Külsejét, eszközparkját és képzési programját tekintve is teljesen megújul a zalaegerszegi Ganz Ábrahám Technikum, ahol a XXI. század követelményeinek megfelelő körülmények között, modern módszerekkel tanulhatnak a középiskolások.

Nemzetközi mércével is modern képzés

„A Zalaegerszegen és a térségben zajló gazdaságfejlesztési beruházások következtében folyamatosan nő az igény a magas szinten képzett technikusok és szakmunkások iránt. Emiatt is vált elengedhetetlenné az iskola átfogó modernizációja, fejlesztése, aminek köszönhetően egy vonzó, erős és nemzetközi szinten is versenyképes szakképzést biztosító ipari technikum jön létre.” – mondta el Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere.

Az 5 éves, okleveles technikusképzés keretében a tanulók a Ganz, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum az együttműködő felsőfokú képzőhelyek és a Zalaegerszegi Duális Ágazati Képzőközpont által közösen kidolgozott, emelt szintű szakmai program alapján végzik a tanulmányaikat. A többlet oktatási tartalom a szakmaválasztást követően, a 11. évfolyamtól, a szakirányú oktatás során épül be a képzésbe, gyakorlati tanulmányokkal kiegészítve, ami kiváló alapja lehet a további mechatronikai vagy gépészmérnöki tanulmányoknak, akár helyben is, a Pannon Egyetem zalaegerszegi kampuszán.

„Az új képzési rendszer és a modern oktatási megoldások maguk után vonják, hogy magának az iskolának is bővülnie, fejlődnie kell. Ezért a jelenlegi Ganz Ábrahám Technikum épülete és a Munkácsy Mihály Technikum épülete is megújul és egy struktúrába kerül, létrehozva így egy jelentős ipari technikumot.” – tette hozzá Vigh László, országgyűlési képviselő, aki maga is a Ganzban végzett.

A kormány 6,45 milliárd forint forrást biztosít az épületek bővítésére. A meglévő épületek felújításával és bővítésével 19 labor és 3 többfunkciós terem jön létre. Az új, modern, ipar 4.0 követelményeinek megfelelő gépek és eszközök beszerzésére 1,8 milliárd forint jut majd a keretből, amik megteremtik a versenyképes szakképzés hátterét. 


A pályaválasztási döntéseket egyre korábban kell meghozni

„A szakközépiskoláknak már komoly életpályamodellel kell rendelkezniük, hogy vonzó alternatívát mutathassanak a népszerű gimnáziumi képzéssel szemben. A Ganz életpályamodelljében már az első évtől havi ösztöndíjjal támogatjuk a diákokat, hogy mindenkinek legyen esélye a továbbtanuláshoz. Ez az összeg mind a technikumi, mind a szakképző iskolai rendszerben a duális képzési idő alatt a minimálbér legalább 60%-a, sikeres szakmai vizsga után pedig pályakezdési támogatás formájában a minimálbér majdnem kétszerese is lehet.” – mondta el Makár Barnabás, az iskola igazgatóhelyettese.

„Az ágazati alapvizsga után, a 11. évfolyamtól a diákok részt vehetnek a duális képzésben, ahol munkaszerződéssel már fizetést is kaphatnak. Az érettségi és a szakmai vizsgák után az 5 éves képzésben végzett diákok tanulmányi eredményük függvényében automatikusan felvételt nyerhetnek a Pannon Egyetemre, ráadásul a technikusi képzésben szerzett kreditpontok beszámításra kerülnek az egyetemi tanulmányok során. Terveink szerint az együttműködő felsőoktatási helyek száma a jövőben bővülni fog. Sok esetben, akár a felsőfokú képzés mellett, a diákok maradhatnak is a gyakorlati helyükön, ahol elkezdhetik építeni hazai vagy akár nemzetközi karrierjüket is.” – tette hozzá Német Dezső igazgatóhelyettes.

A duális képzés előnyei

„A duális képzés legfontosabb előnye, hogy a diákok valós vállalati gyakorlat során bővíthetik tudásukat, fejleszthetik kompetenciáikat és ismerkedhetnek meg egy cég vállalati kultúrájával.” – mondta el Nagy András, a Zalaegerszegi Duális Ágazati Képzőközpont ügyvezetője, majd hozzátette:

„A gyakorlati hellyel a hallgatók munkaszerződést kötnek, ezáltal a gyakorlat során teljes értékű munkavállalóként dolgoznak, amiért fizetést is kapnak. A 11. és 12. évfolyam részére a Ganzban kerül sor az elméleti oktatásra, míg a gyakorlati ismereteket olyan jónevű, helyi vállalatoknál tölthetik, mint például a MouldTech Kft., a Europec Kft., az AQ Anton Kft., a Metal System Kft., a CNC Zala Kft., a MÁV vagy éppen a Volánbusz. A szakmai gyakorlat után nem ritka, hogy a diák teljes munkaidőben folytatja karrierét az adott gyakorlati helyen. A duális képzésbe beépített többlet ismeretanyag elsődlegesen felsőfokú alapozó ismeretek elsajátítására irányul, így azok a Ganzban végzők, akik szeretnének továbbtanulni, nagy eséllyel pályázhatnak szakirányú főiskolákra, egyetemekre is.”

