Szakmai együttműködések és tananyagfejlesztés a korszerű ismeretek átadásához. Kutatások és szakmai háttéranyagok elkészítésében is részt vehetnek az Edutus Főiskola hallgatói, illetve gyakorlati helyeket biztosít számukra a Magyar Turizmus Zrt. annak a megállapodásnak a keretében, mely a két intézmény között jön létre.

A főiskola emellett kidolgoz egy olyan turizmus online marketinggel foglalkozó tananyagot, mellyel a hallgatók a legmodernebb, naprakész tudással kezdhetik meg szakmájukat – ez azon a szakmai fórumon hangzott el, melyet az online marketing eszközök és módszerek turizmusban való alkalmazásáról tartottak január 29-én a Falk1 rendezvényközpontban.

A XXI. századra hihetetlen módon megváltoztak a turizmusban a fogyasztói szokások. A turisták az utazással kapcsolatos információkat gyakorlatilag megszámlálhatatlan forrásból gyűjtik össze. Épp ezért elengedhetetlen, hogy a turisztikai vállalkozások megismerjék, és felismerjék az online marketing alkalmazásának lehetőségeit, és ezeket mielőbb használják is értékesítési munkájuk kapcsán.

Egy felsőoktatási intézmény mindenekelőtt a know-how-val, a megfelelő, naprakész információval és tudás biztosításával tud segítséget nyújtani a szektor szóban forgó vállalkozásainak, intézményeinek.

„Nem véletlen, hogy a főiskola – elsősorban felnőttképzési és vállalati programjaiban – döntően külsős oktatókat, előadókat alkalmaz. Ez az egyedi tulajdonság egyben a gyakorlatközpontúság feltétele is, hiszen rajtuk keresztül tudnak a résztvevők már azonnal változásokat aktiválni saját vállalkozásukban” – mondta Damjanovich Nebojsa online marketing szakértő, az Edutus Főiskola online marketing és keresőmarketing specialista képzésének vezetője.

Az Edutus Főiskola az Online marketing eszközök és módszerek alkalmazása a turizmusban – a XXI. század kihívása nemzetközi tapasztalatok segítségével c. konferenciájával – amelyet január 29-én tartottak az iskola belvárosi rendezvényközpontjában – is az információ-átadáshoz járul hozzá.

A főiskola a turizmus és vendéglátás képzésein is a gyakorlatra helyezi a hangsúlyt – ennek megerősítéseként működik együtt a Magyar Turizmus Zrt-vel, melynek keretében a vállalat szakmai gyakorlati helyeket biztosít a hallgatók számára, akik emellett kutatások, valamit szakmai háttéranyagok elkészítésében is részt vehetnek.

A dinamikus változásokhoz igazodva pedig az intézmény folyamatosan fejleszti turizmus és vendéglátás képzési profilját, hogy a hallgatók korszerű gyakorlati ismereteket kaphassanak a területről – ennek érdekében szoros együttműködéseket alakít ki szakmai szervezetekkel, mint a Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért felelős államtitkársága, valamint a Turisztikai Világszervezet, melynek társult tagjaként – egyedüli magyarországi felsőoktatási intézményként – birtokában van a témával kapcsolatos legújabb kutatási eredményeknek. A főiskola emellett kidolgoz egy olyan turizmus online marketinggel foglalkozó tananyagot, mellyel a hallgatók a legmodernebb, naprakész tudással kezdhetik meg szakmájukat. Ezen felül a főiskola rövid tanfolyamokat és továbbképzéseket indít a közeljövőben a hazai turisztikai kis- és középvállalkozások vezetőinek számára, hogy a naponta rájuk zúduló hatalmas információ-tömegben el tudjanak igazodni.

Horváth Viktória, a Nemzetgazdasági Minisztérium turisztikáért felelős helyettes államtitkára

A turizmuspolitika aktuális kérdései címmel tartott előadást, melyben a 2014–2020-as tervezési időszak koncepcióját ismertette a hallgatósággal. Mint mondta: elkészült a Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció 2020, melybe igyekeztek minden, a szakma részéről elhangzott igényt beépíteni. A koncepció jövőképe szerint Magyarország az egészségturizmus több területén is Európa legnépszerűbb desztinációja lesz. Fő célkitűzései a turizmus nemzetgazdasági hozzájárulásának megduplázása 10 év alatt, a turizmusban bejelentett munkavállalók számának megkétszerezése 2025-ig, a magyar turizmus pénzügyi működésének több lábra állítása, illetve, hogy a turisztika üzleti környezete versenyképességének tekintetében Magyarország a világ első 30 országa között legyen.

Maráczi Gábor a Magyar Turizmus Zrt. stratégiai és marketing igazgatója előadása során kifejtette, 2011 rekordévnek számít a hozzánk érkező vendégek és vendégéjszakák számában – az elmúlt tíz évben a turisztikai kapacitásaink, attrakcióink növekedtek. Kiemelte: a turizmus szempontjából fontos belföldi kommunikációnk három pilléren nyugszik: imázs kommunikáción, mely a belföldi utazás presztízsét erősíti a print médián keresztül, emellett az országos stratégiai termékkampányok keretein belül évszakoknak megfelelően, hangulatok köré csoportosítva mutatják be a turisztikai kínálatokat, a regionális termékkampányokban pedig a szolgáltatói részvételre van lehetőség.

Jandala Csilla, Edutus Főiskola rektorhelyettese Az internet szerepe a turisztikai fogyasztói szokások változásában című előadásában elmondta: XXI. századra megváltoztak a turizmusban a fogyasztói szokások, megnövekedett az információforrások mennyisége, melyek között objektív és szubjektív források találhatók – utóbbiak hozzáférhetősége napjainkra megsokszorozódott. A turisztikai vállaklozások és a non-profit szervezetek helyezte nehezebbé vált: a verseny növekszik, a kínálat globalizálódik. Az internet lett a legfontosabb utazási információforrás, fontosabb, mint a személyes tanács.

Az Edutus a Falk1 rendezvényközpontjában kétheti rendszerességgel tart szakmai minikonferenciákat, az előbb említett gyakorlati életből, gazdasági szférából érkezett eladókkal. A következő rendezvény is egy érdekes témát boncolgat: a CRM sokak szmára még misztikus világát hozza ember- és vállalkozó közelbe.