A pályázó intézmények 1-8. osztályos, de a pályázat benyújtásának napján 15. életévüket be nem töltött tanulóik körében 10 fős gyermekcsoportokat szerveznek a táborokba, melyek mellé 1 fő felnőtt kísérőt kell biztosítaniuk.

 

Határidő: 2012. május 15.

Pályázók köre:

Alapfokú oktatást nyújtó közoktatási intézmények.

Kedvezményezettek köre:

A pályázó oktatási intézmények tanulói.

 

Általános pályázati feltételek:
– Pályázni a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány www.erzsebetprogram.hu honlapján található elektronikus pályázati adatlapon lehet. A pályázó intézmény a benyújtást követően pályázati azonosító számot kap.
– A pályázat keretében egy adatlapon egy csoportra nyújtható be pályázat, de egy intézmény több pályázatot is benyújthat.
– A pályázó vállalja az utazás megszervezését a tábor helyszínére.
– Az érvénytelenül beadott pályázatok hiánypótlására, javítására nincs lehetőség.
– A hibásan, hiányosan vagy nem feldolgozható adatokkal kitöltött és/vagy kötelező mellékletek nélküli, illetve határidő után beérkezett pályázatok érvénytelenek.
– Az adatok valóságtartalmát a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) ellenőrizheti.
– A kötelező mellékleteket kizárólag az Alapítvány által megadott, a www.erzsebetprogram.hu honlapról letölthető formanyomtatványokon lehet benyújtani.
– A pályázat eredményéről az érintettek e-mailben kapnak tájékoztatást.
– Ugyanazon gyermek csak egy pályázat keretében juthat az Alapítvány által biztosított támogatáshoz.
– Ugyanaz a kísérő – eltérő időpontokban – több csoporttal is pályázhat.
– A támogatás elnyerésére vonatkozó feltételek a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legfeljebb 2012. május 15-ig állnak fenn.

A kérelem benyújtásának kötelező melléklete:

A pályázó szervezet (iskola) vezetője/képviselője büntetőjogi felelősséggel nyilatkozik a következőkről:
– a résztvevő gyermekek életkorának és tanulói jogviszonyának igazolása,
– nyilatkozat arról, hogy a táborozásra szervezett csoportot vezető kísérő az oktatási intézmény alkalmazásában áll.

A táborozó gyermek szülője, gondviselője – kedvezményes, 5.000,- forintos önrész esetén – nyilatkozik arról, hogy a tanuló családjában mekkora az egy főre eső havi jövedelem. A szülői nyilatkozatokat a pályázó intézmény gyűjti össze, és tárolja.

A fentiekről szóló nyilatkozatot a pályázati elbírálást követően nyomtatott, aláírt és digitalizált (beszkennelt) formában kell beküldeni elektronikus úton az Alapítvány részére.

Támogatás tartalma:

Az Alapítvány táborozási szolgáltatást és teljes körű ellátást biztosít az Erzsébettábor turnusának időtartamára. A turnusok időtartama 6 nap, azaz 5 éjszaka (hétfő reggeli érkezéssel és szombati, reggeli utáni távozással). Az Alapítvány a támogatást névre szóló táborozási szolgáltatás formájában, választási lehetőséget kínálva, állami tulajdonban lévő Erzsébet-táborokban biztosítja.

Az Erzsébet-tábor a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján a táborba érkezéskor a kísérővel megállapodást köt, melynek keretében a táborozás alatt szállást és ellátást nyújt, valamint később igénybe vehető üdülési támogatás lehetőségét biztosítja.

A tábor önrésze gyermekenként 5.000,- forint, ha a pályázó tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a minimálbér összegét.

Az e fölötti jövedelemmel rendelkező – vagy jövedelemnyilatkozatot tenni nem kívánó – pályázó tanulók esetén a tábor önrésze gyermekenként 10.000,- forint.

A pályázat önrésze átvállalható támogató által. Az önrész csoportos befizetéséről a pályázó intézménynek kell gondoskodni. Az önrészt a kedvező pályázati döntésről szóló értesítő e-mail kézbesítését követően 15 napon belül, egy összegben, a benyújtáskor kapott pályázati azonosító számot feltüntetve kell átutalni az alapítvány következő bankszámlaszámára: OTP Bank 11794008 –20540498

Amennyiben a nyertes pályázó nem veszi igénybe a táborozási szolgáltatást, az önrész nem kerül visszafizetésre.

 

{module Forrás: sff|none}