Benyújtási határidő: A modell: 2008. október 1., B modell: 2008. november 30.

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (Székhely: 1134 Budapest, Tüzér utca 33-35) pályázatot hirdet

„Sajátos nevelési igényű tanulók középiskolai integrációját segítő mentor program kidolgozásának támogatása” (programkód: 3831) címmel

A pályázat célja: A középiskolában integrált oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók segítését szolgáló adaptálható, innovatív modell értékű mentor programok kidolgozása. A mentor program az iskolai, közösségi beilleszkedést, befogadást segíti. Továbbá segítséget nyújt a kortárscsoporton belüli segítő, odaforduló szemlélet kialakításához. Célja a team munka erősítése. Nemcsak a szakemberekből álló team együttműködésére, hanem a tanuló környezetének aktív befogadó tevékenységére is épít.

Támogatásban részesíthetők köre: Sajátos nevelési igényű tanulót, tanulókat minimum három éve integráltan nevelő-oktató középiskolák. A pályázat nyilvános.

Támogatott programok:
– A modellprogram: Az A pályázati egységen belül olyan modellprogram kidolgozását, megvalósítását és tapasztalatainak összegzését támogatja a Közalapítvány, mely segíti a középiskolai oktatásban integráltan résztvevő sajátos nevelési igényű tanuló(k) tantárgyi felzárkóztatását, érettségire való felkészítését folyamatos szakmai segítség nyújtásával.
Maximálisan igényelhető összeg: 1 875 000 Ft vissza nem térítendő támogatás.

– B modellprogram: A B pályázati egységen belül olyan a pályázó osztályközösség által kidolgozott közösségépítő modellprogram megvalósítását támogatja a Közalapítvány, mely segíti a középiskolai oktatásban integráltan résztvevő sajátos nevelési igényű tanuló(k) iskolai beilleszkedését, befogadását, a kortárscsoporton belül a segítő, odaforduló szemlélet kialakítását.
Maximálisan igényelhető összeg: 625 000 Ft vissza nem térítendő támogatás.

Benyújtási határidő:
A modell: 2008. október 1.
B modell: 2008. november 30.

Pályázni kizárólag a részletes pályázati feltételeket és tudnivalókat is tartalmazó pályázati dosszié kitöltésével lehet, ami 2008. szeptember 1-jétől átvehető személyesen a Közalapítvány Titkárságán (1139 Budapest Pap Károly u. 4-6. V. emelet), igényelhető telefonon, postai úton vagy e-mailben (titkarsag@fszk.hu ) valamint letölthető a Közalapítvány honlapjáról (www.fszk.hu).

Forrás: http://tender.sff.hu