Az egész napos csa­ládi ren­dez­vé­nyen talál­koz­hat­tok az MTVA műso­ra­i­val, műsor­ve­zetői­vel, kipró­bál­hat­já­tok a dísz­le­te­ket és akár ripor­tot is készíthettek.

Este 19 órá­tól Szim­fo­nik Live kon­cert az MR Szin­fó­ni­kus Zene­ka­rá­val, ezút­tal magyar dalok­kal. Fel­lép­nek Bocs­kor Bíborka (Magas­he­gyi Under­ground), Mar­salkó Dávid és Járai Márk (Halott Pénz), Pász­tor Anna (Anna & the Bar­bies), a Mys­tery Gang, ByeA­lex, Szabó Balázs, Ligeti György (We Are Rock­stars, Zagar), Odett, Deniz, Yor­gos (Bal­kan Fana­tik), Papp Sza­bolcs (Super­nem), Kéri And­rás Columbo (Irie Maf­fia, Bra­ins), Pri­e­ger Fanni (Anima Sound Sys­tem), Kamau Makumi (Mary Pop­Kids), Lovasi And­rás (Kis­csil­lag) és Bérczesi Róbert.

A ren­dez­vény ingyenes.

 

Forrás:.piknikmagazin.hu