Fenntartható energiát mindenkinek! A Bayer Hungária Kft. és a UNEP (az ENSZ Környezetvédelmi Programja) kilencedik alkalommal hirdet klímavédelmi fotópályázatot, ezúttal az ENSZ „Fenntartható Energiát Mindenkinek!” nemzetközi éve jegyében.

A szakmai zsűri idén sem csupán a fotótechnikai megoldásokat értékeli, hanem a művek koncepcióját, üzenetét is: ezért az érintetlen természet szépségét, lenyűgöző, elgondolkodtató vagy épp elrettentő jeleneteket ábrázoló felvételekre számítanak.

A pályamunkákat 2012. augusztus 31-étől szeptember 30-áig lehet nevezni. Nevezési díj nincs, a nyertesekre értékes nyeremények várnak. Bővebb információ a www.bayerfotopalyazat.hu internetes oldalon található.

A Bayer Hungária Kft. és a UNEP (ENSZ Környezetvédelmi Program) klímavédelmi fotópályázatot hirdet az ENSZ „Fenntartható Energiát Mindenkinek!” nemzetközi éve jegyében

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

1. Háborítatlan természet kategóriába olyan képeket várunk, amelyek az érintetlen környezetet szépségét, vagy a szépségen túl az érintetlen környezetben rejlő energiákat, a bennük rejlő lehetőséget, potenciált mutatják be. (pl. a nap, a föld, a víz, a szél, vagyis a megújuló energiaforrások erejét, vagy éppen szépségét bemutató alkotások)

2. Lenyomat az élővilágon kategóriába olyan képeket várunk, amelyek a természetbe történő emberi közbeavatkozást a környezet számára is hasznos oldaláról mutatják be a fenntarthatóság érdekében. (pl. a mesterséges eszközök zavartalan megjelenése az élővilágban, az együttélés szépsége a fenntarthatóság érdekében)

A pályázatra az alábbi kategóriákban lehet pályázatokat beadni:
1. Háborítatlan természet
2. Lenyomat az élővilágon
3. Junior (mindkét témában lehet pályázni)

4. Junior mobil (mindkét témában lehet pályázni, mobiltelefonnal készített képpel)

A pályázat díjazása:
A fotók elbírálását és a díjak odaítélését a Bayer Hungária Kft. (továbbiakban Rendező) által felkért, neves fotóművészekből és szakemberekből álló szakmai zsűri (továbbiakban Zsűri) végzi.
Ebben az évben nem értékeljük külön a hobbi és a professzionális fotósokat. A Junior és a Junior Mobil (14-18 év közötti fiatalok) kategóriába további könnyítésként bármilyen fotográfiai módszerrel előállított kép digitális változatát elfogadjuk, a különbség, hogy az előbbi digitális fényképezőgéppel, az utóbbi pedig mobiltelefonnal készüljön.
Minden kategóriában egy-egy nyertes kerül meghirdetésre a fotópályázat lezárultával. A kategóriák győztesei értékes, fotózáshoz és/vagy telekommunikációhoz kapcsolódó tárgyakra beváltható utalványban részesülnek.

A fent említett díjakon kívül egy Közönségdíj is átadásra kerül, melyet a közönség által legjobbnak ítélt felvétel alkotója nyer el.

A Zsűri tagjai:
Dr. Juhász Árpád – geológus, a zsűri elnöke
Radisics Milán – a „naturArt” Magyar Természetfotósok Szövetségének elnöke
Kerekes M István – fotóművész, a legfiatalabb EFIAP/ Platinum tulajdonos

Zsila Sándor -fotóművész, az MFSZ, a MAOE, a naturArt és NIMRÓD fotóklub tagja, a Fényecset Fotóklub Egyesület elnöke
Kudász Gábor Arion – fotóművész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem oktatója.

Pályázati és részvételi feltételek:
A pályázaton részt vehet minden hobbi- és hivatásos Magyarországon élő és alkotó – fotográfus.
Pályázni lehet digitális fényképezőgép által készített eredetiből (RAW, vagy JPG) kivágott minimum 5 megapixel (2582×1936) felbontású digitális felvételével, valamint Junior kategóriában mobiltelefonnal készült fényképekkel lehet részt venni, melyek kicsinyített (1400×1000) változatát kell feltölteni a pályázati oldalon. A pályázatra fénykép csak digitális formában nyújtható be!

