Várjuk pályázatodat a Fashion Video Festival Budapest 2012 divatvideó pályázatán! A Fashion Video Festival Budapest 2012 divatvideó pályázat idei mottója: ALKÍMIA/KÉMIA!

 

Határidő: 2012. október 20.

 

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Jogi és személyi feltételek:

-Érvényesen pályázhat minden 18. életévét betöltött természetes személy.
-A 18. életévét be nem töltött természetes személyek csak törvényes képviselőjük hozzájárulásával pályázhatnak.
-Állampolgárság és lakóhely tekintetében a pályázat kiírója nem köt ki feltételt a pályázókkal szemben.
-Pályázhatnak jogi személyek is.
-Pályázni egyénileg és csoportosan is lehet, aki csoportban szerepel, ezzel párhuzamosan egyénileg is pályázhat. Csoportos pályázat benyújtása esetén a csoport köteles kijelölni és felhatalmazni egy (1) képviselőt, akivel a pályázat során kizárólagos kapcsolatot tart a pályázat kiírója.
-A pályázat kiírójának tagjai, tisztségviselői, alkalmazottai, illetve a felsoroltak közeli hozzátartozói nem pályázhatnak.

Határidő: 2012. október 20.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy idén nem lesz határidő hosszabbítás. A jelentkezési határidő után vagy hiányosan beérkezett pályaműveket nincs módunkban elfogadni.

JELENTKEZÉS MÓDJA

Kizárólag online lehet beadni a pályázatokat.

A munkákat a következő e-mailcímre kérjük elküldeni: info@fashionvideofestival.com

Az e-mail tárgya a következő legyen: Fashion Video Festival 2012 – Jelentkezés (plusz a beküldött divatvideó pontos címe és a pályázó neve)

TECHNIKAI FELTÉTELEK

A beküldött videóknak az alábbi technikai paramétereknek kell megfelelni:

Ajánlott játékidő: max. 10 perc

Elküldés: JELSZÓVAL VÉDETT VIMEO CSATORNÁRA FELTÖLTÖTT 720p formátumú video. Kérjük a jelszót elküldeni!

Bármilyen technikával készült filmet elfogadunk, animációt, illetve analóg és digitálisan készült munkákat is.

ADMINISZTRÁCIÓS DÍJ

Regisztrációs díj, amely a pályázat érvényességének feltétele: 5000 HUF

Banki adatok az átutaláshoz:

ARTABO Kft. (1027 Budapest, Szász K. u. 3)
Bankszámlaszám: 11702036-20716288-00000000
Bank adatok: OTP Bank Nyrt, H-1027 Budapest, Margit krt. 8-10

Az átutalási közleménybe kérjük feltüntetni: Fashion Video Festival- a pályázó neve, számlázási név, cím, pályamű címe

CHECKLIST A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ

Kizárólag e-mailben elküldött jelentkezéseket fogadunk el!

1. Vimeo link és jelszó
2. A kinyomtatott, aláírt és bescannelt FVF jelentkezési lap (ld. a jelentkezési feltételek végén)

A hiányos jelentkezéseket, vagy a regisztrációs díj befizetése nélküli jelentkezéseket nincs módunkban elfogadni.

TOVÁBBI SZABÁLYOK

-A pályamunkának meg kell felelnie továbbá a kiírásban szereplő Technikai Feltételeknek is.
-A pályázó kizárólag saját eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat, vagy ha ez a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. A pályázó a pályamunka elküldésével kijelenti a pályamunkájáról, hogy az saját szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői jogát.
– Amennyiben a beadott pályamunka részét képezi létező termék vagy létező jogi személy jogilag védett márkajelzése, logója vagy bármely más arculati eleme, a pályázat érvényességének feltétele az adott márka, logo vagy arculati elem jogtulajdonosának írásos hozzájárulása.
– Egy pályázó több pályamunkával is nevezhet, ezeket külön-külön, több e-mailben, a pályázat teljes azonosítójával megjelölve kell leadni és a regisztrációs díjat pályaművenként köteles befizetni
– Az érvényes pályázat feltétele a pályamű határidőig történő elküldése. A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázaton részt vehet bárki, végzettségre, vagy szakmai háttérre való tekintet nélkül.

ÉRTÉKELÉS, DÍJAZÁS

-A pályamunkákat szakmai zsűri bírálja el, amelynek tagjait az érintett szakmák, diszplicinák képviselői ( film, divat, reklám, média, művészet ) alkotják.
-A zsűritagok névsorát a www.fashionvideofestival.com-on tesszük közé, október folyamán.
– Az érvényes pályázatokat a szakmai zsűri döntése alapján választjuk ki. Az elő-szelekció után a sikeres jelentkezőket e-mailben értesítjük a fesztivál kezdete előtt. Kizárólag az elő-szelekcióban alkalmasnak talált pályamunkákat vetítjük le az FVF screeningeken.
-A pályázat kiírói felhatalmazzák a zsűrit, hogy a saját maguk által megállapított szempontrendszer alapján tetszésük szerint válasszanak be vagy hagyjanak ki pályamunkákat a kiállítandó művek közül, valamint tetszésük szerint, ám szigorú szakmai szempontok szerint ítéljék oda a meghirdetett díjakat.
– A nyerteseket és a díjakat az FVF díjátadó gáláján hirdetjük ki, ahol minden résztvevő teamnek jelen kell lennie legalább egy képviselővel.

