Az UWC Magyarországi Egyesülete meghirdeti a 2011-2013-as tanévekre szóló ösztöndíjpályázatát. A pályázat keretében az UWC (United World Colleges, www.uwc.org) tagiskoláinak kétéves nemzetközi ösztöndíjaira lehet jelentkezni.

 

A pályázati anyagok postára adásának határideje: 2011. január 21.

 

Az iskolákról és a Nemzetközi Érettségiről

Az 1962-ben alapított UWC-hálózat ma 13 iskolát tart fenn világszerte. Magyar diákokat fogadtak már Walesben, Kanadában, Olaszországban, az Egyesült Államokban, Hong Kongban, Indiában, Norvégiában, Costa Ricán és Szingapúrban.
Az iskolákba több mint 80 országból érkeznek érettségi előtt álló diákok, hogy két évig együtt tanuljanak angol nyelven a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése és a kultúrák harmóniája jegyében. A kultúrák keveredése és az otthonitól eltérő környezet nagymértékben formálja a személyiséget, fejleszti a problémamegoldó készséget, toleranciára, felelősségtudatra nevel, továbbá fogékonnyá teszi a fiatalokat a világban jelen lévő, globális problémákra. Az itt szerzett tapasztalatok birtokában a végzett diákjaink képessé válnak arra, hogy akár nemzetközi környezetben is képviseljék a magyar kultúrát és tudományt.

A diákok két év alatt a Nemzetközi Érettségi (International Baccalaureate, IB) programját végzik el. Ez egy világszerte egységesen elismert, színvonalas képzési rendszer – a továbbtanulási arány ezekből az iskolákból gyakorlatilag száz százalék. A Nemzetközi Érettségi Program a „teljes ember” nevelésére törekszik, így a megszokott tantárgyak teljesítése mellett a diákok részt vesznek sportfoglalkozásokon, kreatív tevékenységekben, illetve szociális vagy ökológiai jellegű önkéntes tevékenységet végeznek.

Kik pályázhatnak?

Pályázásra jogosultak azok a középiskolai képzésben résztvevő, jelenleg 10. vagy 11. évfolyamos* diákok, akik 2011. szeptember 1-én 16. életévüket már, de 19. életévüket még nem töltötték be, és
1) magyar állampolgársággal rendelkeznek, vagy
2) a pályázat második fordulójának idején legalább három megkezdett tanéve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, és ugyanennyi ideje részt vesznek magyarországi képzésben.

Hogyan lehet pályázni?
– A webes pályázási felület várhatóan december elejéig elérhetővé válik az UWC Magyarország honlapján (www.uwc.hu).
– A pályázatot a webes kitöltést követően, a felületen leírt követelményeknek megfelelően
(szükséges mellékletek, regisztrációs díj) postán kell beküldeni a következő címre: 1476 Budapest Pf. 299
A pályázati anyagok postára adásának határideje: 2011. január 21.

Tájékoztató a pályázóknak:

Az iskolák által felajánlott ösztöndíjak többnyire fedezik a tanulás, a szállás és a teljes ellátás költségeit. (Ez iskolától függően évenként 8.000-35.000 USD, azaz a két év során nagyságrendben 2,5-15 millió Ft). Azokban az esetekben, ahol az ösztöndíj-felajánlás nem teljes, az UWC Magyarország ezt ösztöndíjalapjából kiegészíti, az ösztöndíjasnak tehát ingyenes a tanulás, a szállás és az ellátás. A kiutazás és a személyes költségek (zsebpénz és biztosítás) általában a kiutazót terhelik. Szociális helyzettől függően erre a célra támogatás igényelhető az egyesülettől.

Számítunk viszont az ösztöndíjalapunkat támogató hozzájárulásra azon ösztöndíjat nyert diákok családjától, akiknek jövedelmi helyzete ezt megengedi. Ez teszi lehetővé, hogy a jövőben is módunk legyen a részleges ösztöndíjak kiegészítésére, az ösztöndíjak számának növelésére. A támogatás módjáról és ajánlott mértékéről részletes tájékoztató található az UWC Magyarország honlapján (www.uwc.hu). Ennek alapján a felajánlás összegéről a család dönt. Az így befolyt támogatásokat a következő években meghirdetett részleges ösztöndíjak kiegészítésére fordítjuk, hogy ezzel is biztosítsuk a magyar diákok folyamatos jelenlétét az UWC iskolákban.

A pályázatok elbírálását, az ösztöndíjak odaítélését a pályázók pénzügyi háttere nem befolyásolja. A pályázattal kapcsolatos bővebb információ a www.uwc.hu honlapon található. Kérdéseikkel bizalommal fordulhatnak az UWC Magyarország munkatársaihoz az alábbi elérhetőségeken:
– Válogatás, általános információ: info@uwc.hu, valamint kedden 18:00-20:00 óráig a 06 30 559 8090
– Ösztöndíjalap információ: osztondijalap@uwc.hu, valamint csütörtökön 16:00-19:00 óráig a 06 70 205 7878

Egyesületünk képviselőivel találkozhatnak a várhatóan 2010. november 20-án, Budapesten, illetve az ősz és tél folyamán az ország több nagyvárosában is megrendezésre kerülő nyílt napjainkon. További információért figyeljék honlapunkat, vagy iratkozzanak fel válogatási hírlevelünkre!

*Ötévfolyamos képzés esetén az adott évfolyamok alatt a 11. és 12. évfolyamokat értjük

 

www.sff.hu