Az oktatásért felelős államtitkárság közleményében tisztázta az óvodai alapprogram azon rendelkezéséből született félreértéseket, mely szerint az óvodai foglalkozásokat csak óvodapedagógus tarthatja meg.

Eszerint az óvodai hitoktatás eddig is és ezután is folyhat, valamint az óvodáknak lehetőségük van arra is, hogy külső szakembert vagy segítőt vonjanak be a munkába, de a segítségükkel megtartott foglalkoztatásokat óvodapedagógusnak kell irányítaniuk.

 

Az óvodai nevelés országos alapprogramjának „A teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások mindegyikét óvodapedagógus tartja” mondata okozta félreértések miatt több óvodában is megszüntették a különórákat – olvasható a nol.hu-n. A helyzet tisztázása érdekében a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) oktatásért felelős államtitkársága „Nem tilos a különóra az óvodákban” címmel kiadott közleményében értelmezte a félreérthető mondatot. A közlemény elsősorban azt igyekszik leszögezni, hogy a hitoktatás – a Magyar Köztársaság Alkotmányának, a közoktatási törvénynek és a vallásgyakorlás szabadságát biztosító egyéb jogszabályoknak megfelelően – eddig is, és ezután is folyhat az óvodákban. Az intézményekben azonban csak egyházi jogi személy által foglalkoztatott hitoktató vezetheti a hitoktatással kapcsolatos foglalkozásokat. A hit- és vallásoktatás tartalmának meghatározása, valamint a hitoktató alkalmazása és ellenőrzése pedig az egyházi jogi személy feladata – olvasható a közleményben.
Továbbá külső szakember vagy segítő bevonására is lehetősége van az óvodáknak, azzal a feltétellel, hogy a foglalkozásokat az óvodapedagógusoknak kell irányítaniuk. „Előadóművészek, néptánc-csoportok és más, az óvodai nevelést helyi igény alapján segítő szakemberek, vendégek jelenlétekor az óvodában megszervezésre kerülő foglalkozások pedagógiai vezetői és felelősei továbbra is az óvodapedagógusok” – fogalmaz a NEFMI közleménye. Ugyanakkor, ha az óvodai nevelés helyi programja sportolási lehetőséget, például úszásoktatást jelöl meg a nevelés elemeként, a megfelelő végzettséggel rendelkező oktató szintén megfelel a közoktatási törvény és az alapprogram elvárásainak.
A közlemény emlékeztet arra is, hogy az óvodai nevelési idő nem azonos az óvoda nyitvatartási idejével. Így a nevelési időn túli, de a nyitvatartási időn belüli délutáni órákban a korábban is érvényes szabályozásnak megfelelően a fenntartó, vagy az óvoda fenntartójának az engedélyével az intézmény vezetője bérbe adhatja szabad helyiségeit sport- és egyéb tanfolyamok szervezésére. Hozzáteszi: ez nyilvánvalóan nem része a minden gyermek számára kötelező helyi óvodai nevelési programnak, ezért a különórákon a gyermekek a szüleik önkéntes kezdeményezésére vehetnek részt. Ezen rendezvények szakmai színvonaláért, költségvonzataiért, illetve a részvétel körülményeinek biztosításáért sem az óvoda intézménye, sem az óvodapedagógus nem felelős. (Forrás: nefmi.gov.hu, nol.hu)
(www.edupress.hu)