2008. évi felhívásai

Az esélyegyenlőség biztosítását szolgáló alprogramok keretében a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, családba fogadott, átmeneti nevelésbe vett, ideiglenes hatállyal elhelyezett, valamint utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesülő tanulók választott mentortanárukkal együtt, oktatási intézményük közreműködésével 2008. szeptember 25-i határidővel pályázhatnak.

Út a középiskolába: Az alprogram célja a 2008/2009. tanévben 7-8. évfolyamon tanuló diákok felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra. Az alprogram keretében a tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányaiban és a pályaválasztásban. A mentori feladatok ellátásában részt vehet az Oktatási és Kulturális Minisztérium által 2008. május 29-én meghirdetett pályázat keretében „Tehetséggondozó Középiskola” címet elnyert középiskola tanára is. Az alprogram során mind a mentor, mind a tanuló ösztöndíjban részesül. A tanulók havi 3.500 Ft, a mentortanárok pedig havi 4.000 Ft összegű ösztöndíjban részesülhetnek.

Út az érettségihez: Az alprogram célja a 2008/2009. tanévben érettségit adó képzésben 9-12. évfolyamon, illetve 6 vagy 8 évfolyammal működő középiskolában 7-12. évfolyamon vagy nyelvi előkészítő évfolyamon 9-13. évfolyamon vagy két tanítási nyelvű oktatás keretében 9-13. évfolyamon tanuló diákok támogatása a középiskola befejezése érdekében. Az alprogram keretében a tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányaiban, és felkészíti a sikeres érettségire. Az alprogram során mind a mentor, mind a tanuló ösztöndíjban részesül. A tanulók havi 4.500 Ft, a mentortanárok pedig havi 4.000 Ft összegű ösztöndíjban részesülhetnek.

Út a szakmához: Az alprogram célja a hiányszakmát oktató szakiskolával tanulói jogviszonyban álló, a 2008/2009. tanévben felzárkóztató oktatásban, vagy 9-10. évfolyamon tanuló, vagy szakiskolával tanulói jogviszonyban álló, a 2008/2009. tanévben a szakiskola valamely szakképző évfolyamán hiányszakmát tanulók esetében megteremteni a kapcsolatot a munkaerőpiac igényei és a beiskolázás között. Az alprogram keretében a tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányaiban, és felkészíti a szakmaválasztásra, tanulószerződés megkötésére. Az alprogram során mind a mentor, mind a tanuló ösztöndíjban részesül. A tanulók és a mentortanárok egyaránt havi 4.000 Ft összegű ösztöndíjban részesülhetnek.

Út a tudományhoz: Az alprogram célja a természettudományok, a műszaki tudományok és a matematika területe iránt kiemelt érdeklődést mutató legalább 10. évfolyamos középiskolai tanulók tehetséggondozása. Az alprogram a tehetségek szakszerű támogatását vállaló középfokú közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok és a tehetséget mutató diákok együttműködésére épít. A pályázatot kizárólag középfokú közoktatási intézmények nyújthatják be, amelyek a kutatási projektek megvalósítására maximum 400.000 Ft támogatásban részesülhetnek.

A pályázás pontos feltételeit a pályázati felhívás, valamint a pályázati űrlapok tartalmazzák, melyek letölthetőek a pályázatot kezelő Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága honlapjáról: www.okmt.hu. A pályázat elektronikus úton is benyújtható, a https://utravalo.okmt.hu/palyazat címen.

Az Útravaló Ösztöndíjprogramról bővebb felvilágosítás kérhető a (06-1) 301-3271-es telefonszámon, vagy az utravalo@okmt.hu e-mail címen.