Egyre nagyobb az igény a jól képzett technikusokra az iparban

„A gazdasági növekedés eredményeként Magyarországon, különösen a nyugat-magyarországi régióban, ahol az autóipar és a gépgyártás a húzóágazat, évek óta növekszik az igény a jól képzett szakemberek, technikusok iránt. A legnagyobb állásportálokon országosan több ezer ajánlat található, és a régióban is százas nagyságrendben keresnek a vállalatok új technikus munkatársakat. Az utóbbi években a szakmában a folyamatos munkaerőigény következtében a bérek és juttatások összege is jelentősen emelkedett. A vállalatok versenyeznek a jó szakemberekért, így a technikusi szakmákat választók nagyon jó kilátásokkal és feltételekkel jutnak munkához a régióban.” – mondta el Berta Péter, a WHC munkaerőkölcsönző ügyvezetője.

„Ezekben az iparágakban folyamatos a növekedés és a fejlődés. Az utóbbi évek tapasztalata, hogy a vállalatok már nem csak gyártási kapacitást, hanem fejlesztési központjaikat is Magyarországra hozzák. Jó példa erre a régióban a ZalaZONE által megteremtett infrastrukturális környezet, amely további magas hozzáadott értéket teremtő fejlesztéseket és beruházásokat indukál. Új technológiák, innováció és fejlesztések, amelyek a jövőbe mutatnak és megannyi lehetőséget jelentenek minőségi munkavállalásra. A régióban a következő időszakban a védelmi iparág fejlesztése is további lehetőségeket jelent majd, hiszen egy olyan iparág megújulása indul el, amely stabilan, hosszútávon jelentős számban foglalkoztat majd szakembereket.” – tette hozzá Berta Péter.

A régió fejlődésével az igény csak nőni fog, ezért is lép szintet a Ganz a beruházással

„Jelenleg is azt tapasztaljuk, hogy nincs elég munkaerő ezen a területen, és a tervezett beruházások további szakemberigényt vetítenek előre. Ezeket a nyitott és a jövőben nyíló álláshelyeket már nem lehet a munkaerőpiacról betölteni, szükség van a frissen végzett szakemberekre. 

Ennek érdekében fontos, hogy szakirányú képzések induljanak, hogy a diákok a képzésekre jelentkezzenek és hogy a képzésben résztvevő diákokat gyakornoki programok, duális képzés formájában minél előbb közelebb hozzuk a jövőbeli munkahelyükhöz.” – hívta fel a figyelmet Berta Péter, majd hozzátette: „A munkaerőhiány arra kényszerítette a vállalatokat, hogy bizonyos, elsősorban alacsony képesítést igénylő munkakörök esetében külföldi munkavállalókat foglalkoztassanak. Mivel a munkaerőigények növekednek és a munkaerőpiacon nincs elég lokális munkaerő, ez a trend aligha változik. A képzéseknek és annak, hogy megfelelő mennyiségű frissen végzett fiatal kerüljön a munkaerőpiacra, a magasabb képesítést igénylő munkakörök esetében van jelentősége. A szakemberhiány tartós fennállása a további gazdasági fejlődés gátja lehet, ezért fontos az, hogy minél több fiatal válassza a technikusi, informatikai, műszaki pályát.”

ZalaZONE, a régió fejlődésének egyik motorja, várja a Ganzos diákokat

Dr. Háry András, a ZalaZONE Ipari Park vezérigazgatója, aki maga is a Ganzban végzett, így nyilatkozott a Ganzban végző diákok helyi lehetőségeivel kapcsolatban: „A ZalaZONE parkban a közeljövőben számos új munkahely jön létre, amelyek egy része technikusi végzettséget kíván. A járműipari tesztelők és a helyben települő fejlesztőközpontok gépjárműtechnikusokat, teszt technikusokat keresnek majd, a Rheinmetall új gyárában pedig általános gépésztechnikusok számára nyílik lehetőség. A megújuló Ganz technikum oktatási modellje gyakorlatias, a legmodernebb technológiákat ismerő szakemberek képzését teszi lehetővé.”


