A pályázat beérkezési határideje: 2008. szeptember 17.

A Magyar Innovációs Szövetség és a Kutató Tanárok Országos Szövetsége közös pályázatot hirdet
INNOVÁCIÓS ÖSZTÖNDÍJRA.

A pályázat célja a közoktatásban dolgozó tanárok magas szintű természettudományi és matematikai oktató tevékenységének támogatása, a közoktatásban résztvevő diákoknak a természettudományok és a matematika iránti érdeklődésének felkeltése.

Díjazás:
A pályázat legjobbjai munkájuk elismeréseként egyszeri 150 000 forint összegű ösztöndíjat kapnak. A 2008. évben két ösztöndíj kerül kiosztásra. A díjak átadására a Kutató Tanárok III. Tudományos Konferenciáján kerül sor, Győrben, 2008. október 10-én.

Bírálóbizottság:
A zsűri a Magyar Innovációs Szövetség által felkért, elismert gazdasági és tudományos szakemberekből áll. A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.

Pályázati feltételek:
A díjra hazai vagy határon túli magyar közoktatási intézményben főállású munkaviszonnyal rendelkező természettudományokat vagy matematikát oktató tanárok pályázhatnak.
A pályázatnak (max. 3 oldal terjedelemben) tartalmaznia kell a kiemelkedő oktató tevékenység módszereit és eredményeit.

A pályázathoz csatolandó további anyagok:
– pályázati adatlap,
– szakmai önéletrajz,
– egyéb, a pályázat elbírálását elősegítő dokumentumok.
A pályázat beérkezési határideje: 2008. szeptember 17.

A pályázat elbírálásának szempontjai (30%-70% arányban):
– az oktató tevékenység szakmai tartalma; fakultációs oktatásban való részvétel, önképzés, új kísérleti eszközök készítése
– a pályázó tanár közreműködésével
– emelt szinten érettségiző diákok száma,
– tanulmányi-, innovációs és egyéb tudományos versenyeken résztvevő diákok száma és eredményeik,
– felsőoktatásban felvételt nyert diákok száma.
A pályamunkákat három példányban, magyar nyelven kell beküldeni a Magyar Innovációs Szövetséghez.
Cím: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
Telefon: 453-6572, Fax: 240-5625
E-posta: innovacio@innovacio.hu
www.innovacio.hu

Forrás: tender.sff.hu