DÍJAK

Fődíj: FVF-Glamour díj (500.000 forint büdzsés megbízás a Glamour magazintól egy divatfilm elkészítésére)
2. Díj: FVF-díj és szponzori díj
3. Díj: FVF-díj és szponzori díj
továbbá:

JANA TERMÉSZETES ÁSVÁNYVÍZ különdíj
Blogger-díj: A tavalyi évhez hasonlóan egy ‘Blogger-díjat’ is kiosztásra kerül, amelyet egy divatbloggerekből álló bizottság fog odaítélni az általuk legjobbnak tartott videónak.

A döntősök filmjei az FVF honlapon, a Fesztivál alatt és a Díjátadó Gálán is levetítésre kerülnek, valamint a 2013. évi nemzetközi screeningeken is bemutatunk egy szelekciót a videókból.

A Fashion Video Festival fenntartja a jogot, hogy a döntősöknek lehetőséget biztosítson a Powerpowerpower stúdió produkciókban való részvételre és a nemzetközi screeningeken.

A nyeremény összegek bruttó összegek.

SZERZŐI ÉS FELHASZNÁLÓI JOGOK

-A pályázat kiírója a pályaműveket a FVF helyszínén, annak időtartama alatt folyamatos ismétléssel vetíti.
-A pályázat benyújtói a pályamunkához fűződő szerzői jogaik alapján az alábbi keretek között adnak a kiíró részére felhasználási engedélyt:
-A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok, továbbá a pályaművekből rendezendő későbbi hazai és külföldi kiállítások népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművek felhasználására.
-A kiíró, úgyis mint a kiállítás rendezője, jogosult a művek nyilvánosságra hozatalára a kiállítások, továbbá a kiállításokhoz szorosan kapcsolódó internetes felület, reklám stb. keretében, külföldön és Magyarországon egyaránt.
-A pályázó hozzájárul, hogy pályaművét az FVF internetes videó-megosztó oldalakon szabadon közzé tegye.
-A pályázat kiírója jogosult, hogy blogokon, internetes magazinokban, nyomtatott sajtóban, televízióban térítés és egyéb feltétel nélkül megjelentesse a pályaműveket.
-A pályázó engedélyezi, hogy pályamunkájából kivett képkockákat az FVF megjelentesse esetlegesen katalógusokban, könyvben, albumban, a pályázó előzetes tájékoztatásával.
-A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót elektronikus formában megjelentesse és ennek érdekében a pályázat kiírója számára nem kizárólagos, de korlátlan időre szóló felhasználási jogot ad a pályázó nevének feltüntetése mellett, térítés és egyéb feltétel nélkül, tekintettel arra, hogy a divatvideó az alkotó termékét népszerűsíti, így az FVF által szervezett megjelenések reklámot jelentenek a pályázó részére.
-A pályázók által megadott elérhetőségeket a pályázat kiírója adatbázisában regisztrálja, azokat harmadik személynek csak a pályázó külön beleegyezésével adja ki.
-A pályázat kiírója a pályázati kiírásban, illetve a szabályokban leírtak megváltoztatásának jogát fenntartja az FVF kezdetéig
-A pályázat kiírója a hozzá benyújtott bármilyen adathordozót nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e tekintetben nem vállal.
-A pályázat fődíját elnyerő pályázó(k)köteles(ek)a Glamourral és az FVF-el közösen 2013. május 31-ig bezáróan a közös videó koncepciójáról egyeztetni és a közösen elfogadott koncepciót véglegesíteni, a forgatást legkésőbb 2013. aug.-1-ig lefolytatni és a kész divat filmet2013. szeptember 15-ig leadni. A nyertes a forgatás időpontjáról köteles a Glamour és az FVF stábját értesíteni és lehetővé tenni, hogy a Glamour és az FVF részére, hogy werket forgasson, fotózzon és interjúkat készítsen az alkotókkal. A pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti feltételeket nem teljesíti, úgy díja visszavételre kerül és a 2. helyezettnek kerül átadásra.
-FVF VIP jegy policy: Az FVF 2012 3 napos fesztiválra a pályázó az alábbiak szerint igényelhet jegyet: a VIP nyitónapra a stáb tagjai meghívást kapnak és részt vehetnek a fogadáson (a Design Terminal korlátozott befogadóképessége miatt további vendégeket a pályázó stáb részéről nincs lehetőségünk beengedni), a fesztivál második és harmadik napját (konferencia, screeningek) a stáb tagjai és vendégei érkezési sorrendben (A Design Terminal befogadóképességéig) ingyenesen látogathatják. A fesztivál harmadik napján a Díjátadó Gálára és az afterpartyra (amely az Akváriumban lesz) stábonként 1 db ingyenes VIP jegy vehető igénybe, a további jegyek az Akváriumban elővételben megvehetőek október és november folyamán.
-Egy pályázat csak abban az esetben érvényes, ha a pályázó elfogadja a fenti a szabályokat. A jelentkezési lap benyújtása a fenti pályázati feltételek elfogadását is jelenti!

További információ: info@fashionvideofestival.com

Pályázat kiírója a Fashion Video Festival (ARTABO Kft, 1027 Budapest, Szász K. u. 3)

További infó: www.fashionvideofestival.com/howtoenter
Blog: beautifulpeoplefestival.tumblr.com
FB: www.facebook.com/fashionvideofestival

{module Forrás: sff}