Beadási határidő: 2008. január 10. 

 A szakképző intézmények tanulói offline és/vagy online iskolaújság tervet készítsenek, amelyben beszámolnak az iskola életéről, tanulmányi versenyekről, tanulható szakmákról stb. (és olyan hasznos információkat közölnek, amelyek mind a tanulók, mind az iskola iránt érdeklődők számára hasznosak).

közOKA X. Szakmai iskolaújság pályázat

2007. november 7.

Szakmai iskolaújság pályázat

közOKA X. pályázati kiírása

a magyarországi szakképző intézmények (szakiskolák, szakiskolai feladat-ellátási hellyel rendelkező szakközépiskolák) iskolaújság pályázata a különböző szakmák megismertetése céljából

A pályázat célja:
A szakképző intézmények tanulói offline és/vagy online iskolaújság tervet készítsenek, amelyben beszámolnak az iskola életéről, tanulmányi versenyekről, tanulható szakmákról stb. (és olyan hasznos információkat közölnek, amelyek mind a tanulók, mind az iskola iránt érdeklődők számára hasznosak).
Lehetséges már meglévő, vagy működő újsággal is pályázni, esetleg azt a kiírás célját figyelembe véve bővítve, továbbfejlesztve.
Cél, hogy a szakma és iskola megismertetése az iskolaújság által minél szélesebb körű, színesebb, ötletgazdagabb legyen, ami által a szakmaválasztás előtt álló tanulók reális, közeli, életszerű ismeretet szereznek a bemutatott szakmákról.
A pályázók köre:
Nappali rendszerű képzést folytató szakképző intézmények közül a szakiskolák vagy szakiskolai feladat ellátási hellyel rendelkező szakközépiskolák.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 • Pályázati adatlapot,
 • Az iskolaújság (online vagy offline) pontos tervét, esetleges korábbi példányszámokat is bemutatva (elektronikus vagy nyomtatot formában),
 • Iskola alapító okiratának 1 másolati példányát.
A pályázat során támogatás nyerhető:
A közalapítvány a legjobb beérkezett 120 iskolaújságot az alábbi díjazással jutalmazza:
 • az újságot készítő diákot, vagy diákcsoportot összesen 100 ezer Ft ösztöndíjjal,
 • a pályázó szakképző intézményt 400 ezer Ft-tal, amelyet az iskolaújság nyomtatásának költségeire, valamint az informatika- vagy médiastúdió eszközfejlesztésére fordíthat.
Előnyt élveznek:
 • Hátrányos helyzetű gyerekeket oktató iskolák.
 • az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 3. számú melléklete „A hiány-szakképesítések régiónkénti jegyzéke” szerinti hiányszakmát oktatók.
A pályázati támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 60 millió forint

Beadási határidő: 2008. január 10.

A pályázóknak támogatás során vállalnia kell:
A nyertes pályázóknak vállalnia kell, hogy a nyomtatott újságokat a térségükben található általános iskoláknak eljuttatják legkésőbb 2008. március 1-ig megfelelő példányszámban, az ott tanulók pályaválasztását segítve.

Felhívjuk pályázóink figyelmét a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapjára (www.nive.hu), ahol a pályázat szempontjából is hasznos információkat találhatnak. Kérjük, hogy munkaerő piaci szempontból is tájékozódjanak.

A pályázat formai feltételei:
 1. A pályázatot az Oktatásért Közalapítvány címére (1054 Budapest, Báthory utca 10., 6. emelet, 603. szoba) kell benyújtani a megadott határidőre.
 2. Mellékelni kell a pontosan és teljesen kitöltött, aláírt adatlapot. Az adatlap-nyomtatvány átvehető, faxon kérhető vagy válaszborítékkal igényelhető Budapesten, az OKA titkárságán, valamint letölthető.
 3. A pályázatot egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani (kivéve az alapító okiratot).
 4. Ha a pályázó korábban OKA v. KOMA (jogelőd) pályázaton már nyert támogatást, akkor a pályázat támogathatóságának feltétele az előző pályázati támogatások beszámolóinak lejárt határidőre történt megküldése.
A hiányosan kitöltött, nem megfelelő példányszámban érkezett pályázati anyagot a Titkárság nem tudja fogadni, azokat postafordultával visszaküldi.

Minden pályázó értesítést kap. A nyertesek listáját nyilvánosságra hozzuk.
Az Oktatásért Közalapítvány
Közoktatási Alkuratóriuma