Pályázati felhívás

„A Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója 2007”

cím elnyerésére

„A Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója” címre

PÁLYÁZAT

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkársága, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Magyar Diáksport Szövetség, a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség és a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága pályázatot ír ki

„A Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója 2007”

cím elnyerésére.

A pályázat célja:

 • a tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére,
 • a fair-play szellemének ápolása,
 • az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra való ösztönzés,
 • az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése,
 • a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése.


A pályázók köre:

A címre a felterjesztett diákok és hallgatók az alábbi korcsoportok szerint részesülnek elismerésben:

II. korcsoport: 1996-1997-ben születettek;
III. korcsoport: 1994-1995-ben születettek;
IV. korcsoport: 1992-1993-ban születettek;
V. korcsoport: 1990-1991-ben születettek;
VI. korcsoport: 1988-1989-ben születettek, a középfokú iskolai tanulmányaik befejezéséig

VII. korcsoport
a 2006/2007-es tanévben felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói.

A korcsoportok megállapítása a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpiai Versenykiírása általános szabályai alapján történt. A korcsoport besorolásáról igazolást kell csatolni! (adatlapon található nyilatkozat) Az intézmény igazgatója, valamint a testnevelő tanár vagy az edző által aláírt pályázatot a nappali tagozatos diák/hallgató, vagy az intézmény adhatja be.

A cím elnyerésére felterjeszthetők azok a diákok és hallgatók, akik a 2006-2007-es tanévben:

 • a II., III., IV., korcsoportban 4,80, vagy annál magasabb,
 • az V., VI. korcsoportban 4,70, vagy annál magasabb,
 • a VII. korcsoportban 4,00 vagy annál magasabb tanulmányi átlagot értek el, továbbá
 • 2006. szeptember 1. és 2007. augusztus 31. között hazai és nemzetközi versenyen eredményesen szerepeltek.
 • A nemzetközi versenyek eredményeit csak az V-VI-VII. korcsoportban veszik figyelembe a pályázat kiírói, kivétel a IV. korcsoportban a ritmikus gimnasztika, a sakk, az úszás, a torna és a tenisz sportág világversenyei.

A pályázatok elbírálásánál csak az országos szervek, illetve szervezetek (országos sportági szövetségek, Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség, Magyar Diáksport Szövetség, Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége) által hitelesített versenyeredmények értékelhetők.

A pályázaton csak a Nemzeti Sportszövetség által regisztrált sportági szakszövetségek által képviselt sportágak nevezését fogadjuk el (www.nssz.hu).

A pályázati összeg forrása: 11/4/29. című fejezeti kezelésű előirányzat.
Az elnyerhető támogatás: A díj elnyerése pénzjutalommal nem jár. A díjazottak emlékplakettet és oklevelet kapnak.

A pályázatok elbírálása:

 • A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium által felkért 10 tagú, független szakemberekből álló Bíráló Bizottság bírálja el, amely a döntés meghozatalánál a tanuló, hallgató számára legkedvezőbb nemzetközi és hazai versenyek eredményeit veszi figyelembe. Kérjük, hogy csak a pályázati lapon megjelölt versenytípusokat jelöljék meg, mert a bírálóknak csak azokat áll módjukban figyelembe venni.
 • A bírálók kizárólag az országos szervezetek által a pályázati adatlapon hitelesített eredményeket veszik figyelembe. Egyéb dokumentumok, igazolások a pályázat elbírálását nem befolyásolják. Faxon visszaigazolt adatlapokat nem tudunk figyelembe venni!
 • A bíráló bizottság csak az olimpiát, a világ- és Európa-bajnokságot, – amennyiben az adott sportágban világ- és Európa bajnokság nem kerül megrendezésre – universiade-t, főiskolás vb-t, gymnasiade-t, a korosztályos világbajnokságot, Európa-bajnokságot és a Középiskolás Világjátékokat, valamint az AGFIS Világjátékokat tekinti a pályázat keretében nemzetközi versenynek, az egyéb nemzetközi versenyeken elért eredményeket nem veszi figyelembe.

