A Magyar Asztronautikai Társaság és a Magyar Űrkutatásért Alapítvány az Aero Magazin, az Élet és Tudomány, valamint a Természet Világa c. folyóirattal együttműködve az ENSZ Világűrhét alkalmából pályázatot hirdet „A jövő űrhajózása – emberes űrrepülés a XXI. században” címmel.


Javasolt témakörök:
– expedíciók a Naprendszerben (Hold, Mars stb.)
– az űrturizmus jövője
– a hosszú távú űrrepülések élettani és pszichológiai kihívásai
– önfenntartó űrállomások és űrbázisok
– kozmikus környezetvédelem
– egyéb

Az oktatási intézményekben tanulók a 11-14 és a 15-18 éves korcsoportban (de legfeljebb a középiskola befejezéséig) pályázhatnak. A pályázatot a MANT Titkárságára (1027 Budapest, II. Fő utca 68. – vagy postacímére: 1371 Budapest Pf. 433) lehet benyújtani. Felvilágosítás a MANT Titkárságán az 1 / 201-84-43 telefonszámon kapható.

Beküldési határidő: 2008. március 1. éjfél. A határidő után beérkező pályázatot a zsűri nem értékeli, a döntésben postai feladás dátuma az irányadó. A pályamű címoldalán fel kell tüntetni: a pályázó nevét, születési évét, hogy vett-e már részt a MANT korábbi pályázatain, a postai címét és telefonszámát. Emellett fel kell tűntetni még az iskola nevét és postai címét, az osztály számát, és a pályázat elkészítését támogató tanár nevét.
A borítékon fel kell tüntetni az adott pályamű – nem pedig a kiírás – címét. A pályamunkát – legfeljebb 8 A4-es oldal – gépelve vagy számítógéppel nyomtatva 2 példányban szükséges beküldeni (a második lehet fénymásolat, de akár szép kézírás is; az ábrák, rajzok, ha mellékletként szerepelnek, nem számítanak bele az oldalszámba). A pályázathoz mellékelni kell irodalomjegyzéket, és az internetes hivatkozásokat is.

Elbírálás
A beérkezett pályaműveket két külön kategóriában értékeli a szakmai zsűri: általános iskolások (11-14 éves) és középiskolások (15-18 éves).
Értékelési szempontok:
– a feldolgozott ismeretanyag tartalma, hitelessége;
– a feldolgozás eredetisége;
– a megfogalmazás nyelvi és formai színvonala, helyesírása és esztétika kivitele;
– a kiírásban felsorolt követelmények betartása.

Díjak: Kategóriánként a két legjobb pályamű szerzője térítésmentesen vehet részt a MANT 2008. évi (immár 15.) magyarországi űrtáborában. A Tizenötödik Magyar Ifjúsági Űrtáborban való önköltséges részvétel jogát minden pályázó (a korábbi években pályázó is) eredményétől függetlenül elnyeri. Mindezek felett további tárgynyeremények is lesznek.
A legjobb eredményt elért, angolul beszélő középiskolás pályázók közül választják ki azokat akik kiutazhatnak az Egyesült Államok nemzetközi ifjúsági űrtáborába, Huntsville-ba. Az a pályázó, aki ezt a lehetőséget egyszer már elnyerte, újból nem kerülhet sorra.
A pályázat eredményét 2008 májusában hozzák nyilvánosságra.
A korábbi nyertes pályaművekről az alábbi honlapon olvasható áttekintés.

Ajánlott irodalomjegyzék
– Almár Iván – Galántai Zoltán: Ha jövő, akkor világűr
– Mészáros István – Gazdag László: A világűr meghódításának első 50 éve
– Horváth András – Szabó Attila: Űrkorszak c. könyve
– az Élet és Tudomány archívuma: www.sulinet.hu/eletestudomany/archiv
– Űrtan (SH Atlasz 18)
– Űrhajózási Lexikon
– Csillagászati Évkönyv számai
– Kis atlasz a Naprendszerről sorozat 1-6-ig (bolygófelszínek, -légkörök, űrszondás vizsgálatok)
– 50 éves a Magyar Űrkutatás, illetve a Magyar Űrkutatás
http://www.urvilag.hu című asztronautikai űrportál
– Természet Világa 2001 novemberi, Világűr c. különszáma
– Meteor című folyóirat
– Aero Magazin
– Élet és Tudomány
– Természet Világa
www.mant.hu

Forrás: tender.sff.hu