Pályázni szerzőnként maximum 10 (tíz) darab 2011. július 1-je után Magyarország területén készített olyan eredeti, egyedi fotográfiával lehet, melyeknek szerzői jogával alanyi jogon korlátozás nélkül rendelkezik a Pályázó.
A pályázati képek utómunkájánál bizonyos korrekciók megengedettek!
A korrekció állhat a teljes képre vonatkozó kismértékű digitális módosításokból: a szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast) beállításából, összhatásuknak azonban természetesnek kell maradni. Megengedett továbbá az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítása: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por hagyta nyom. A kép egyes részeinek egyéb módosítása, retusálása (pixelretus) nem megengedett!
A kép aránya vágással megváltoztatható és több kép felhasználható egyetlen kép elkészítésénél (panoráma, HDR, mélységélesség-növelő technikák alkalmazása).

Junior kategóriában a zsűri az egyedi ötletet, a látásmódot, a koncepciót és az újszerűséget díjazza. A mobiltelefonnal készült képek esetében nincs méret-meghatározás, a pályázat ezen szakaszában ebben a kategóriában szintén nézőképet várunk.
Fotósorozattal nem lehet pályázni.

A pályázaton való részvétel módja:
A pályázaton való részvétel előfeltétele, hogy a Pályázó elfogadja a nevezési feltételeket és regisztrálja magát a pályázat weboldalán.
A bayerfotopalyazat.fotoklikk.hu oldalon történő regisztráció és belépés után a Pályázóknak lehetősége nyílik online feltölteni a fenti paramétereknek megfelelő képeket, a kategória megjelölésével, címmel, illetve rövid koncepció leírással együtt.

Koncepció leírás: a Pályázók vállalják, hogy minden egyes feltöltött fotó mellé egy-egy rövid 3-4 mondatos leírást csatolnak, amely elmagyarázza, hogyan kapcsolódik a fotó a fenntarthatósághoz és/vagy mire szeretnék felhívni a figyelmet.

A pályázati oldalon a regisztráció 2012. augusztus 31-től aktív, azaz ettől az időponttól kezdődően 2012. szeptember 30-án 24 óráig lehet feltölteni a felvételeket.

Szerzői és szomszédos jogok:
Tekintettel arra, hogy a pályázaton a kiírás feltételei alapján csak első felhasználásúnak minősülő fotók vehetnek részt, a Pályázók tudomásul veszik, hogy szerzői jogdíj őket a pályázaton résztvevő fotókkal kapcsolatban nem illeti meg.
A Pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
A Pályázó a pályázati anyag beküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, és egyben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal és kiállítással kapcsolatos publikációkban képeiket térítésmentesen használják akár a pályázat és a kiállítás zárása után is.
A Pályázó szintén hozzájárul, hogy a zsűrizés internetes közvetítése során a képeket a fotoklikk.hu oldalon megjelenítsék és a pályázat archívumában megőrizzék.
A nyertes és a kiállításon részt vevő Pályázók hozzájárulnak, hogy pályaműveiket a pályázat kiírói ellenszolgáltatás nélkül felhasználhassák a fotoklikk.hu és a bayerhungaria.hu weboldalon, a mindenkori pályázattal kapcsolatos kommunikációban, valamint a Bayer – UNEP  Klímavédelmi Fotópályázat kiállítási helyszínein.
A Pályázónak a zsűri esetleges kérésére az eredeti file-t be kell mutatnia. A Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Zsűri tudomására kerül bármilyen szabálytalanság elkövetése, elfogadja a kérdéses kép azonnali kizárásának jogát.
A Pályázó a regisztrációval vállalja, hogy a zsűrizés alapján eredményesnek ítélt munkájuk eredeti, nagyméretű nagyítás létrehozására alkalmas formátumát (eredeti digitális fájl megfelelő méretben) a kiállítás létrehozása érdekében, előzetes értesítés után a rendezőnek határidőre átadják. Jelen feltétel nem teljesítése a pályázatból történő kizárást vonja maga után.
A Pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez, nevének és a képek címének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához. A Pályázó beleegyezik, hogy részére a fotoklikk.hu és a bayerhungaria.hu a Bayer Hungária Kft. mindenkori pályázatához kapcsolódó hírlevelet küldjön, melyet igény esetén visszaigazoló emailben lemondhat.
A Zsűri tagjai, hozzátartozóik, a Bayer Hungária Kft. és a 2Republic BTL Reklámügynökség alkalmazottai valamint hozzátartozóik nem nyújthatnak be pályázatot.

 

kissé nehéznek tűnő – tematikájáról és annak fontosságáról.

