A pályázatok 2008. szeptember 10-ig, illetve szeptember 22-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Magyar Bábművészek Szövetsége kezdeményezésére

Weöres Sándor bábszínházi szövegkönyv megírására és bábprodukciók bemutatására pályázatot
hirdet
hivatásos báb- (és gyermek)színházak és szerzők részére

1. Bábszínházi szövegkönyvírói pályázat

Altéma kódszáma: 5632

A pályázat célja:
Kortárs gyermek, ifjúsági és felnőtt bábszínházi előadások megszületésének elősegítése, azzal a céllal, hogy igényes, valódi irodalmi értéket képviselő, színpadra szánt darabokkal gazdagodjon a bábirodalom.
A pályázatot a művet bemutatni kívánó bábszínház nyújthatja be.
Pályázni eredeti, színpadon, vagy bábszínpadon be nem mutatott művel, illetve új adaptációval lehet. (Adaptáció esetében nem feltétel, hogy a kiindulás alapjául szolgáló irodalmi mű magyar nyelvű alkotás legyen).
Pályázni a szövegkönyvíró tiszteletdíjára és annak járulékaira lehet.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek a gyermek- és ifjúsági korosztálynak szóló pályaművek.
A benyújtott mű legalább 45 perces játékidejű legyen, forgatókönyvszerűen tartalmazza az irodalmi szöveghez rendelt színpadi megoldásokra vonatkozó utasításokat.

A pályázatok 2008. szeptember 10-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H – 1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.
A borítékra kérjük ráírni: Weöres Sándor bábszínházi szövegkönyvírói pályázat

Az eredményhirdetésre 2008. november 10-ig kerül sor.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának 2008-as pályázati adatlapját.
Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálon lehet.
A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

2. A mû szövegkönyvét gépelt vagy nyomtatott formában.
3. A bábszínház és a szerző közötti bemutatási szerződés egyszerű másolatát.
4. Egyéb, a pályázó által szükségesnek tartott dokumentumokat és információkat.

Elnyerhető támogatás:
A nyertes pályázók – a szakértői testület javaslatának megfelelően bruttó 300-tól 500 ezer forintig terjedõ elismerésben részesülnek. A szakértői testület a legjobbnak ítélt pályamű esetében javaslatot tehet a 2008. évi Weöres Sándor bábszínházi szövegkönyvírói pályázat legjobb pályaműve cím odaítélésére.
Az elnyert támogatás a személyi kifizetések esetén a kapcsolódó járulékos költségek kiegyenlítésére is használható. A színháznál foglalkoztatott főfoglalkozásúak munkabérére és azok járulékaira, valamint rezsire a támogatás nem igényelhető.

A támogatásból kifizetett tiszteletdíj, megbízási díj a jogszabályoknak megfelelően adó- és járulékköteles (az esetlegesen felmerülõ adót és járulékot a szerzõi tiszteletdíjban részesülőnek kell megfizetni).

A Weöres Sándor bábszínházi szövegkönyvírói pályázat meghirdetésére tervezett keretösszeg 5 millió forint, melybõl támogatás csoportosítható át – a bíráló szakértői testület döntése alapján – a Weöres Sándor bábprodukciós pályázati keretre.

A pályázatokat egy példányban, kizárólag postai úton lehet benyújtani nyomtatott formában.
A nyertes pályázóval Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága szerződést köt, a szerzők tiszteletdíját a bábszínház fizeti ki.

A pályázatokat elbíráló szakértői testület tagjait a szakmai szervezetek javaslata alapján az oktatási és kulturális miniszter kéri fel. A szakértői testület javaslata alapján az oktatási és kulturális miniszter dönt. A szövegkönyvírói pályázat nyertesei előnyt élveznek a Weöres Sándor bábprodukciós pályázaton.

A nyertes pályázók által beküldött szövegkönyveket a pályázat kiírója egyben szakmai beszámolóként is elfogadja.

A hiányosan vagy határidő után benyújtott pályázatok a bíráló szakértői testülethez nem jutnak el. Hiánypótlásra a pályázat beküldési határideje után nincs lehetőség. A döntés felülbírálata nem kérhető. A pályázatokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza.

Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a korábbi év(ek)ben az OKM-től (korábban NKÖM­, OM), ­ és az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A támogatott pályázók listáját a minisztérium a Kulturális Közlönyben és az OKM, valamint az NKA portálján nyilvánosságra hozza, a támogatott pályázókat írásban értesíti.

