„Az intelligencia egy képességet jelent, amellyel megoldhatunk egy problémát vagy létrehozhatunk egy terméket, amely egy vagy több kulturális környezetben is értékelhető.” Howard Gardner Howard Gardner 1983-ban publikálta többször intelligencia elméletét, mely a pedagógia gyakorlatban igen hasznosnak bizonyult. Gardner megközelítésében az „intelligencia annak képessége, hogy az ember hasznos dolgot hozzon létre, vagy saját kultúrájában értékesnek számító feladatot végezzen”, „olyan képességegyüttes, amelynek segítségével az ember az életben felmerülő problémákat megoldja”, „új megoldásokat talál, és új tudást szerez”. Megközelítése szerint nem egyetlen egységes és változatlan értelmi képesség létezik, így 8 egymástól függetlenül is létező intelligenciát azonosított.

Különböző mértékben ugyan, de minden emberben adott mind a nyolc intelligencia, és megfelelő képzés és ösztönzés mellett a legtöbb esetben kielégítően fejleszthető bármelyik terület.
Egy-egy tevékenység során egyszerre több intelligenciát alkalmazunk. Az intelligenciák szinte soha nem működnek elszigetelten, a mindennapi életben több intelligencia segítségével kell megoldanunk összetett feladatokat. Minden intelligencia számos, egymástól függetlenül is működő részképességre bontható. Egy intelligencián belül is sokféle tehetség létezik. Az intelligenciák egymás segítségével is fejleszthetők. Megfelelő körülmények között az erősebb intelligencián keresztül a gyengébb is megközelíthető.

A Gardner által azonosított 8 intelligenciaterület:

Verbális intelligencia az erőssége azoknak, akik szívesen olvasnak, írnak, akik “jól bánnak a szavakkal”.

Logikai-matematikai területen erősek, akik természetes módon meglátják az összefüggéseket a látszólag össze nem tartozó dolgok között is.

A térbeli-vizuális területen kiemelkedő emberek jól tájékozódnak, grafikonok és ábrák kedvelői, fejlett a belső látásuk.

Az emberekkel való sikeres együttműködés, az eredményes kommunikáció és konfliktuskezelés az inerperszonális terület fejlettségének függvénye.

Az intraperszonális, személyes intelligencia szintje az önismeret, a reflexiós készség, a célkitűzési stratégiák által határozható meg.

A testi-kinesztetikus területen motiváltakat a sportban elért eredményeik vagy kétkezi alkotásaik által lehet felismerni.

A zenei intelligencia speciális területe a jó hallást, a hangszeren való játékot, az énekelés magas szintjén egyaránt megmutatkozhat.

A természeti intelligencia jelei az állatokkal való bánás, a növények gondozása, a természet iránti kiemelt figyelem formájában mutatkozik meg.

Tekintve, hogy ezek az intelligenciaterületek nem elszigetelten mutatkoznak meg, érdemes egymásra hatásukat is vizsgálni.

A MÓDSZERKOCKA módszerei azt a hat utat kínálják, amelyen a többszörös intelligencia alapján az információfelvétel és -feldolgozás megtörténik.

 

forrás: http://modszerkocka.hu/tobbszoros-intelligencia/