Az ÚT – Újra Talpon Alapítvány (a továbbiakban Kiíró) az alábbi grafikai pályázatot hirdeti meg. Jelen pályázat kiírásának célja kreatív logó tervezése a Kiíró számára.

 

A pályázat beadási határideje: 2012. április 15.

2. A PÁLYÁZÓK KÖRE

A pályázaton bárki indulhat, aki úgy gondolja, teljesíteni tudja a kihívást.

3. A PÁLYÁZAT TÁRGYA
A 2010 júliusában alapított közhasznúsági fokozattal bejegyzett, nonprofit alapítvány céljainak elérése érdekében ebben az évben kilép az internet színterére is, hogy minél több emberhez juttathasson el információkat önmagáról, készülő rendezvényeiről és egyéb hasznos eseményekről is beszámolhasson.

Az Alapítvány célja:
A fogyatékkal élők társadalomba történő integrációjának elősegítése:
– tanácsadás: segítség a megfelelő gyógymódok felkutatásában, ehhez szükséges kapcsolatok építésében, fenntartásában
– mind belföldi, mind külföldi kezelések, terápiák, állapotot stabilizáló, illetve javító, gyógyulást elősegítő lehetőségek támogatása
– önálló életvitel kialakításának elősegítése
Egyéni/csoportos programok, szabadidős tevékenységek, foglalkozások szervezése a fogyatékkal élők számára, melyek hozzájárulnak mind a testi, mind a szellemi fejlődéshez.
A fogyatékkal élők, és azok családtagjainak mindennapi életének megkönnyítése.
Fogyatékkal élők mindennapjainak bemutatása a társadalom többi tagja számára. Ehhez kapcsolódóan rendezvények, programok, összejövetelek szervezése és lebonyolítása.
Karitatív tevékenység folytatása, kulturális/szórakoztató rendezvények szervezése, amellyel hozzásegítjük a fogyatékkal élők rehabilitációját és az életszínvonaluk javítását.
Minden olyan egyéb tevékenység, amely elősegíti a fogyatékkal élők integrációját a társadalomba.
Az Alapítvány céljai elérése érdekében tevékenységét az 1997. évi CLVI. a közhasznú szervezetekről szóló törvény 26. § (c) bekezdése 1. 2. 4. 11. 17. és 18. pontjának megfelelően.
Fontos, hogy a logó tükrözze a Kiíró szellemiségét, összhangban annak nevével, céljaival, tevékenységével és honlapjával.

4. A PÁLYÁZÓK DÍJAZÁSA
Az első helyezett díja: a nyertes pályázó logóját a Kiíró legalább egy éven keresztül használni fogja, a nyertes felkerül támogatóink közé, így biztosítunk állandó reklámot.

5. A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
1. A pályázók a pályázat benyújtásával elfogadják a pályázati kiírásban foglalt feltételeket és alávetik magukat a Kiíró döntésének. A Kiíró döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.
2. A nyertes pályamunka alkotója hozzájárul ahhoz, hogy munkájával a Kiíró valamennyi ismert felhasználási módra kiterjedő, kizárólagos felhasználási joggal rendelkezzen.
3. A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga saját műve, mellyel semmilyen szerzői és egyéb jogot nem sért, illetve kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. A feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen,
4. A pályázat nyertese köteles a Kiíró írásbeli engedélyét kérni a mű más személy általi felhasználására.

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
Benyújtandó dokumentumok:
Az elkészült logó tervezet valamint a pályázó személyi adatai és elérhetőségei (név, születési hely és dátum, lakcím, telefonszám, e-mail cím). (A megadott személyes adatokat a Kiíró bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.)
Egy pályázó több pályaművel is pályázhat.
A pályázat beadási határideje: 2012. április 15.
A pályázati anyagot e-mailben kell benyújtani, lehetőleg Adobe Illustrator vagy Corel Draw által generált (vektoros) formátumban.
E-mail cím: ujratalpon@gmail.com
Jelige: Logó pályázat

7. BÍRÁLATI SZEMPONTOK, KRITÉRIUMOK
A pályamunkákat a Kiíró alapítvány tagjai fogják elbírálni.
A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy nem elégséges minőségű beérkezett pályázat esetén az első díjat ne adja ki.

8. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Kérdéseket, észrevételeket várjuk a ujratalpon@gmail.com címen.

 

{module Forrás: sff}