Természet- tudományos oktatási program

 

 

Siemens Kutatódoboz a világban

A Siemens Kutatódoboz immár közel 30 országban van jelen világszerte, a nemzetközi Siemens Stiftung oktatási programjának részeként.

Németországból indult a kezdeményezés, ahol a gyerekek természettudományos érdeklődésének felkeltése már igen fiatal korban elkezdődik. Ennek jelentőségét hazánkban kevésbé ismerik el, mint például az irodalmi érdeklődés fejlesztését, amelyet már óvodás korban verstanulás, szavalás, vagy mesés, színházi előadások útján nevelnek a kicsikbe. Az óvodák illetve iskola alsó tagozatának eszközökkel való ellátottsága jóval szegényesebb természettudományos területen, mint a felső tagozaté, vagy a középiskoláké. Pedig köztudott, hogy az új dolgok iránti fogékonyság ebben a korban kiemelkedő és több pedagógus azon a véleményen volt, hogy ha a gyerek kiskorban nem szereti meg a természettudományos tárgyakat, akkor később már hiába minden erőfeszítés. A kezdeményezés hazánkban éppen ezért egyedülálló és hiánypótló, hisz a legfogékonyabb korban célozza meg a gyerekeket.

 

Siemens Kutatódoboz magyarországi kísérleti programja

Felfedező lehetsz!

A Siemens Kutatódoboz – Felfedező lehetsz! kísérleti projekt idén februárban indult útjára Magyarországon az Edupress Oktatási Hírügynökség támogatásával. A program célja az 5-12 éves korosztály figyelmének felkeltése a természettudományok iránt. A Siemens mozgó szertára egészség – környezet, valamint energia – elektromosság témakörökben tartalmaz kísérleti és szemléltető eszközöket, valamint felszereléseket. A németországi székhelyű Siemens Stiftung által indított programban összesen 50 Kutatódobozt ajándékozott 33 ökoiskolának – néhol a nagy tanulói létszám miatt több készletet is kapott az intézmény –  és 3 óvodának. Az elmúlt hónapok visszajelzései alapján a diákok és tanárok egyaránt nagy lelkesedéssel fogadták a modell értékű programot, amely környezettudatosságra, ökoszemléletre és egészséges életmódra egyaránt nevel. A pedagógusok, szaktanárok beszámolói alapján a Kutatódoboz felhasználhatósága igen sokszínű – egészségnapok, tematikus világnapok –pl. Föld Napja, Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap – osztályfőnöki órák és szakkörök tananyagát is képezheti, miközben a mindennapos a tanulók kezébe adható (!)  eszköz igényt is kielégíti. A Kutatódoboz kísérleteit egy, a mozgószertár mellé készített DVD foglalja össze, amely minden tanár számára követhetővé teszi a kémcsővek, dinamók avagy testrészekkel kapcsolatos kísérletek bemutatását. A programról több iskola igazgató is úgy nyilatkozott, hogy egyedülálló és hiánypótló, miként az eszközök kézbe adhatóak –így közvetlen személyes élményt adnak a diákoknak –  , újszerű megközelítésben és kontextusban mutatja be a hasznos fizikai és biológiai ismereteket, így érdeklődést keltve a diákokban.

A Kutatódoboz bevezetése három oldalról vizsgálta a program eredményességét, egyfelől a legkisebbek 5-6 éves óvodások befogadóképességét, másfelől a kisiskolások aktivitását, a köztudatban elterjedt „unalmas fizikaóra” hiedelmének feloldhatóságát, kísérletezési és érdeklődési kedv felkeltését, fenntarthatóságát, harmadrészt pedig a pedagógusképzésben az alkalmazható módszertan, annak variációs lehetőségét, ennek taníthatóságát.

Az eredmények mindhárom területen egységesen pozitívnak értékelhetőek, mely nemcsak a pedagógusok és képzett animátoraink visszajelzése alapján jelenthető ki, hanem az időközben a programhoz kapcsolódó Tudáspróba játékon részt vett ezer diák aktivitása és a média és szakmai partnerek csatlakozása is ezt támasztja alá.

