Nagymozgást fejlesztő udvari eszközök, tornaszobába való mozgásfejlesztő eszközök, értelemfejlesztő szabályjátékok beszerzése

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 20.

 

A Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet a főváros területén működő óvodák részére nagymozgást fejlesztő udvari eszközök vagy tornaszobába való mozgásfejlesztő eszközök és értelemfejlesztő szabályjátékok beszerzésére.

Pályázni lehet:

– az érvényben lévő EU szabvány szerinti előírásoknak megfelelő udvari játékok, szabadtéri eszközök vagy tornaszobába való mozgásfejlesztő eszközök beszerzésére,
– értelemfejlesztő játékokra.
A pályázatnak tartalmaznia kell a helyi nevelési program játék és mozgásfejlesztésének a pályázatra vonatkozó részét.
A pályázóknak be kell mutatni pályázatukban, hogy a tervezett beszerezni kívánt eszközök hogyan kapcsolódnak az óvoda nevelési programjában megfogalmazott célkitűzésekhez, milyen módon szolgálják azok megvalósulását.
A Közalapítvány fogyóeszközök beszerzését nem támogatja.
Minden intézmény csak egy pályázatot nyújthat be.

Pályázók köre: óvodák, tagóvodák

A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 20.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– az adatlapot,
– az önrészről szóló nyilatkozatot,
– a pályázati díj befizetését igazoló dokumentumot.

A pályázótól a Közalapítvány pályázati díjat kér, melynek összege 15 000 Ft, (mely nyertes pályázatnál az önrészben elszámolható).
Előnyben részesülnek azok a pályázók, amelyek intézményi önrésszel rendelkeznek.

A támogatás keretösszege: 25 millió Ft.

A pályázatokat a Kuratórium által felkért szakértők, illetve szakmai bizottság értékeli.
A pályázatok támogatásáról a Bizottság javaslata alapján a Kuratórium dönt legkésőbb
2008. december 20-ig. Döntés után a nyertesek listája a közalapítvány honlapján www.fkfk.hu olvasható.
Az elnyert támogatás felhasználására a támogatási szerződés aláírását követően kerülhet sor. Pályázni csak a pályázati kiíráshoz tartozó, az erre a célra rendszeresített adatlapon lehet, mely a hozzá tartozó pályázati útmutatóval együtt letölthető az Internetről a www.fkfk.hu címről. A pályázati díj készpénzben történő befizetéséhez szükséges csekk átvehető a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Bp., Bárczy I. u. 1-3.).
A pályázatokat 3 példányban a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány címére kell megküldeni. Cím: 1364 Budapest, Pf. 3
A titkárság elérhető a 327-1857 és a 327-1563-as telefonszámon.

Pályzati felhívás
Adatlap