A pályázat beadásának végső határideje: 2008. november 15.

A Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány pályázatot hirdet pedagógiai tárgyú szellemi termékek létrehozásának támogatására, amelyek a fővárosi oktató nevelő intézmények munkáját segítik, illetve a főváros közoktatásáról szólnak.

Pályázók köre: pedagógusok, tanárcsoportok, pedagógiai kutatók, pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények.

A Közalapítvány ajánlott témái:
1. A Nat-2007 dokumentumban megnevezett kulcskompetenciák és/vagy kiemelt fejlesztési feladatok tanításához programok, program részletek, óraleírások, szoftverek készítésének, szerkesztésének támogatása. A pályázati keretösszeg: 9 millió Ft.
(A Nat-2007, Rövidített változatban, OKM kiadvány, a kulcskompetenciák a 19-28. oldalon, a kiemelt fejlesztési feladatok pedig a 29-35. oldalakon találhatók.)
A pályázati keretösszeg: 9 millió Ft.
2. Iskolatörténetek és jubileumi iskolai évfordulókra készülő évkönyvek készítésének, szerkesztésének támogatása.
A pályázati keretösszeg: 3 millió Ft.
3. A főváros közoktatásügyének fejlesztését szolgáló pályamunkák és kutatások támogatása.
A pályázati keretösszeg: 4 millió Ft.
4. Az időkeret megváltoztatását kimunkáló iskolai tervezetek, programok és szoftverek készítésének, szerkesztésének támogatása. A Kt. előírja, hogy az ált. iskola 5. és 6. évfolyamán a tanítási időkeret 25-50%-át nem szakrendszerű oktatás keretében kell felhasználni. (A Nat-2007, Rövidített változatban, OKM kiadvány 41. oldal).
A pályázati keretösszeg: 4 millió Ft.

A pályázat nyílt. A pályázatokat a Kuratórium értékeli, díjazza és a bírálók javaslatai alapján a célnak megfelelően egyszeri meghatározott, támogatásban részesíti.

A pályázat követelménye:
– Pályázni kizárólag az e célra szolgáló pályázati adatlap kitöltésével lehet.
– Részletes szinopszis és részletes költségterv benyújtását kérjük.
– A kiadásra kerülő jubileumi iskolai évkönyv tervezetének egy példányban való benyújtása.
– A közoktatásügyének fejlesztését szolgáló maximum 2 évre szóló részletes kutatási terv csatolása.
– A pályázónak csatolnia kell a pályázati részvételi díj (15 000 Ft.) befizetését igazoló dokumentum másolatát.

Előnyben részesülnek azok a pályázók, akik önrésszel rendelkeznek.
A Közalapítvány titkárságára a pályázatokat 2 példányban kell benyújtani, a pályázat beadásának végső határideje: 2008. november 15.
A pályázatokat a megjelölt határidőig folyamatosan fogadjuk.
A borítékra kérjük ráírni: „szellemi termék”.

A pályázáshoz szükséges kiírás és az adatlap letölthető a Közalapítvány honlapjáról a www.fkfk.hu címről.
A pályázatokat két példányban a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány címére kell megküldeni. Cím: 1364 Budapest, Pf. 3

A titkárság elérhető telefon: 327-1857; 327-1563

Forrás: tender.sff.hu