A Siemens Kutatódoboz kísérleteihez és havonta változó természettudományos tematikával indult útjára a Tudáspróba – Ötpercesek elnevezésű ismeretterjesztő játék, melyhez rajzpályázat is kapcsolódott. A harmadik,nyári forduló mindenki számára elérhető a www.edupress.hu/tudasproba oldalon.  (Tudáspróba játékról részletesen később.)

 

A Siemens Kutatódoboz felhasználásáról

Óvodai tapasztalatok, eredmények

A Siemens Kutatódoboz – Felfedező lehetsz! programja összesen 100 gyerekkel, három óvodában indult el márciusban. Az óvodákban saját szakembereink tartották a bemutatókat hetente egy alkalommal. Két óvodában rögtön jelezték, hogy minden bemutatott alkalom után, maguk is megpróbálkoztak az ismeretek átadásával másik nagycsoportban. (A 3. óvodában nem volt másik nagycsoport.) A szakember véleménye, hogy a gyerekek rendkívül hasznos ismeretekre tettek szert játék közben, s a doboz összetett és érdekes információkat nyújt számukra. „A csoportlétszámok elég nagyok, így nehéz ennyi gyerek figyelmét egyszerre lekötni úgy, hogy nem jut minden gyerek kezébe azonnal eszköz. Mai felgyorsult világunkban mi, felnőttek is türelmetlenek vagyunk, mit várunk akkor a gyerekektől? Persze nem volna szükségszerű az egész csoportot foglakoztatni, de annyira érdekli őket a kísérletezős játék (ahogy ők nevezték), hogy amint előkerült, minden gyerek rögtön köré gyűlt. „Hasznosnak tartom a Kutatódobozt a gyerekek leendő iskolai tanulmányainak szempontjából is, hiszen így nem lesznek már idegenek számukra ezek az eszközök. Ébren tartja bennük az érdeklődést a kémia, fizika, biológia iránt, köszönhetően annak a jó érzésnek, amit a felismerés élménye okoz.” – mondja Szőllős Kata, az óvodai programvezető óvodapedagógusa.

 

Általános iskolai tapasztalatok

A Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola igazgatója, Dudás Attila igazgató – több vezetőhöz hasonlóan – külön örömét fejezte ki, hogy a dobozok olyan alap eszközöket tartalmaznak, amiből a legtöbb intézmény hiányt szenved. „Rengeteg pályázat van digitális eszközökre, modern szemléltető-anyagokra, de alap dolgok hiányoznak az iskola készletéből. A kicsiknél az a hatásos, ha mindenkinek van egy saját hőmérője, vagy saját áramköre, kézbe adható tárgyakra lenne szükségünk. Több ilyen doboz is jól jönne, mert nagyon jól kombinálható, rengeteg lehetőség van benne.”

A Kutatódobozok kiosztásánál hamar nyilvánvalóvá vált, hogy az intézmények jóval több dobozt tudnának hasznosítani a kísérleti programban rendelkezésre álló 50 készletnél. Az iskolai csoportok számára első osztálytól ötödik osztályig alkalmazható a készlet a tanmenetbe illesztve természetismeret, fizika, kémia, biológia, testnevelés vagy akár technika órák anyagában.

„Terveink szerint az idei félév tapasztalataira alapozva szeretnénk folytatni és kiszélesíteni a Siemens Kutatódoboz – Felfedező lehetsz! elnevezésű oktatási programunkat. Május végén minden iskola szaktanárától és az óvópedagógusainktól beérkező értékelések alapján állítjuk össze a 2010/2011 tanév modelljét” – mondta Farkas Szilvia, a Siemens kommunikációs igazgatója.

