A Quattrocento Kiadó első alkalommal hirdeti meg szépirodalmi alkotásokat tartalmazó önálló kötetek megjelentetését célzó pályázatát hazai és határon túli magyar középiskolák (gimnáziumok, szakközépiskolák) részére.

A pályázat határideje: 2013. március 31.

A Pályázat célja:
A Kiadó hisz abban, hogy írói, költői tehetséggel megáldott diákok alkotásai között is szép számban találni olyanokat, amelyek irodalmi értékük okán közlésre érdemesek és nagyobb olvasóközönség figyelmére is méltók. A Kiadó pályázatával a magyar nyelvű irodalmi, szépírói törekvéseket szeretné támogatni és előmozdítani már a középiskolás korú „alkotók” körében is.

A Pályázaton részt vehet:

minden olyan magyarországi és határon túli középiskola (gimnázium, szakközépiskola), ahol tehetségfejlesztő program keretei között kreatív írás szakkör, klub, irodalom fakultáció stb. működik, melyekben a diákok önálló szépirodalmi alkotásokat (novella, vers, esszé stb.) hoznak létre tanári, pedagógusi irányítással.

A Pályázat feltételei:
A Pályázatra szánt leendő kötetnek minimum 3-4 diák alkotását (novellák, versek, esszék, vagy akár vegyes tematikájú) kell tartalmaznia, melyek tartalmi, stiláris és helyesírási szempontból történő ellenőrzését a vezető tanár elvégezte. Valamennyi pályaműhöz egy oldal terjedelmű bevezetőt kérünk, amelyben az diákírói műhely működését, céljait, eredményeit és tagjait mutatják be. Egy intézmény akár több kötettel is pályázhat.

A Pályázat módja:
A pályaműveket elektronikus úton (e-mailben, csatolt fájlban) Word-formátumban kérjük eljuttatni a kiadó e-mail címére: palyazat@quattrocentokiado.hu

A Pályázat határideje: 2013. március 31.

Eredményhirdetés:
A pályázat eredményéről minden résztvevő intézményt 2013. április 30-ig e-mailben tájékoztatunk, a pályázat győzteseinek névsora pedig a Kiadó honlapján (www.quattrocentokiado.hu) jelenik meg.

Díjazás:
Az 10 legjobb pályamű mindegyikét a Quattrocento Kiadó saját kiadványaként, önálló kötetben elkészíti (beleértve a tipográfia kivitelezést, tördelést, borítót stb.) és print on demand technológiával kinyomtatja, valamint az interneten történő országos terjesztését koordinálja. Mindezek mellett a köteteket e-könyv formátumban is megjelentetjük, melyek internetes elérhetőségét, a letöltések biztosítását ugyancsak a Kiadó vállalja.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az info@quattrocentokiado.hu e-mail címre várjuk.

 

{module Forrás: sff}