Puli Space RajzpályázatA Puli Space csapatának rajzpályázata. A Puli Space csapatának célja, hogy a Google Lunar X Prize verseny keretében, 90%-ban magánpénzből először juttasson magyar űrszondát a Holdra. Mögötte a Puli Space Technologies Kft, mint jogi személyiség áll.

Beküldési határidő: 2011. március 31.

1. A pályázat meghirdetője
A Puli Space Technologies Kft együttműködve a szponzorokkal (akik: Makszutov Távcső és Mikroszkóp Bolt, a Galaktika magazin, az A Földgömb Magazin, a Móra Könyvkiadó és a Kecskeméti Planetárium) rajzpályázatot hirdet.

2. A pályázók köre
A pályázatra pályamunkát nyújthat be bármely általános vagy középiskolai oktatási intézményben tanuló, magyarul beszélő diák, aki megfelel valamelyik kategória követelményeinek. A pályázatokat határainkon túlról is várjuk!

3. A pályázat kategóriái
A pályázatot két kategóriában hirdetjük meg:
– Az oktatási intézményekben tanulók 11-14 éves korcsoportja.
– Az oktatási intézményekben tanulók 15-19 éves korcsoportban (de legfeljebb a középiskola befejezéséig).

4. A pályázat benyújtása
A pályázatokat egy on-line beadó felületen kérjük beadni, amely a www.pulispace.com/rajzpalyazat weboldalon érhető el, vagy kérjük továbbítani a rajzpalyazat@pulispace.com e-mailcímre.

5. A pályázat beadási határideje
Beküldési határidő: 2011. március 31. (23 óra 59 perc).
Határidő után beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

6. A pályázat témaköre
A beküldött művek az űrkutatáshoz kell, hogy kötődjenek.
Ezen belül például az alábbi témákkal kapcsolatos munkákról lehet szó:
– Egy képzelt űrszonda
– Egy képzelt holdjáró
– Képregény egy holdjáró egy napjáról a Holdon
– Egy jövőbeli holdbázis lerajzolása
– Az űrkutatás mai helyzete
A megjelölt témák közül lehet egyet választani, lehet többet választani és lehet mindegyikkel foglalkozni. A megjelölt témák mellett természetesen bármilyen, űrkutatáshoz kapcsolódó témát fel lehet dolgozni!

7. A pályázó feladata
A pályázónak a témakörhöz kapcsolódó rajzot, festményt, fotót, fotómontázst, kollázst, vagy bármilyen grafikai művet kell beküldenie. Fejenként maximum 3 pályamű küldhető be.

8. Formai követelmények
A pályaművet PDF, DXF, CDR, BMP, PNG vagy JPG formátumban kérjük a pályázati honlap beadó felületén keresztül feltöltetni, vagy a megjelölt e-mail címen elküldeni. A kézzel készült rajzokat scannelt, vagy jó minőségű befotózott verzióban kérjük elküldeni.

9. Eredményhirdetés
A pályázat eredményét legkésőbb 2011. május 15-ig nyilvánosságra hozza a Puli Space Technologies Kft. A pályázókat e-mailben értesítjük, a nyertes pályázók nyereményüket ünnepélyes díjátadón vehetik át.

10. Értékelés
Az értékelést végző zsűri minden egyes tagja egy 0-100-ig terjedő skálán pontozza a beérkezett pályaműveket. A zsűri nem értesül az értékelt mű készítőjének a nevéről, koráról, iskolájáról és osztályáról.
Értékelési szempontok:
– a feldolgozás eredetisége;
– a pályamű művészeti értéke;
– a kiírásban felsorolt követelmények betartása.

11. Díjak
A díjak mindkét korcsoportban azonosak.
1. díj: Amatőr csillagászati távcső a Makszutovtól (pontos típus később megjelölve), 1 éves A Földgömb Magazin előfizetés, könyvcsomag a Galaktikától (Jack McDevitt Alex Benedict-sorozata) 2. díj: Féléves A Földgömb Magazin előfizetés, könyvcsomag a Móra-kiadótól (Öveges József sorozata felújítva), könyvcsomag a Galaktikától (Harry Harrison Éden-sorozata).
3. díj: Féléves A Földgömb Magazin előfizetés és könyvcsomag a Móra kiadótól (Mesél a festmény sorozat). Különdíj: A Világmindenség könyve a Móra kiadótól, két fős belépő a Természettudományi Múzeumba. Különdíj osztályoknak: Amelyik osztály legalább négy diákot indít és a többi osztályhoz képes az átlagpontszáma a legmagasabb, csoportos belépőjegyet nyer a Természettudományi Múzeumba.

12. Felhasználás
A pályázók hozzájárulnak, hogy pályaművük a Puli Space Technologies Kft és a szponzorok honlapján, a Puli Space Technologies Kft és a szponzorok kiadványaiban, valamint a Puli Space Technologies Kft és a Kecskeméti Planetárium által szervezett kiállításokon és rendezvényeken megjelenjen.
A fentieken túl minden, a pályaművekkel kapcsolatos megjelentetési vagy felhasználási jog a pályázóknál marad.

13. További információ
A pályázattal kapcsolatos kérdésekre a marton.deak@pulispace.com címen válaszolunk. A beadási határidő előtti harmadik hétig folyamatosan nyilvánosságra hozzuk az erre a címre addig érkezett kérdéseket és válaszokat a pályázat honlapján.

 

www.sff.hu