 

Kutatódoboz a pedagógusképzésben

A Kutatódoboz és a hozzá kapcsolódó Felfedező lehetsz! elnevezésű oktatási program hatékony módszer lehet a gyerekek számára, felkeltheti és meghatározhatja a természettudományok iránti érdeklődésüket. A kezdeményezés sikeréhez azonban megfelelő pedagógiai háttérre és kísérő programokra is szükség van. A Siemens Kutatódobozok száma remélhetőleg növekszik majd a jövő évben, használatukhoz azonban elengedhetetlen a szemléletváltás és a pedagógusi kreativitás. Dr. Podráczky Judit, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karának főiskolai docense szerint a cél eléréséhez az eszközt alkalmazni tudó, felkészült pedagógusra van szükség. A főiskola docens beépítené a módszert a felsőfokú képzésbe: úgy véli, segíthet a természettudományos oktatás jelenlegi helyzetének javításán, ha ennek az újfajta kezdeményezésnek lesz folytatása a pedagógusképzésben. Véleménye szerint a Kutatódoboz nagymértékben elősegíti a gyerekek számára a természettudományok absztrakt fogalmainak megértését, a pedagógusoknak pedig óriási szerepe van abban, hogy a Kutatódoboz használhatóvá váljon.

A dobozban található kísérletek alapot adhatnak a tanmeneten túlmutató témák boncolgatására, otthoni kísérletek, megfigyelések indikálására.

 

Kísérő programok – ismeretterjesztő játék – Tudáspróba

A kísérleti projekthez kapcsolódóan útjára indult a Tudáspróba – Ötpercesek elnevezésű ismeretterjesztő játék, mely a Siemens Kutatódobozban fellelhető kísérletek és egy-egy aktuális téma alapján – pl. élővilág – tesz fel kérdéseket. A kérdések kisiskolásoknak szólnak, önállóan és tanórai foglalkozás keretében is megoldhatóak. A Siemens Kutatódobozt használó intézmények csoportjai külön felkészítő anyagot – füzetek, könyvek, oktatási segédeszközök – kapnak egy-egy forduló előtt, mely alapján sikeresen tudják kitölteni a tesztet, akár az órán , akár online formában otthonról. www.edupress.hu/tudasproba

Az első Tudáspróba játékra két hét alatt közel ötszáz diák nevezett, ami természettudományos érdeklődés élénkülését mutatja. A Tudáspróba játék első fordulójának nyertese a Pannónia Általános Iskola volt, ahol nemrégiben Dél-Amerikai vulkánexpedíciójáról visszatért Nemerkényi Zsombor, a Földgömb Magazin főszerkesztő helyettese tartott előadást a 6900 méter magas tűzhányó meghódításáról. A diákok bemutatót is tartottak a Kutatódobozzal, amelynek során bemutatták kedvenc kísérleteiket.

A Tudáspróba játék két fordulóján összesen közel 1000 gyermek vett részt, a nyertesek tortával, zenekarral és kísérletekkel tarkított különleges tanévzárón vehetnek részt az Eleven Park óriás játszóházban. És hogy a nyárra is legyen feladat, a játék harmadik fordulója még több kérdéssel és még több csodás nyereménnyel várja majd a természettudományok iránt érdeklődő diákokat és ovisokat.

 

A Tudáspróbán legjobban szerepelt, és ezáltal a tanévzáróra meghívást kapott iskolák:

Bethlen Gábor Általános Iskola

Máriaremete – Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola

Pittner Dénes Általános Iskola

 

Legkisebbek rajzpályázata

A Tudáspróba játékkal párhuzamosan májusban meghirdetésre kerül óvodások és kisiskolások részére a környezetvédelemmel kapcsolatos rajzpályázat.

Témák:

Kedvenc évszakom virágai

Legegészségesebb uzsonnám

Kedvenc állatom

A pályázat célja, hogy a legkisebbek is foglalatoskodjanak a környezetünkkel, élővilágunkkal óvodai képzés, foglalkozás keretében, továbbá hogy a témához kapcsolódó nyereményekkel tovább ösztönözzük őket, tápláljuk természetes kíváncsiságukat a természet, Földünk és a felfedezések iránt.