A megújuló energiaforrásoké a jövő? Napjainkban, amikor nyolcvan éve nem tapasztalt pénzügyi válságot él át a világ, egyre gyakrabban tűnődhetünk el azon, vajon fenntartható-e az emberi civilizáció fejlődése? Élhetnek-e majd gyermekeink, unokáink ugyanazon a színvonalon, amelyen mi élünk? Marad-e számukra elegendő energiaforrás, tiszta víz, elegendő ennivaló, jó levegő? Sokan azon a véleményen vannak, hogy nem, mert elpazaroljuk a Föld javait, és például a fosszilis energiahordozók elégetésével olyan klímaváltozást okozunk, amely rövid időn belül visszafordíthatatlan folyamatokat indít el. A távlatokban gondolkodók előtt nem lehet vitás, hogy a problémák között első helyen az energia áll. Az emberi lét és a modern társadalom el sem képzelhető energia nélkül. Amióta 1859-ben Pennsylvaniában Drake ezredes először fúrt olajkutat, az emberiség hihetetlenül elkényelmesedett. A kőolaj a legkönnyebben felhasználható energiaforrássá vált, személy- és teherautók, autóbuszok százmilliói gördülnek az utakon, a korábban pedig a kőolaj mostohatestvérének tartott földgáz lakások százmillióit fűti. Úgy tűnik, az emberiség nem számol azzal, hogy a kőolaj- és földgáztartalékok előbb-utóbb elfogynak. Ezt a hamis látszatot az is erősíti, hogy a kőolaj felett már évtizedekkel korábban megkongatták a vészharangot. Az 1970-es évek közepén, az első olajválság idején, a Földön egy év alatt hárommilliárd tonna kőolajat hoztak a felszínre, és a tartalékokat ilyen termelési tempó mellett három évtizedre elegendőnek becsülték. Most évente nagyjából négymilliárd tonna kőolajat bányásznak, és a tartalékokat legalább harminc évre elegendőnek vélik. Csakhogy az optimisták nem számolnak azzal, hogy a milliárdnyi lakosságú Kína vagy India kőolajigénye rohamosan növekszik, és azzal sem, hogy a kőolajat – és persze a földgázt is – egyre mostohább természeti környezetben, tengerek mélyéről, sarki tundrákról és egyre nagyobb mélységekből kell a felszínre hozni. Közel-Kelet gigászi szénhidrogéntelepei már túl vannak életkoruk delén, hanyatlásuk megállíthatatlan, de még így is olyan jelentősek, hogy a világpolitikában meghatározó szerepet játszanak.

Az első kőolajválság idején sokan úgy vélték, eljött a kőszén reneszánsza. Nehéz bányászhatósága, költségessége és igen nagy környezetszennyezése miatt ez azonban nem következett be. Csernobil, de főleg a 2010-es japán cunami óta pedig az atomenergia megítélése vált igen negatívvá, annak ellenére, hogy az atomerőművek nem bocsátanak ki szén-dioxidot, s így az üvegház-hatás szempontjából előnyösek. A kiégett fűtőelemek biztonságos elhelyezésére azonban még sehol a világon nem sikerült megoldást találni.

Minden józan gondolkodó számára világos tehát, hogy új utakat kell keresni az energiaforrások labirintusában. Hiszen ott a fejünk felett a Nap, amely közvetlenül is elképesztő mennyiségű energiát sugároz bolygónk felszínére, de a napsugárzás élteti a vegetációt, hozza létre közvetve a biomasszát is. A Nap melege tartja mozgásban a légtömegeket, tehát a szélenergia is a Naprendszer központi csillagának köszönhető. Hasonló a helyzet a vízenergiával, amely ugyanúgy megújuló energiaforrás, mint a napenergia, a biomassza és a szélenergia, sőt a kimeríthetetlen energiaforrások közé tartozik az árapály jelenségét kihasználó energia felhasználása is. És bár nem megújuló forrás a geotermikus energia, a Föld melegét még csak alig-alig,kevés helyen hasznosítja az emberiség. Becslések szerint a napenergia esetében közel háromezerszer annyi lehetőség van, mint amennyit jelenleg hasznosítunk, a szélenergiánál ez az arány kb. kétszázszoros, a biomasszánál húszszoros, az árapály erőműveknél kétszeres, a geotermális energiánál ötszörös. Ezek a becslések persze elméleti lehetőségeket jelentenek, a technikai, technológiai korlátok kisebb hatásfokot tesznek lehetővé, de így is óriási az alternatív energiaforrások jelentősége. Egy biztos: alternatív energiaforrások nélkül nincs jövője az emberiségnek.

 

Kapcsolat

További információ a www.bayerhungaria.hu és www.bayerfotopalyazat.hu oldalakon található.

 

Bayer Hungária Kft.