Az iskola és a Duális Képzőközpont, illetve a vállalatok szoros együttműködése biztosítja nemcsak a naprakész szakmai ismeretek elsajátítását, de a későbbi munkahelyek megismerését is. A Ganz technikum, a Duális Képzőközponttal, mint a gyakorlati tanulást segítő, modern technológiákkal felszerelt ipari üzemmel szoros együttműködésben minden olyan alapvető ismeretet képes átadni az itt tanulók fiatalok számára, amely a versenyképes szakmai háttérhez szükséges. A duális központ vállalkozásai, a térség egyéb ipari szereplői, valamint a ZalaZONE Parkba települt és betelepülő járműipari fejlesztőközpontok és a Rheinmetall jármű gyártó, fejlesztő és tesztelő bázisa minden korábbinál nagyobb igényt keltenek a stabil szakmai alapokkal rendelkező, gyakorlatias technikusok számára, amelyet csak a megújuló Ganz technikum képes nyújtani a térség számára.

A mai távlatból visszatekintve is, azt mondhatom, hogy a gépészeti szakma nyújtja a legjobb alapot az ipari szakemberek számára, a gépészeti (ma már informatikával kiegészülő) szakmákra akár a technikusi képzés, akár a későbbi mérnöki tanulmányok, akár egyéb ipari képzések jól ráépíthetők. A Ganz technikum mind a múltban, mind a jelenben a térségi ipari fejlődés kulcseleme, a műszaki szakemberképzés alapvető bázisintézménye.”

Átalakuló gépipar – rendezett, tiszta munkakörnyezet, vonzó karrierút

„A gépipar az elmúlt években jelentősen megváltozott. A hagyományos gépek helyett, szinte minden területen, számítógép-vezérlésű berendezések vannak. Ezek kezelése anyagismereti, gépgyártástechnológiai, informatikai tudást igényel. Jelentős változások vannak az ellenőrzési rendszerekben is, itt is belépnek a digitális megoldások. A technológia változások jelentős javuláslást hoztak a munkahelyi környezetben is, rend, tisztaság van a munkahelyeken, ami jóval vonzóbb és kellemesebb munkakörnyezetet eredményez.” – mondta el Nagy Zoltán, a 3B Hungária ügyvezetője.


„Szívesen fogadunk tanulókat már a duális képzés keretében is. Termékeink összeszerelése nem betanított, monoton munka, magas szintű szakmai tudást igényel. Az angol és német nyelvtudás jelentős előnyt jelenthet, mert termékeink jelentős részét exportáljuk és a végső szereléseket üzembe helyezéseket külföldön végezzük. A technikusok számára karrierépítési lehetőséget tudunk biztosítani: a szükséges tapasztalatok megszerzése után előrelépési lehetőségük van termelésirányító, technológus, minőségellenőr, tervező munkakörök betöltésére.” – tette hozzá Nagy Zoltán.

A jövő technológiája a cégeknél már rendelkezésre áll – ehhez kell felzárkóznia az oktatásnak

„Tapasztalataink szerint sok esetben az oktatási rendszer nem tudja követni a rohamosan fejlődő technológiákat és az ipari szereplőket, így nem tud ipari alapon működni, azaz nem tudja kiszolgálni az ipar igényeit. A jövőben megújuló és induló Ganz Technikumhoz sok reményt fűzünk, de a modern technika és infrastruktúra nem lenne elég. Ahhoz, hogy a Ganz lépést tarthasson az ipar igényeivel, szükség volt az oktatási anyag, az oktatási szisztéma átalakítására, napi szinten tartására és természetesen az oktatók folyamatos képzésére is, ami sajnos a hasonló képzőintézmények esetében általában elmarad. A jövő technológiája a cégeknél már rendelkezésre áll, az oktatásnak pedig fel kell nőnie erre a szintre. Ehhez jó alap és biztos környezet lehet a megújuló Ganz Ábrahám Technikum.” – mondta el Egyed Péter, a MouldTech ügyvezetője.


„A MouldTech Systems Kft. inspiráló munkakörnyezetben, jövőbe mutató technológiákkal, magas hozzáadott értékkel állítja elő termékeit. Az európai szinten is egyedülálló géppark és termelési folyamat üzemeltetéséhez a következő, népszerű munkakörökbe várjuk a fiatalokat: CNC gépkezelő, gyártástechnológus, CAM technológus, logisztikus, méréstechnikus.” – tette hozzá Egyed Péter.

A jövőd a Ganzban kezdődik

A megújuló Ganz Ábrahám Technikum idén is várja azoknak a 8. évfolyamos, szorgalmas, választott szakmájuk iránt elhivatott, jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulóknak a jelentkezését, akik tudatosan szeretnék építeni jövőjüket. A Ganz tökéletes választás azok számára is, akik már rendelkeznek érettségi vizsgával és szeretnének piacképes szakmát tanulni az alábbi szakirányok valamelyikén:

  • Gépészet
  • Specializált gép- és járműgyártás
  • Informatika és távközlés
  • Közlekedés és szállítmányozás
  • Elektronika és elektrotechnika
  • Rendészet és közszolgálat
  • Honvédelem

 

 

További információ: https://www.ganzszki.hu