Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium Sport Szakállamtitkársága, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség és a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága pályázatot ír ki

„A Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója 2008”

cím elnyerésére.

A pályázat célja:
 • a tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére,
 • a fair-play szellemének ápolása,
 • az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való ösztönzés,
 • az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése,
 • a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.
A pályázók köre:
A címre a felterjesztett diákok és hallgatók az alábbi korcsoportok szerint részesülnek elismerésben:

III. korcsoport: 1995-1996-ben születettek;
IV. korcsoport: 1993-1994-ban születettek;
V. korcsoport: 1991-1992-ben születettek;
VI. korcsoport: 1989-1990-ben születettek, a középfokú iskolai tanulmányaik befejezéséig.
VII. korcsoport a 2007/2008-as tanévben felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói.

A korcsoportok megállapítása a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpiai Versenykiírása általános szabályai alapján történt. A korcsoport besorolásáról igazolást kell csatolni! (adatlapon található nyilatkozat)Az intézmény igazgatója, valamint a testnevelő tanár vagy az edző által aláírt pályázatot a nappali tagozatos diák/hallgató, vagy az intézmény adhatja be.

A cím elnyerésére felterjeszthetők azok a diákok és hallgatók, akik a 2007-2008-as tanévben:
 • a III., IV., korcsoportban 4,80, vagy annál magasabb;
 • az V., VI. korcsoportban 4,70, vagy annál magasabb;
 • a VII. korcsoportban 4,00 vagy annál magasabb tanulmányi átlagot értek el, továbbá;
 • 2007. szeptember 1. és 2008. augusztus 31. között hazai és nemzetközi versenyen eredményesen szerepeltek.
A pályázatok elbírálásánál csak az országos szervek, illetve szervezetek (országos sportági szövetségek, Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség, Magyar Diáksport Szövetség, Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége) által hitelesített versenyeredmények értékelhetők.
A pályázaton csak a Nemzeti Sportszövetség által regisztrált sportági szakszövetségek által képviselt sportágak nevezését fogadjuk el. (www.nssz.hu)

A pályázati összeg forrása: 11/4/29. című fejezeti kezelésű előirányzat.
Az elnyerhető támogatás: A díj elnyerése pénzjutalommal nem jár. A díjazottak emlékplakettet és oklevelet kapnak.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium által felkért 10 tagú, független szakemberekből álló Értékelő Bizottság bírálja el, amely a döntés meghozatalánál a tanuló, hallgató számára legkedvezőbb egy nemzetközi és egy hazai verseny eredményeit veszi figyelembe. Kérjük, hogy csak a pályázati lapon megjelölt versenytípusokat jelöljék meg, mert a bírálóknak csak azokat áll módjukban figyelembe venni.
A bírálók kizárólag az országos szervezetek által a pályázati adatlapon hitelesített eredményeket veszik figyelembe. Egyéb dokumentumok, igazolások a pályázat elbírálását nem befolyásolják. Faxon visszaigazolt adatlapokat nem tudunk figyelembe venni!
Az értékelés során az értékelő bizottság csak az alábbi versenyeket veszi figyelembe: Világbajnokság, Európa-bajnokság, Univerziádé, Főiskolai Világbajnokság, Középiskolai Világbajnokság (ISF), Világkupa, AGFIS Világjátékok, (nemzetközi verseny kategória), hazai versenyek esetén: Felnőtt Országos Bajnokság, Korosztályos Országos Bajnokság, MEFOB, Diákolimpia. A felsorolásban nem szereplő versenyeket az értékelő bizottság nem veszi figyelembe.
A bírálók csak a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség által meghirdetett és jóváhagyott Diákolimpiai és Egyetemi – Főiskolai Országos Bajnokságok eredményeit értékelik.

A felterjesztéseket a döntésben érintettek (testnevelő tanárok, edzők, intézményvezetők) egyetértésével az alábbi címre kell benyújtani:
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Pályázatkezelési Önálló Osztály
1374 Budapest, Pf. 564.

Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „A Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója 2008.” pályázat

A pályázati dokumentáció:
3 példányban beküldendő (1 példány eredeti és 2 példány másolat);
 • a döntésben érintettek aláírásával ellátott, lebélyegzett, hiánytalanul kitöltött adatlap (az adatlapon kérjük pontosan feltüntetni a versenyek pontos megnevezését, helyszínét, időpontját, a versenyszámot és az elért helyezést). Az adatlapon feltüntetet versenyek hitelességét a sportági szakszövetség, (a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség, Magyar Diáksport Szövetség, Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége) (aláírás, pecsét) és az oktatási intézmény (aláírás, pecsét) igazolja.
 • a Korcsoport igazolásáról nyilatkozat (adatlapon található) a szakszövetség, vagy a Magyar Diáksport Szövetség igazolásával (aláírás, pecsét),
 • a tanulmányi értesítőnek a nevelési-oktatási intézmény által hitelesített fénymásolata, a pályázó 2007/2008-as tanévre vonatkozó eredményeiről (III.-VI. korcsoportban II. félévi eredmények),
 • a leckekönyv 2007/2008-as tanévi II. félévének bejegyzéseit tartalmazó oldal fénymásolata, az intézmény által hitelesítve (VII. korcsoport),
 • A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha mindhárom (egy példány eredeti, két példány másolat) beérkezik.
A pályázati dokumentáció kizárólag elektronikus úton, a pályázat hivatalos honlapjairól érhető el: www.okmt.hu, www.okm.gov.hu.

Kérjük a bizonyítvány vagy leckekönyv másolatát a nevelési-oktatási intézménnyel hitelesíttetni! Csak az aláírással és pecséttel hitelesített másolatokat fogadjuk el!

A kért mellékletek nélkül, vagy hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen!

A határidőn túl beérkezett és a formailag hibás (hiányosan kitöltött, mellékletek nélküli, hiányos mellékletekkel ellátott) pályázatokat az Értékelő Bizottság nem értékeli!

A pályázat benyújtása és elbírálásaA pályázat benyújtási határideje: 2009. január 12. (hétfő) (postabélyegző kelte). Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!

Az értékelést az Oktatási és Kulturális Minisztérium által felkért Értékelő Bizottság végzi. A bizottság által felterjesztett javaslatot az OKM közoktatási szakállamtitkára hagyja jóvá. A nyertes pályázók és az érintett intézmények a döntést követő 7 napon belül tájékoztatást kapnak. A teljes lista olvasható lesz az Interneten, a www.okm.gov.hu és a www.okmt.hu honlapokon.

Az elismerésben részesülő diákokat külön is értesítjük, s egyben meghívót is kapnak

„A Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója 2008.” cím díjátadó ünnepségére,

amely 2009 tavaszán kerül megrendezésre.

Egyéb információk:
A pályázat lebonyolításával kapcsolatos további információt ad az OKM Támogatáskezelőnél Fabulya János pályázati referens a 354-7545-ös telefonszámon (munkanapokon 8.30-12. illetve 13-16 óra között, pénteken 8-14 óráig.).

Szakmai jellegű információ az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztályán Tompa Ferenc szakmai referenstől kérhető a 473-7310-es telefonszámon munkanapokon 8.00-16.30 között (pénteken 8-14 óráig).
A pályázati kiírás, az adatlap és az értékelési szempontrendszer letölthető az OKMT honlapjáról: