Pályázati felhívás kiegészítése az OKM által 2007. november 7-én közzétett, majd 2008. április 8-án kiegészített közlemény alapján kiadott oktatási programok (pedagógiai rendszerek) felhasználására

2008. április 8.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság (Educatio Kht.) a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátásról szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet 26/A. § (2) bekezdése alapján pályázatot hirdet az oktatási és kulturális miniszter által 2007. november 7-én közzétett, majd 2008. április -én kiegészített közlemény alapján kiadott – a suliNova Kht., majd jogutódja, az Educatio Kht. által a Nemzeti Fejlesztési Terv HEFOP 3.1.1-es központi program keretében, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003 (XII.17.) Korm. rendelet melléklete VIII. részének figyelembevételével kifejlesztett – kompetencia alapú oktatási programok felhasználása tárgyában.

A pályázók az Educatio Kht-val történő szerződéskötést követően juthatnak a programokhoz. A pályázat határidő nélküli. A megjelenéstől kezdődően fel lehet venni a kapcsolatot az Educatio Kht-val. A benyújtási határidő folyamatos, a beérkezett pályázatok a beadástól számított 10 munkanapon belül elbírálásra kerülnek.

A jelen pályázati felhívással érintett oktatási programok (pedagógiai rendszerek) bemutatói a www.sulinovadatbank.hu címen érhetők el a pályázók számára.

A pályázati dokumentáció és mellékletei letölthetők a www.educatio.hu címen.

A pályázati felhívásra jelentkezni, és az adatbankhoz történő hozzáféréshez szükséges információkat az alábbi címen lehet megszerezni:
EDUCATIO Kht. Ügyfélszolgálata 1134 Budapest, Váci út 37.
Telefon: 411-57-26