A pályázat beadási határideje: 2008. november 20.

A Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány pályázatot hirdet a főváros területén működő iskolák 5-8. évfolyamai számára a – „Pál utcai fiúk tanórák a Grundon” – című program megvalósításának támogatására.

A pályázaton részt vehetnek a főváros területén működő iskolák 5-8. évfolyamain tanuló osztályok, csoportok és a kísérő pedagógusok.

A pályázat célja:
– a korszerű módszerek támogatása az általános iskolai oktatásban,
– a projektoktatás alkalmazása a magyar irodalom tanításában,
– az olvasásra nevelés korszerű módszerekkel (az irodalom iránti fogékonyság növelése),
– a lokálpatriotizmus fejlesztése, Budapesttel kapcsolatos mű megszerettetése,
– tantárgyi kapcsolódások lehetőségeinek alkalmazása (magyar nyelv és irodalom, drámapedagógia, történelem, hon -és népismeret, etika, dráma, természetismeret, médiaismeret, osztályfőnöki tevékenység, testnevelés).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a program megvalósításának pedagógiai céljait, az iskola pedagógiai programjának csak a pályázatra vonatkozó részét,
– osztályok, csoportok a projektbe bevonni tervezett tanulók számát, életkorát,
– időrendi ütemezést, felelősök megjelölésével,
– elvárt pedagógiai eredmények bemutatását,
– a Pál utcai fiúk programra hogyan készítik fel a tanulókat, a program megtekintését követően a látottakat milyen módon dolgozzák fel.

A projektelemek leírásai megtekinthetők a www.agrund.hu honlapon.
Pályázni lehet: a Grund oktatási program keretében megvalósuló, (a becsület a gyávaság a barátság az árulás és a játék) foglalkozások közül 3 programelemre, melynek összege 1500 Ft/tanuló.
A pályázat megvalósítási ideje: 2009. február – 2009. november között.

A támogatás keretösszege: 5 millió forint.

A pályázó köteles 600 Ft/tanuló önerőt biztosítani, ez az összeg a belépőjegye a tanulóknak.

A pályázótól a Közalapítvány pályázati díjat kér, melynek összege 5000 forint.
A pályázat beadási határideje: 2008. november 20. (postára adás határideje)
A pályázatokat a Kuratórium által felkért szakértők értékelik.
A pályázati támogatások mértékéről a szakértők javaslata alapján a Kuratórium dönt
2008. december 20-ig.
Döntés után a nyertesek listája a közalapítvány honlapján olvasható (http://www.fkfk.hu).
Az elnyert támogatás felhasználására a támogatási szerződés aláírását követően kerülhet sor.
Pályázni csak a pályázati kiíráshoz tartozó, az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet, mely a hozzá tartozó pályázati útmutatóval együtt letölthető az www.fkfk.hu honlapról. A pályázati díj készpénzben történő befizetéséhez szükséges csekk átvehető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Bp., Bárczy I. u. 1-3.).
A pályázatokat 3 példányban a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány címére kell megküldeni. Cím: 1364 Budapest, Pf. 3
A titkárság elérhető a 327-1857 és a 327-1563-as telefonszámon.

Forrás: tender.sff.hu