A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ pályázati támogatásával szeptember és október hónap folyamán országszerte

351 közösségi eseményt szerveztek meg az iskolák. „Az iskola közös ügyünk” című pályázathoz kapcsolódó támogatási keret összesen több mint 170 millió forint.

A programok megvalósítását pedagógusok és tankerületi munkatársak segítették. Azon dolgoztak, hogy az intézmények alaptevékenységén túlmenő feladatok is érvényesüljenek a nevelés-oktatásban. Ennek érdekében a tanárok társintézményeket, szülői közösségeket fogtak össze és ahol lehetett, cégeket, alapítványokat, sport- és kulturális egyesületeket is bevontak.

A rendezvények olyan fontos témák köré szerveződtek, mint az egészséges életmód, a rendszeres testmozgás népszerűsítése, a tehetséggondozás, az esélyegyenlőség, a toleranciára, művelődésre és más pedagógiai vagy családi értékekre való nevelés. A gyermekek a közösen eltöltött minőségi idő során megtapasztalhatták a közösséghez tartozás erejét, valamint a hagyományőrző programok kapcsán a nemzeti és a helyi identitás fontosságát.

„Nálunk a novaji Gárdonyi Géza iskolában, az Időutazás autómentesen című rendezvény megszervezésekor egyszerre több fontos pedagógiai értéket helyeztünk előtérbe. A környezettudatos nevelés és a baleset-megelőzés mellett fontos volt, hogy a gyerekeket közösségi és csapatmunkára ösztönözzük. A diákoknak az Autómentes Napon egy kerékpáros ügyességi pályát kellett teljesíteniük, de már előzetes feladatként tablót és prezentációkat készítettek ebben a témában. Felkutattuk a településen található legrégebbi emberi, illetve állati erővel hajtott járművet is. A szervezésben segítségünkre voltak partnereink – a rendőrség, a polgárőrség, az önkormányzat, a helyi hagyományőrző egyesület, a hegyközség, a faluvédő egyesület és az óvoda is. Emellett persze igyekeztünk minél több szülőt, rokont és ismerőst is bevonni egy nagyszabású kerékpáros felvonulásba” – meséli Gál Zsuzsanna, az egyik közösségi eseményt szervező Heves megyei iskola pedagógusa.

A programok során beigazolódott a közösségfejlesztés pozitív személyiségformáló hatása. A pedagógusok a szervezésbe is bevonták a gyermekeket, felelősségteljes feladatot bíztak rájuk, így ők maguk is hozzájárulhattak személyes ötleteikkel, tehetségükkel, kreativitásukkal a közösségi események megvalósításához. Ez az értékrendbeli fejlődés közvetlenül támogatja az iskolai tanórák hatékonyságát és a versenyképes tudás megszerzését.

A szeptember-októberi rendezvények csak kezdőpontjai voltak annak a folyamatnak, amelyben helyi iskolai kezdeményezésre a közösségfejlesztés legmodernebb módszerei nevelési-oktatási gyakorlattá válnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott iskolákban országszerte.

 

Forrás:edupress.hu