A pályázatok postára adásának, illetve elektronikus úton történő megküldésének határideje: 2009. január 31.

Az E.ON Vállalatok alkotói pályázati felhívása 6 – 18 éves gyermekek számára az
Oktatási és Kulturális Minisztérium szakmai támogatásával
az energiahatékonyság ábrázolása címmel

Pályázat célja:

A meghirdetett pályázat a közoktatásban tanuló, a fenntartható fejlődés és az energia-
hatékonyság iránt elkötelezett, a meghatározott témában elmélyedni, és önmagukat kreatívan
kifejezni képes tanulói csoportok, valamint az őket nevelő oktatási intézmények támogatását
és munkájuk elismerését szolgálja.

A pályázat kiírói az EnergiaKaland (www.energiakaland.hu) néven elindított, a környezet– és
energiatudatosság szemléletét erősítő tanulási program keretében szakmai segítséget
nyújtanak a 6-18 éves korosztály számára, ahhoz, hogy önkifejező módon mutathassák be, mit
jelent a számukra az „Energiahatékonyság a mindennapokban”.

A pályázat szakmai támogatója az Oktatási és Kulturális Minisztérium.

Pályázók köre:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésének b)-g) pontjában
meghatározott belföldi székhelyű nevelési-oktatási intézmények minimum 5 maximum 20 fős
diákcsoportjai pályázhatnak. Három korcsoportban lehet pályázni – az EnergiaKaland egyes
moduljainak megfelelően.

Korosztályok:

1—5. évfolyam (EnergiaOtthon, és EnergiaVáros)

6 – 8. évfolyam (EnergiaOrszág)

9- 12. évfolyam (EnergiaVilág)

A pályázat témakörei:

A pályázók a következő kategóriákban indulhatnak közös alkotásaikkal:

1. Energiahatékonyság ábrázolása makettekkel – terepasztalon, melynek mérete minimum
1×1, maximum 2×2 méter. A tereptárgyak kizárólagosan csak saját készítésűek lehetnek.

Pályázni a terepasztalról készített nagyfelbontású fotókat tartalmazó CD-vel, és egy maximum
2 gépelt oldalas (4000 leütés) magyarázattal, a terepasztal készítésének leírásával lehet. A
természetes anyagokat használó terepasztalok a bírálat során előnyben részesülnek.

2. Energiahatékonyság ábrázolása filmen

Bármilyen kézi kamerával, vagy mobiltelefonnal felvett kisfilmmel, dokumentumfilmmel
nevezhetnek az alkotó csoportok. A filmek minimum 3, maximum 7 percesek lehetnek.

3. Energiahatékonyság ábrázolása színpadi produkcióban

A pályázók minimum 5, maximum 10 perces saját készítésű színpadi produkcióban fejtsék ki
az energiahatékonyságról alkotott nézeteiket. Színpadi produkciónak tekintjük a drámai, zenés
és táncos előadásokat. Pályázni a kész produkció filmfelvételével lehet. A bírálat során
előnyben részesülnek a saját készítésű természetes alapanyagú kellékeket és díszleteket
felhasználó produkciók.

Pályázati feltételeink:

– A pályázaton csak Magyarországon működő oktatási intézmény nappali tagozatos
tanulója indulhat.

– Egy diákcsoport csak egy kategóriában és csak egy pályamunkával indulhat.

– A csoportok létszáma minimum 5, maximum 20 fő

– Csak saját alkotásokat fogadunk el. A pályamunkák elkészítéséhez tanári segítség
igénybe vehető

– Egy oktatási intézmény több tanulócsoportja is pályázhat

• A pályázónak a pályázathoz mellékelni kell a pályázatot készítő tanulók nevét,
osztályát, születési évét, felkészítő tanáruk nevét és tantárgyát (ha ez szükséges)
valamint iskolájuknak nevét, címét, telefonszámát.

– A zsűri döntése szerint a legjobb pályázatot készítő gyermekek kapják meg a verseny
díjait; az iskola, melynek tanulói az iskolai díjakat. A pályázati anyagot a pályázók
postai és elektronikus úton is benyújthatják.

– A pályázati anyagban megküldött fényképek, rajzok, filmek, egyéb szellemi alkotások
tekintetében fennálló szerzői jog a pályázót/pályázókat illeti meg. A pályázat
benyújtásával a pályázó felhatalmazza a pályázat kiíróját arra, hogy a jogi oltalom
alatt álló szellemi alkotásokat a pályázat körében felhasználja és a pályázat elbírálását
követően nyilvánosságra hozza.

A beérkező pályaművek értékelése:

Az E.ON szakembereiből (2 fő), a pályázat védnökeiből (2 fő), és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium (1 fő) valamint jeles hazai művészek képviselőjéből álló Értékelő Bizottság
bírálja el, és 30 napon belül dönt a helyezések és díjak odaítéléséről.

Pályázat nyereményei:

Mindhárom korosztályban, mindhárom alkotói kategóriában hirdetünk első, második és
harmadik helyezettet.

1. Pályázó diákcsoportok nyereményei:

– 1 helyzet csoportok minden alkotói kategóriában és korosztályban:
1 hetes nyári táborozás 2009 nyarán

– 2. helyezet csoportok minden alkotói kategóriában és korosztályban:
100 000 forint értékű könyvutalvány

– 3. helyezet csoportok minden alkotói kategóriában és korosztályban:
50 000 forint értékű könyvutalvány

2. Iskolai nyeremények

Az első helyezett diákcsoport oktatási intézményeinek nyereménye, az E.ON Hungária
csoport Energy Monitor vagy Energy Direct rendszere, szabadon felhasználva az
oktatási intézmény által megjelölt épületében, maximum másfél millió Ft értékig
kiépítve.

További információ az E.ONEnergy Monitor és E.ONEnergy Direct rendszerekről a
www.eon-hungaria.com címen olvashatnak bővebben
A nyertes pályamunkánk ünnepélyes díjátadója és egyben a bemutató gálarendezvényre 2009
. március 31-ig kerül sor.

A pályázatok postára adásának, illetve elektronikus úton történő megküldésének
határideje: 2009. január 31.

HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG

Cím: “Energiahatékonyság a mindennapokban”

E.ON Hungária Kommunikációs Osztály

1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.

e-mail: energiakaland@eon-hungaria.com

A nyerteseket postai úton értesítjük.

Pályázatunk védnöke Varga Attila és Dr Havas Péter, az EnergiaKaland szakmai tanácsadói.

Amennyiben kérdése van a pályázattal kapcsolatban az energiakaland@eon-hungaria.com e-

mail címen kaphat információt.

 Forrás: tender.sff.hu