2. Bábprodukciós pályázat

Altéma kódszáma: 5631

A pályázat célja: olyan új kortárs bábszínházi darabok színpadra kerülésének támogatása, amelyeket korábban sem színpadon, sem bábszínpadon nem mutattak be. A pályázaton való részvételnek nem feltétele a szövegkönyvírói pályázaton való részvétel.

Pályázni eredeti színpadi művel, vagy a szerző saját regényének, elbeszélésének, szövegkönyvének stb. dramatizált változatával, vagy kortárs irodalmi mű új adaptációjával lehet.

A pályázat előnyben részesíti azokat a műveket, melyek a bábműfaj korosztálytól független értékeit képviselik és gazdagítják a színpadokon.

Pályázni jogosult minden hazai és határon túli magyar nyelven játszó – fenntartóval rendelkező, vagy fenntartóval nem rendelkező, hivatásszerűen működő – színház, illetve társulat. Minden színház egy darabbal pályázhat.

Pályázni a 2008. szeptember 1. és 2009. augusztus 31. között bemutatandó produkció tervével lehet.

A pályázatok 2008. szeptember 22–ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H – 1388 Budapest, Pf. 82). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

A borítékra kérjük ráírni: „Weöres Sándor bábprodukciós pályázat”.

Az eredményhirdetésre 2008. november 21 -ig kerül sor.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

1. A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának 2008-as pályázati adatlapját.
Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálon lehet.
A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetõvé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható
2. A bemutatandó mû szövegkönyvét gépelt vagy nyomtatott formában.
3. A színház és a szerzõ közötti bemutatási szerződés egyszerű másolatát.
4. A pályázati adatlaphoz tartozó betétívet az alkotók névsorával.
5. Az állandó játszóhellyel nem rendelkező színházaknak illetve társulatoknak az előadásokat befogadó intézmény nyilatkozatát.
6. Az előadás pontos tervdokumentációját (színpadi alaprajz, díszletek látványterve, báb- és rekvizitumtervek, jelmeztervek) és az azon alapuló részletes költségvetést.
7. Egyéb, a pályázó által szükségesnek tartott dokumentumokat és információkat.

Az elnyerhető támogatás:

A Weöres Sándor bábprodukciós pályázat a tervezett produkciók költségeihez (mûvészek tiszteletdíja és annak járulékai, jelmezköltség, díszletköltség, kellék, szállítási díj, bérleti díj, pr-költség) járul hozzá a következők szerint:
A produkciós támogatás minimális összege 500 ezer forint, maximális összege 2 millió forint. A színháznál foglalkoztatott főfoglalkozásúak munkabérére és azok járulékaira, valamint rezsire a támogatás nem igényelhető.
A pályázat nem kívánja meghatározni az esetleges saját forrás mértékét, előnyben részesülnek azonban az önrésszel rendelkező produkciók.
A Weöres Sándor bábszínházi szövegkönyvírói és bábprodukciós pályázat lebonyolítására (1-es és 2-es altémára, valamint a kurátorok tiszteletdíjára) összesen 20 millió forint áll rendelkezésre. Amennyiben a támogatott bemutató elmarad, úgy a színház köteles a támogatást visszafizetni a Nemzeti Kulturális Alap vonatkozó szabályainak megfelelően.
A pályázatokat egy példányban, kizárólag postai úton lehet benyújtani nyomtatott formában.
A támogatott pályázóval a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága szerződést köt.
A pályázatokat elbíráló szakértői testület tagjait a szakmai szervezetek javaslata alapján az oktatási és kulturális miniszter kéri fel. A szakértői testület tesz javaslatot a döntésre az oktatási és kulturális miniszternek. A pályázaton előnyt élveznek a Weöres Sándor szövegkönyvírói pályázat nyertesei.
A hiányosan vagy határidő után benyújtott pályázatok a bíráló szakértői testülethez nem jutnak el. Hiánypótlásra a pályázat beküldési határideje után nincs lehetőség. A döntés felülbírálata nem kérhető. A pályázatokat nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza.
Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely a korábbi év(ek)ben az OKM-től (korábban NKÖM, OM), és az NKA-tól kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.
A támogatott pályázók listáját a minisztérium a Kulturális Közlönyben és az OKM, valamint az NKA portálján nyilvánosságra hozza, a támogatott pályázókat írásban értesíti.

Forrás: tender.sff.hu