Beadási határidő: 2008. január 10.

 közOKA XI. Szakmai rövidfilm pályázat
2007. november 7.
Szakmai rövidfilm pályázat

a magyarországi szakképző intézmények (szakiskolák, szakiskolai feladat-ellátási hellyel rendelkező szakközépiskolák) rövidfilm pályázata a különböző szakmák megismertetése céljából.

közOKA XI. Szakmai rövidfilm pályázat

2007. november 7.

Szakmai rövidfilm pályázat

közOKA XI. pályázati kiírása

a magyarországi szakképző intézmények (szakiskolák, szakiskolai feladat-ellátási hellyel rendelkező szakközépiskolák) rövidfilm pályázata a különböző szakmák megismertetése céljából

A pályázat célja:
A szakképző intézmények tanulói olyan (maximum 20 perces) rövidfilmet készítsenek, amely ötletesen, színesen, ugyanakkor érthetően és objektívan bemutatja a tanulók szemszögéből a szakmájukat, szakmatanulásukat, bepillantást enged az elméleti és gyakorlati oktatásba egyaránt. A rövidfilm célja a tanult szakma vagy szakmák megismertetése és megszerettetése fiatalos, érdekes, szórakoztató formában.
Cél, hogy a szakma és iskola megismertetése a kisfilm által minél szélesebb körű, színesebb, ötletgazdagabb legyen, ami által a szakmaválasztás előtt álló tanulók reális, közeli, életszerű ismeretet szereznek a bemutatott szakmákról.
A pályázók köre:
Szakképző intézmények (szakiskolák vagy szakiskolai feladat ellátási hellyel rendelkező szakközépiskolák). Egy pályázó indokolt esetben több (maximum 3) külön szakmacsoportról szóló kisfilmet is benyújthat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
  • Pályázati adatlapot (1 eredeti, 2 másolati példányban),
  • Rövidfilmet 3 példányban (külön) DVD-n,
  • Iskola alapító okiratának 1 másolati példányát.
A pályázat során támogatás nyerhető:
A közalapítvány a legjobb beérkezett 30 kisfilmet az alábbi díjazással jutalmazza:
  • a filmet készítő diákot, vagy diákcsoportot összesen 100 ezer Ft ösztöndíjjal,
  • a pályázó szakképző intézményt 400 ezer Ft-tal, amelyet az iskola filmes vagy média stúdiójának vagy filmklubjának eszközfejlesztésére, kiadásaira (kivéve rezsiköltség) fordíthat.
A pályázati támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 15 millió forint

Beadási határidő: 2008. január 10.

A pályázóknak támogatás során vállalnia kell:
A nyertes pályázók lehetőség szerint a díjazott kisfilme(ke)t honlapjukon legkésőbb 2008. március 1-ig megjelenítik.

Felhívjuk pályázóink figyelmét a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapjára (www.nive.hu), ahol a pályázat szempontjából is hasznos információkat találhatnak. Kérjük, hogy munkaerő piaci szempontból is tájékozódjanak!

A pályázat formai feltételei:

  1. A pályázatot az Oktatásért Közalapítvány címére (1054 Budapest, Báthory utca 10., 6. emelet 603. szoba) kell benyújtani a megadott határidőre (a postai bélyegző dátuma legkésőbb a határidő napja lehet).
  2. A pályázat elemeinek hiánytalan megléte (lásd feljebb). Az adatlap-nyomtatvány átvehető, faxon kérhető vagy válaszborítékkal igényelhető Budapesten, az OKA titkárságán, valamint letölthető.
  3. Ha a pályázó korábban OKA v. KOMA (jogelőd) pályázaton már nyert támogatást, akkor a pályázat támogathatóságának feltétele az előző pályázati támogatások beszámolóinak lejárt határidőre történt megküldése.
A hiányosan kitöltött, nem megfelelő példányszámban érkezett pályázati anyagot a Titkárság nem tudja fogadni, azokat postafordultával visszaküldi.

Minden pályázó értesítést kap. A nyertesek listáját nyilvánosságra hozzuk.
Az Oktatásért Közalapítvány
Közoktatási Alkuratóriuma