A felterjesztéseket a döntésben érintettek (testnevelő tanárok, edzők, intézményvezetők) egyetértésével az alábbi címre kell benyújtani:

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Pályázatkezelési Önálló Osztály
1374 Budapest, Pf. 564.

Kérjük, a borítékon tüntessék fel: „A Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója – 2007” pályázat

A pályázati dokumentáció:
3 példányban beküldendő (1 példány eredeti és 2 példány másolat)
;

 • a döntésben érintettek aláírásával ellátott, lebélyegzett, hiánytalanul kitöltött adatlap (az adatlapon kérjük pontosan feltüntetni a versenyek pontos megnevezését, helyszínét, időpontját, a versenyszámot és az elért helyezést). Az adatlapon feltüntetet versenyek hitelességét a sportági szakszövetség, (a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség, Magyar Diáksport Szövetség, Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége) (aláírás, pecsét) és az oktatási intézmény (aláírás, pecsét) igazolja.
 • a Korcsoport igazolásáról nyilatkozat (adatlapon található) a szakszövetség, vagy a Magyar Diáksport Szövetség igazolásával (aláírás, pecsét),
 • a tanulmányi értesítőnek a nevelési-oktatási intézmény által hitelesített fénymásolata, a pályázó 2006/2007-es tanévre vonatkozó eredményeiről (II.-VI. korcsoportban II. félévi eredmények),
 • a leckekönyv 2006/2007-es tanévi II. félévének bejegyzéseit tartalmazó oldal fénymásolata, az intézmény által hitelesítve (VII. korcsoport),
 • A pályázat csak abban az esetben érvényes, ha mindhárom (egy példány eredeti, két példány másolat) beérkezik.

A pályázati dokumentáció kizárólag elektronikus úton, a pályázat hivatalos honlapjairól érhető el: www.okmt.hu, www.okm.gov.hu.

Az adatlap letölthető innen.

Kérjük a bizonyítvány vagy leckekönyv másolatát a nevelési-oktatási intézménnyel hitelesíttetni! Csak az aláírással és pecséttel hitelesített másolatokat fogadjuk el!

A kért mellékletek nélkül, vagy hiányosan kitöltött adatlap esetén a pályázat érvénytelen!

A határidőn túl beérkezett és a formailag hibás (hiányosan kitöltött, mellékletek nélküli, hiányos mellékletekkel ellátott) pályázatokat a Bíráló Bizottság nem értékeli!


A pályázat benyújtása és elbírálása

A pályázat benyújtási határideje: 2008. január 21.
(postabélyegző kelte). Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!

Az értékelést az Oktatási és Kulturális Minisztérium által felkért bíráló bizottság végzi. A bizottság által felterjesztett javaslatot az OKM közoktatási szakállamtitkára hagyja jóvá. A nyertes pályázók és az érintett intézmények 2008. március 24-ig tájékoztatást kapnak. A teljes lista olvasható lesz az Interneten, a www.okm.gov.hu és a www.omai.hu honlapokon.

Az elismerésben részesülő diákokat külön is értesítjük, s egyben meghívót is kapnak

„A Magyar Köztársaság jó tanulója – jó sportolója” cím díjátadó ünnepségére
amely 2008 tavaszán kerül megrendezésre.


Egyéb információk:

A pályázat lebonyolításával kapcsolatos további információt ad az OKM Támogatáskezelőnél
Koós Bernadett
pályázati szakreferens a 354-7546-os telefonszámon (munkanapokon 8.30-12. illetve 13-16 óra között, pénteken 8-14 óráig.).

Szakmai jellegű információ az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közoktatási Főosztályán
Tompa Ferenc
szakmai referenstől kérhető a 473-7310-es telefonszámon munkanapokon 8.00-16.30 között (pénteken 8-14 óráig).

Pályázati felhívás (doc)

Pályázati adatlap (doc)

 Forrás: mdsz.hu