Beküldés, illetve a postázás határideje: 2008. november 28.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium meghirdeti 2009-es ciprusi Környezetvédelmi konferencián való részvétel céljából angol nyelven írt előadás pályázatát.

A pályázat ez évi mottója:
„KÖRNYEZETVÉDELEM DIÁKSZEMMEL”

A pályázatra kétfős csapatok jelentkezését várjuk.

Pályaművek témái:
A diákok angol nyelvű kiselőadás keretében bemutathatják hazánk legfontosabb környezetvédelmi problémáit, lehetséges megoldásokat, az ilyen témájú nemzetközi együttműködési lehetőségeket.

Pályaművek elkészítése:
A pályázatra CD-n vagy e-mailen 10 diából álló Power Pointos ppt kiselőadásokat várunk angol nyelven. Kérjük, hogy beküldött pályaművek 11. diáján jól olvashatóan tüntessék fel az alkotás címét, a pályázó diákok nevét, osztályát, születési adatait (év, hónap, nap), az iskola nevét és címét, valamint a felkészítő pedagógus nevét, telefonszámát. Egy csapat egy pályázatot nyújthat be, egy diák egy csapat munkájában vehet részt.

A nyerteseket telefonon és e-mailben értesítjük.

Pályázat benyújtása:
A pályázati anyagokat az alábbi címre kérjük postázni:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetkutatási, Oktatási és Informatikai Koordinációs Főosztály „Ciprusi környezetvédelmi konferencia pályázat”
1011 Budapest, Fő u. 44-50.
Vagy a kovacsagn@mail.kvvm.hu e-mail címre

Beküldés, illetve a postázás határideje: 2008. november 28. éjfél

A pályázat fődíja:
A győztes csapat felkészítő tanárával együtt (3 fő) részt vehet egy 2009 márciusában Cipruson megrendezésre kerülő nemzetközi környezetvédelmi diákkonferencián, melynek célja, hogy az EU minden tagállamából meghívott 1-1 iskola diákjai bemutassák hazájuk
környezetvédelmi szempontjait, és a környezetvédelem aktuális kérdéseit megvitassák egymás között, tanáraik közreműködésével.
A beküldött műveket a minisztérium nem őrzi meg és nem küldi vissza.

További információk:
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium részletes felvilágosítást nyújt a 06-1-238-6824-as mellék telefonszámon és a kovacsagn@mail.kvvm.hu e-mail címen.

Az alkotások elkészítéséhez sok sikert kívánnak a pályázat védnökei!