Hiányosak a fiatalok pénzügyi alapismereteiA fiatalok több mint háromnegyede nincs tisztában a pénzügyi alapfogalmakkal – derül ki a Budapesti Corvinus Egyetem Tanárképző Központjának középiskolások körében végzett kutatásából, mely a Családi Kasszasikerek Program megbízásából készült.

A Családi Kassza Index – a fiatalok gazdasági ismeretei első felmérésének eredményei szerint a megkérdezett diákok csupán átlagosan 16 százaléka tudja pontosan, hét százalékuk pedig nagyjából, hogy mit jelent a biztosítás, a THM, a betéti kamat, a lízing, vagy a részvény és portfolió fogalma.

A Budapesti Corvinus Egyetem Tanárképző Központja – a Családi Kasszasikerek Program partnereként – százhatvan 14-19 év közötti középiskolás körében vizsgálta a fiatalok gazdasági ismereteit. A pilot-kutatás keretében a diákoknak tizennégy pénzügyi alapfogalmat kellett megmagyarázniuk, mint például a kamat, a hitelkártya, az Euró, a HUF, a THM, a részvény, a lízing, vagy a betétkártya. A felmérés kitért továbbá a fiatalok adózással és a gazdasággal kapcsolatos attitűdjeire, arra, hogy mit tudnak a bankok szerepéről, és mit tartanak előnyösnek vagy fontosnak az anyagi siker eléréséhez.
A Családi Kassza Index – a fiatalok gazdasági ismeretei kutatás első eredményei azt mutatják, hogy a fiatalok átlagosan 77 százaléka tájékozatlan (nem válaszolt, rossz választ adott) a pénzügyi alapfogalmakkal kapcsolatban, 16 százalékuk írta körül pontosan a gazdasági fogalmakat, hét százalékuk pedig nagyjából van tisztában azok tartalmával. A legtöbben a HUF (87 fő) és az infláció (48 fő) jelentését ismerték, kevesen tudták viszont megmondani a THM (18 fő), a lízing (13 fő), a betéti kamat (5 fő) és a betétkártya (3 fő) jelentését, és mindössze egyetlen diák tudta értelmezni a portfolió kifejezést. A bankok feladatainak meghatározása ugyancsak nehézségekbe ütközött: mindössze nyolc-nyolc százalék tudott helyes választ adni arra a kérdésre, hogy mivel foglalkozik a Nemzeti Bank, és mi a szerepe a kereskedelmi bankoknak az ország gazdaságában.
Az adózással és pénzügyekkel kapcsolatos attitűdöket vizsgálva kiderült, hogy a diákok csaknem egyharmada szerint egyértelműen bölcs dolog a nyugdíj-előtakarékosság, és mindössze két százalékuk gondolja, hogy jó megoldás hitelt felvenni. A megkérdezettek 34 százaléka nagyon egyetért azzal, hogy az adófizetés közös érdek, a válaszadók fele szerint az adócsalók minden állampolgárt egyaránt megkárosítanak. A kutatás szerint az anyagi siker szempontjából a fiatalok leginkább a munkát és a szorgalmat érzik fontosnak, de a pénzzel való „ügyes bánásmódot” is elengedhetetlenek tartják az érvényesüléshez.
Kutatásunk kis mintán végzett előkutatás, melyet évente szeretnénk reprezentatív mintán megismételni – mondta el Dr. Czakó Ágnes egyetemi docens, a kutatás vezetője. Hozzátette: „A diákok gazdasági ismereteiről készített felmérés első eredményei sok esetben minket is megdöbbentettek, hiszen a középiskolások nagy része teljesen tájékozatlan volt a pénzügyi fogalmakat illetően annak ellenére, hogy a válaszadók döntő többsége negyes, ötös tanulmányi átlagú tanuló.”
(www.edupress.hu)