A budapesti Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjteménye idén is meghirdeti levelező pályázatát általános és középiskolák 5-7., illetve 8-10. évfolyamos osztályai, csoportjai, szakkörei számára. Csoportok és szakkörök jelentkezése esetén a csapat tagjainak azonos korosztályból kell kikerülniük (5-7., ill. 8-10.), létszámuk nem haladhatja meg a 30 főt.

A pályázat célja, hogy a résztvevő diákoknak bemutassa a Kr. u. 2. századi Italia sokszínű világát. A gyerekek egy képzeletbeli rally versenyt követve, beutazzák Marcus Aurelius birodalmát és megismerik az ott élő népeket. Viszontagságos útjuk során eljutnak Pannónián keresztül egészen az egyiptomi Memphis városáig.

A csapatoknak a pályázati időszak végére egy kisebb domborművet kell elkészíteniük a korszak művészeti stílusjegyeihez igazodva.

A szeptembertől áprilisig tartó időtartam alatt a csapatok négy feladatlap kitöltésére vállalkoznak. A megoldásra fordulónként legalább 3 hét áll a rendelkezésükre. Az első feladatlapot a jelentkező csoportok 2010. szeptember 27-től tölthetik le honlapunkról (www2.szepmuveszeti.hu/eos). A feladatlapokat fordulónként javítjuk és küldjük vissza. Az utolsó feladatlap visszaküldésének határideje után több mint egy hónap áll rendelkezésre, hogy a pályaművet eljuttassák a Szépművészeti Múzeumba.

A pályamű beküldésének határideje: 2011. március 21.

Az elkészítendő pályamű mérete legfeljebb 40×40 cm lehet, vastagsága 3-5 cm közé kell, hogy essen, súlya nem haladhatja meg az 5 kg-ot. A domborműnek arányaiban, színében és alapanyagában a feladatlapokból megismert művészethez kell igazodnia. Ókori és modern műalkotások közvetlen lemásolását nem fogadjuk el. A pályaműveket korcsoportonként értékeljük.

 

Minden jelentkező csapat csak egy pályaművet küldhet. A feladatlapokat és a pályaműveket két, egymástól független zsűri bírálja el. A négy feladatlap helyes kitöltéséért járó pontok száma megegyezik a pályaműre adható maximális pontszámmal. A kijavított és visszaküldött feladatlapokon mindig feltüntetjük az elért pontszámot. A pályaműveket 2011. áprilisában értékeljük; az eredményről a résztvevőket még ugyanebben a hónapban értesítjük.

A győzteseket a tanév végén egy napra vendégül látjuk Budapesten a Szépművészeti Múzeumban.

A Szépművészeti Múzeum fenntartja magának a jogot a beküldött pályaművek határozatlan idejű és teljes körű felhasználására.

A pályázatra jelentkezni lehet Kevély Flóránál és Böhler Nóránál 2010. szeptember 27-ig a 06-1-469-7178-as fax-számon, a marathon@szepmuveszeti.hu e-mail címen, valamint levélben az alábbi címen: Szépművészeti Múzeum Antik Gyűjtemény, 1146 Budapest Dózsa Gy. út 41.  A borítékra kérjük, írják rá: ’Róma-Brigetio-Memphis Rally’.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhetnek a 06-1-469-7262 telefonszámon.

 

A jelentkezési lap és a feladatlapok az Antik Gyűjtemény honlapjáról (www2.szepmuveszeti.hu/antik), valamint a www2.szepmuveszeti.hu/eos honlapról tölthetők le.

Nevezési díj nincs.

Kérdéseikre szívesen válaszolunk a fenti címek és telefonszámok bármelyikén.

 

Budapest, 2010. augusztus 17.

 

Kevély Flóra sk.

Szépművészeti Múzeum Éós-program, pályázati felelős