökkentek, amit a hallgatói hitelek kamatának jelentős csökkenésével magyaráz a jelentés. Ezt jelentős részben az tette lehetővé, hogy az adósságállománnyal kapcsolatos kamat- és kamatjellegű ráfordítások összege 21 százalékkal, 5,705 milliárd forintra mérséklődött.

A különbözet nyújt fedezetet a hitelezési veszteségeket fedező kockázati céltartalék képzésére, illetve a működési ráfordításokra. A diákhitel kockázati céltartalék június 30-án meghaladta a 30,459 milliárd forintot, 2013 végéhez képest 7,8 százalékkal emelkedett.

A jelentés emlékeztet arra: a társaság január 1-jével, illetve a fél év végén mindkét hitelterméke kamatát mérsékelte, így a naptári év második hat hónapjában a Diákhitel 1 kamata 5,75 százalék, a Diákhitel 2 kamata pedig 7 százalék (az utóbbi esetében az ügyfeleket csak fix 2 százalék terheli, az ezen felüli részt az állam kamattámogatás formájában megfizeti az ügyfelek helyett).

A jelentés beszámol arról is, hogy a tevékenység bővülése, illetve a felsőoktatás finanszírozásának egyidejű átszervezése miatt a szokásosnál magasabb bizonytalanság mellett lehet előrejelezni az alaptevékenység alakulását, a megfelelő tartalékokkal történő tervezés azonban a működési kockázatokat nem növeli.

A központ a 2014. évi tervek összeállításakor az éves folyósítás csökkenésével számolt. A szabad felhasználású Diákhitel 1 új felvevőinek száma a jelentés szerint várhatóan jelentősebben csökken, mert az önköltséges képzésben tanuló hallgatók a Diákhitel 2-t veszik igénybe. Utóbbi esetében – mivel az évente belépő új jogosultak számának jelentős emelkedése nem várható – visszafogott növekedéssel számolnak.

A visszafizetések tekintetében a korábbi trendeknek megfelelő növekedésre számít a társaság. A finanszírozási feltételek rövid távon várhatóan kedvezően alakulnak, így a forrásköltségek tovább csökkenhetnek. A jelenlegi pénz- és tőkepiaci környezet azonban fokozott bizonytalanságot jelent, így a forrásbevonást megfelelő óvatossággal és rugalmassággal kell tervezni – írja jelentésében a társaság.

 

forrás:edupress.hu