A pályázat beadási határideje: 2008. szeptember 8.

A Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány pályázatot ír ki a főváros területén működő óvodák, iskolák, középiskolai kollégiumok nevelési- pedagógiai programjában megfogalmazott célokra, ezen belül a gyermekek és a fiatalok esztétikai-művészeti tudatosságának fejlesztésére, kulturális programok támogatására.

Pályázni lehet:
1. alprogram
A Reneszánsz év pedagógiai vonatkozású főváros területén lebonyolításra kerülő intézményen kívüli mind az intézményen belüli kulturális programok támogatására.
A támogatás keretösszege: 5 millió Ft.
Pályázók köre: iskolák és középiskolai kollégiumok

2. alprogram
Kulturális események (színház, múzeum, koncert, valamint egyéb kulturális programok) belépőjegyeinek vásárlására. A támogatás keretösszege: 40 millió Ft.
Pályázók köre: óvodák, tagóvodák, iskolák, középiskolai kollégiumok.

A pályázat feltételei:
A pályázó köteles pályázati díjat fizetni, melynek összege a Közalapítványtól kért támogatás 10%-a, mely az önrészben elszámolható.
A pályázó vállalja, hogy a kulturális programokra, előadásokra felkészítik a gyermekeket, a program megtekintését követően a látottakat feldolgozzák és biztosítják minden alkalommal a tanári kíséretet.
A pályázati programban az előadások részletes ismertetése.
Külföldi helyszínű programokat nem támogatunk.

A pályázat beadási határideje: 2008. szeptember 8.

A kötelező minimális saját forrás összege a pályázatban feltüntetett teljes költségigénynek a 10%-a!
A pályázatokat a Kuratórium által felkért szakértők értékelik.
A pályázati támogatások mértékéről a szakértők javaslata alapján a Kuratórium dönt legkésőbb 2008. szeptember 30-ig.
Döntés után a nyertesek listája a közalapítvány honlapján www.fkfk.hu olvasható.
Az elnyert támogatás felhasználására a támogatási szerződés aláírását követően kerülhet sor.
Pályázni csak a pályázati kiíráshoz tartozó, az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet, mely a hozzá tartozó pályázati útmutatóval együtt letölthető az Internetről a www.fkfk.hu címről.
A pályázati díj készpénzben történő befizetéséhez szükséges csekk átvehető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Bp., Bárczy I. u. 1-3.).

A pályázatokat 3 példányban a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány címére kell megküldeni. Cím: 1364 Budapest, Pf. 3
A titkárság elérhető a 327-1857 és a 327-1563-as telefonszámon.

Forrás: tender.sff.hu