FŐVÁROSI KÖZÉPISKOLÁK
Nem is oly rég könnyű volt megtippelni, kik forgatják leggyakrabban tanácsadó könyvünk lapjait. Információ-fogyasztóink zöme a nyolcadikosok, érettségizők és hozzátartozóik voltak…

Ez az állítás ma már túlhaladott. Az iskolarendszer struktúrájának változásai, a hagyományos nyolc évfolyamú képzést követő szakképzés megszűnése (a szakképesítések megnevezése zömmel a 10. és 12. évfolyam utánra tevődik), a konkurensként megjelent 4+8-as, 6+6-os és egyéb továbbtanulási alternatívát kínáló oktatási formák újabb és újabb korú, igényű olvasóréteget jelentenek. A hatodikos-hetedikes gyermekek és szüleik, tanáraik, az alsóbb évfolyamos gimnazisták leginkább a leíró jellegű, szakmaismertető részeket keresik, mások a különböző szakképesítések megszerzésének útjait latolgatják. Az „éles” döntési helyzet a 10., vagy 12. évfolyam során következik be. Tanácsadó könyvünk – a tájékozódás és a választás megkönnyítésére – közli csaknem valamennyi – nappali, valamint a nappali iskolarendszeren kívülre kerülők számára megfelelő esti-levelező tagozatú – gimnázium egyedi sajátosságait és röviden bemutatja arculatukat.

Forrás: libri.hu