A természetben a fémek vegyületekben, fõleg oxidokban és szulfidokban,esetenként karbonátokban fordulnak elõ.A természetben található fémvegyületek az ásványok. A különbözõ ásványok keverékét ércnek nevezzük.

Ugyanazon ásvány más célú feldolgozásával kinyerhetõ rézérc, vasérc vagy akár arany is, de mindig marad nem fémekbõl álló rész is, amit meddõnek neveznek.

FÉMEK ÉS MIRE HASZNÁLJUK AZOKAT? A vas
Földünk egyik legelterjedtebb féme. A külsõ földkéreg átlagosan 4,7% vasat tartalmaz. Vasgyártáshoz elsõsorban azokat az érceket használják, amelyek érctartalma 40% vagy ezen érték felett van. A vasgyártás gyökerei az õskorig nyúlnak vissza, a vas a fegyvergyártás fontos alapanyagaként egészen az újkorig jelentõs pályát futott be.

Nyersvas: 3-4% széntartalmú vas, a nagyolvasztó terméke. Rideg, nehezen alakítható. Közbensõ termékként az acélgyártás és öntöttvasgyártás alapanyaga.
Öntöttvas: nyersvasból nyerik finomítás és ötvözés útján. Gyakori ötvözõje
a szilícium, a nikkel és a króm. A nyersvasnál erõsebb, szilárdabb de ugyancsak nehezen alakítható anyag.

Acél: legfeljebb 2% szenet és egyéb ötvözõ anyagot tartalmaz (szilícium,nikkel, kobalt, stb.). A nyersvasaktól és öntöttvasaktól elsõsorban az különbözteti meg, hogy hõmérséklettõl függõen jól alakítható, magas hõmérsékleten jobban. Az összes felhasznált fém (vas és más fém) közel 90%-a acél.

Az alumínium
Az alumínium az oxigén és a szilícium után a földkéreg legelterjedtebb eleme, amelyet nagy mennyiségben bauxitból lehet elõállítani. A bauxitból elõször timföldet (alumínium-oxid) készítenek, majd elektrolízissel nyers alumíniumot állítanak elõ belõle. Napjainkra az alumínium a legnagyobb ipari jelentõségû könnyûfémmé vált. Az
alumínium jól vezeti az elektromosságot és tömör oxidrétegének a savakkal szembeni ellenálló képessége is magas fokú. Jó alakíthatósága és tartóssága miatt csomagolóanyagként számtalan helyen, formában és nagymennyiségben találkozhatunk vele.

HOGYAN GYŰJTSÜK A FÉMEKET? A legjellemzõbb, fémbõl készült csomagolástípusok: italos alumíniumdobozok, alumínium csomagolófóliák, vas és alumínium konzervdobozok, üvegek záróelemei és kupakok. Ugyan a fémek más hulladékból történõ kiemelésére léteznek megoldások
(pl.: mágneses szétválasztás), mégis fontos, hogy a gyûjtés során odafigyeljünk, hogy melyik fémet vihetjük a gyûjtõszigetre, és melyiket kell hulladékudvarba  szállítani: a nagy méretû fémhulladékot (lomot), a festékkel ill. egyéb mérgezõ anyaggal szennyezett fémdobozokat a hulladékudvarban lehet leadni. Kiemelt fontossággal bírnak a csomagolási hulladékokon belül magas arányt képviselõ alumínium dobozok, mivel kiválóan, szinte 100%- ban hasznosíthatók. Az alumínium dobozokat lehetõleg préseljük össze, mert így jelentõsen csökken a hulladék térfogata.

HOGYAN HASZNOSÍTJÁK A SZELEKTÍVEN GYÛJTÖTT FÉMHULLADÉKOT? Az üres konzervdobozokat és egyéb acéllemez-csomagolóeszközöket nagy nyomás alatt eredeti térfogatuk töredékére, bálákba sajtolják össze, ezután pedig az acélmûbe küldik beolvasztásra. A fémhulladékokat az acélgyártás során hozzáadott alapanyagként használják, ezáltal értékes nyersanyagokat takarítva meg. A fémhulladékok hasznosításával nem csak nyersanyagot takarítunk meg, de jelentõs
mennyiségû energiát is. (1 tonna acél ércbõl történõ elõállításához majdnem 13-szor annyi energiára van szükség, mintha ugyanezt a mennyiséget másodlagos nyersanyagból gyártották volna.) A használt alumínium csomagolásokból újraolvasztás után különbözõ alumíniumtermékek készülnek, pl. kerékpár-, autó- és motoralkatrészek, karácsonyfatalp, vagy akár a londoni metró szellõztetõ lapátja is.

Apcon készül a londoni metró ventilátor lapátja.(újra aludobozból)
TUDTA ÖN, HOGY…
• … a háztartási vagy más néven kommunális hulladékok 2-3 tömegszázalékát a fém csomagolóanyagok alkotják?
• … 670 alumínium üdítõs doboz anyagából akár egy kerékpár is készülhet?
• … 19000 konzerves doboz anyaga szükséges egy autó elõállításához?

Forrás: ökopannon, wikipédia, aluminiumitaldoboz.hu

 

Forrás:szelektiv.hu