 

Az iskolai rajzpályázat nyertesei:

 

Alkotó:                                                                                   kép címe:

Füstös Cintia (Pittner Dénes Általános Iskola)                     Kockásfülű nyúl

Dezsényi Viola (Mátyás király Általános Iskola)                    Zebra

Hrutka Bernadett (Pittner Dénes Általános Iskola)               Lepke

Eperjesi Ádám (MNÁMK)                                                      Kedvenc ételem: pizza

Varga Dorottya (Mátyás király Általános Iskola)                    Tengerimalac

Kun Szabina (Pittner Dénes Általános Iskola)                      Bagoly

 

Az óvodai rajzpályázat nyertesei:

Budavári Boglárka 6 éves      (Naphegy óvoda)

Szórádi Liliána 6,5 éves         (Naphegy óvoda)

Wilhelem Hanna 6 éves         (Greenhouse óvoda)

Lendvai Enikő 4,5 éves          (Greenhouse óvoda)

Ilonczay Szabolcs 6 éves      (Tá-ti-ka óvoda)

Papp Zsófia 6 éves                (Tá-ti-ka óvoda)

Szabó Renáta 6 éves                        (Tá-ti-ka óvoda)

 

Partnerek

A Siemens Kutatódoboz programjához számos partner csatlakozott, akik osztoznak a természettudományok népszerűsítéséért tett erőfeszítésekben, ajándékokkal, ismeretterjesztő anyagokkal és kiadványokkal ajándékozzák meg a kicsiket, biztatásként, jutalomként és további információ, ismeretbővítés okán.

Partnereink: az ökoiskola hálózat tagjai, az Edupress Magyar Oktatási Hírügynökség, az ELTE PPK, a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola, Tessloff-Babilon Kiadó, Napraforgó Kiadó, Földgömb Magazin, National Geographic Kids Magazin, Süni Magazin, Modern Iskola, Miénk Itt a Tábor Alapítvány, Elevenpark – Új Buda Center, Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest Tropikárium, Aquaworld.

 

2010/2011 tanév – fenntarthatóság és innováció

A Siemens Zrt. a német központú Siemens Stiftunggal közösen tervezi a projekt folytatását különös figyelemmel a már futó oktatási program fenntarthatóságára, új és hasznos információkkal, ismeretekkel való bővítésére.

Az állami és a piaci szereplők támogatása – szakmai és anyagi egyaránt – jelentős szerepet játszhat a Kutatódoboz oktatási-nevelési programjának kiterjesztésében, bővítésében. Hosszú távú célként nemcsak a kisiskolás gyermekek környezettudatosságának kialakítása áll, hanem az egész országunkat befolyásoló műszaki munkaerő utánpótlás és gyermekeink természettudományos, kutató-fejlesztő elköteleződése is.

A Partnerek és a programban részt venni kívánó intézmények jelentkezését az edupress@edupress.hu email címen várják.

 

Siemens Zrt.

A Siemens magyarországi jelenléte az első budapesti villamosvonal megépítésével 1887-ben kezdődött. Az első hazai Siemens vállalat (Siemens & Halske Budapest) 1890-ben történt bejegyzése óta – a II. világháborút követő kényszerszünettől eltekintve – a Siemens vezető szerepet játszik az ország modernizációjában, az infrastruktúra fejlesztésében, az elektrotechnikai és elektronikai iparban.

A Siemens AG általános magyarországi képviseletét a hazai Siemens-csoport vezető vállalata, a budapesti székhelyű Siemens Zrt. látja el. Kereskedelmi és szolgáltató profilja magában foglalja a Siemens termékek, rendszerek és technológiai megoldások hazai értékesítését, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokat (tanácsadás, tervezés, engineering, telepítés, üzembe állítás, műszaki üzemeltetés, szerviz) a következő fő területeken: energia- és környezetmenedzsment, egészségügy; automatizálás és irányítás, közlekedés, ipari és közületi infrastruktúrák, IT-megoldások és -szolgáltatások.

A Siemens Zrt., valamint a csoporthoz tartozó termelő, szolgáltató és kereskedelmi tevékenységet végző további Siemens-leányvállalatok a 2009-es üzleti évben együttesen több mint 2000 munkatársat foglalkoztattak, és 86 milliárd forintos összforgalommal járultak hozzá az ország gazdaságához.

 

Siemens Kutatódoboz – Felfedező lehetsz!

Siemens Kutatódoboz – Felfedező  lehetsz!

Siemens Kutatódoboz – Felfedező  lehetsz!

Siemens Kutatódoboz – Felfedező  lehetsz!