Vakondok és a gólya - vers- és novellapályázat1. A Barátok Verslista (www.verslista.hu) és a Vizuális Pedagógiai Műhely pályázatot ír ki az alábbi témakörben: „2010; Védett állataink ; a VAKONDOK és a GÓLYA ” – vers- és novellapályázat a vakondokról és a gólyáról

 

Beérkezési határidő: 2010. szeptember 25.

2. Célunk, hogy az amatőr költőknek és íróknak e módon is segítsük Interneten való megjelenésüket. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet e pályázat keretein belül is a természetvédelemre, a veszélyeztetett állatainkra.

3. A pályázaton korlátlan számú írással lehet indulni a megadott két témakörben. A beérkező írásoknak a címben megadott állatokról kell szólnia, azokat kell bemutatnia, vagy a védelmükre kell a figyelmet felhívnia; (Lehet egy közös írásban is és lehet külün-külön írásban is írni a fenti állatokról, ill. a kiírásban szereplő állatok valamelyikéről!)

4. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy aláírt, (személyi igazolványszámot, pontos lakcímet, teljes valódi nevet – és esetlegesen ettől eltérő írói nevet, amin megjelenni kíván – is tartalmazó) Nyilatkozatot a szerzőtől, miszerint a pályamű(vek) saját szellemi terméke(i), és a szerző hozzájárul annak térítésmentes leközléséhez a Vizuális Pedagógiai Műhely, ill. a Barátok Verslista által fenntartott honlapokon (www.vpm.hu; www.verslista.hu; www.poeta.hu; www.kepzeldel.hu) illetve a Vizuális Pedagógiai Műhely, ill. a Barátok Verslista esetlegesen nyomtatásban megjelenő kiadványaiban.

(A Barátok Verslista jelenlegi tagjainak e Nyilatkozatot nem kell elküldeniük, mivel e pályázatra is vonatkozik az általuk már elfogadott 2010 évi Verslistás Szabályzat.)

5. Beküldés: a pályázati anyagokat e-mailben (csatolt fájlként Word dokumentumban – Times New Roman betűtípussal, 12-es betűnagyságban, normál sorközzel, 2,5-2,5-es margóval, 1 hasábos tördelésben) fogadjuk, a vedett3@verslista.hu e-mailcímen (kérjük, pontosan írják be az e-mailcímet!) 2010. szeptember 25. szombat éjfélig. A levél tárgya legyen minden esetben: „VÉDETT ÁLLATOK 3.”!
A pályázatok beérkezését visszaigazoljuk! Ha ez nem történik meg 48 órán belül, akkor kérjük a beküldési cím leellenőrzését, hogy nincs-e elgépelve. Ha a cím jó, mégse történt visszaigazolás, úgy az attila@vpm.hu címre ismételjük meg a pályázat elküldését.
A szerzők nyilatkozatát (hogy saját szellemi termékükről van szó) a következő postai címre várjuk:
Vizuális Pedagógiai Műhely, 8263 Badacsonytördemic, Római út 84.
A nyilatkozatnak legkésőbb 2010. szeptember 25. szombat éjfélig meg kell érkezniük a fenti címre.
A nyilatkozat faxon is elküldhető a 87/431-050-es faxszámra, de ebben az esetben is kérjük az aláírt Nyilatkozat elküldését postai úton legkésőbb 2010. szeptember 25. szombat éjfélig. Aláírt, postán visszaküldött, a 4-es pontban felsorolt adatokat és a beküldött írások címeit tartalmazó Nyilatkozat hiányában a beküldött írásokat töröljük a pályázati anyagból.

6. Nevezési díj: 1500 Ft/vers, illetve 2500 Ft/próza. A nevezési díj beérkezési határideje 2010. szeptember 25.
A nevezési díjakat a következő címre várjuk: Baranyai Attila, 8263 Badacsonytördemic, Római út 84.
A csekk közlemény rovatában kérjük feltűntetni: „VÉDETT ÁLLATOK 3.”!

7. Minden beküldött pályázat felkerül a beküldési határidő lejárta után a vedett3.poeta.hu honlapra.

8. Pályadíjak:
1-40 pályázati írás esetén: A pályázaton az első helyezést elért írás írója a Barátok Verslista, ill. a Vizuális Pedagógiai Műhely által megjelentetett kiadványokat, verses CD-ket, versesköteteket, folyóiratokat, a Barátok Verslista tagjai által írt köteteket nyer 10 ezer Ft értékben.
41-80 pályázati írás esetén: A pályázaton az első helyezést elért írás írója a Barátok Verslista, ill. a Vizuális Pedagógiai Műhely által megjelentetett kiadványokat, verses CD-ket, versesköteteket, folyóiratokat, a Barátok Verslista tagjai által írt köteteket nyer 12 ezer Ft értékben. A második helyezett irodalmi kiadványokat nyer 8 ezer Ft értékben.
80 feletti pályázati írás esetén: A pályázaton az első helyezést elért írás írója 20 ezer Ft értékű mp4 lejátszót nyer + kb. 15 ezer Ft értékben irodalmi tartalmat az mp4 lejátszóra feltöltve (a Barátok Verslista, ill. VPM által megjelentetett kiadványokból ízelítő ; 4 db folyóirat szöveges változata ; txt formátumban; a Verslista eddigi 3 irodalmi műsorának, 3 rádiófelvételének, ill. a Lét és Idő c. válogatás CD-jének hangfelvételeit, a Verslista életéből videofelvétel részleteket, ill. fotókat; a Verslista két tagjának 1-1 hangos CD felvételét;stb.) ; összesen tehát kb. 35 e Ft értékű ajándékot. A második helyezett irodalmi kiadványokat nyer 8 ezer Ft értékben. A harmadik helyezett pedig irodalmi csomagot 5 ezer Ft értékben.

A legjobb írások nyomtatásban is meg fognak jelenni 2010 évben (folyóirat formájában). A kiadvány megjelenéséről a kiadványba kerülőket értesítjük majd. A folyóirat tervezett megjelenési ideje karácsony. A folyóirat felkerül a kepzeldel.hu címre is.

9. Eredményhirdetés: 2010. október 20-án a vedett3.poeta.hu honlapon lesz megtekinthető.
A nyerteseket természetesen elérhetőségükön külön értesítjük.

10. További információ az attila@vpm.hu címen kérhető.

 

www.sff.hu