A pályázat kiírója: Erőforrás Alapítvány – United Way Magyarország

A pályázat neve: „Épen, elevenen!”

A pályázat témája: United Way Magyarország Gyermekbiztonsági Programja

 

A pályázat célja: A pályázó intézmények a United Way Biztonságos Iskola Program

képzésén vesznek részt, majd a képzést követő három tanévben

iskolájukban működtetik a programot.

 

A pályázók köre: Általános iskolák

A képzés helyszíne:                     Budapest, 2013. április 26. 9:00-17:00

Biztonságos Iskola Program:

A program célja, hogy a 7-14 éves korú gyermekek körében bekövetkező balesetek számát csökkentse, azáltal, hogy a gyermekeknek a veszélyes helyzetekkel kapcsolatos hozzáállását, óvatosságát igyekszik formálni, kialakítani. A program osztályonként 2 alkalmas, egymásra épülő, együttműködést fejlesztő, játékos, izgalmas, a drámapedagógia és a csoportmunka eszközeit használó interaktív tanulás.

A program megvalósításában a pályázat kiírója vállalja, hogy:

 • 8 kreditet érő, ingyenes, egynapos képzés során iskolánként 2 tanárral megismerteti a programot (teljes ellátással),
 • program oktatócsomagját biztosítja minden képzésen részt vevő iskolának, (http://www.unitedway.hu/gallery_popup.asp?Num=42&Cat=img/gallery/2012/Onkentes_tanari_kepzes/ )
 • tagságot biztosít a résztvevő pedagógusoknak a United Way Önkéntes Tanári Hálózatában,
 • az intézményeknek részvételi lehetőséget biztosít a United Way további zárt pályázati lehetőségeiben.

A program megvalósításában a pályázó vállalja, hogy:

 • biztosítja a 2 Önkéntes Tanár részvételét a meghirdetett képzésen,
 • biztosítja, hogy az Önkéntes Tanárok a 2013/2014-es, 2014/2015-ös és 2015/2016-os tanév folyamán alsó és felső tagozaton évfolyamonként minimum 2-2 osztály számára, osztályonként két alkalommal 90 perces foglalkozásokat tartsanak (összesen 8 alkalom / tanév), melynek keretében a Programban elsajátított ismereteket közvetítik a diákok számára;
 • biztosítja, hogy a diákok elvégezzék a Programmal kapcsolatos teszteket;
 • minden iskolaév végén összesített írásbeli beszámolót ad az Alapítványnak, hogy hány diák részére került közvetítésre a program, eljuttatja az Alapítvány részére a diákok által kitöltött teszteket és értékeléseit; valamint min. 10 képpel támasztja alá a program megvalósulását.

A pályázatban történő részvétel feltételei:

 • a pályázati adatlap helyes kitöltése és eljuttatása az alapítványhoz postai úton
 • általános iskolaként kell működnie az intézménynek
 • 2 önkéntes tanár kitöltött jelentkezési lapja 1 példányban aláírva

 

A pályázat ütemezése

A pályázat kiírása

2013. március 18

A pályázat beküldési határideje

2013. április 15

A pályázat elbírálásának határideje és közzététele

2013. április 20

A nyertes iskolák képzésen való részvétele

2013. április 26

A program indulása

2013. szeptember 1

A program zárása

2014. május 31

Beszámoló, értékelő beküldése

2014. június 15

FONTOS!

A pályázatok esetében a beérkezési sorrendet vesszük figyelembe. Egy képzési időpontra 24 hely van, tehát maximum 12 iskolát tudunk nyertesnek kihirdetni. Ha a létszám betelt, az érvényes pályázatok nem vesznek el, átirányítjuk későbbi képzési napjaink egyikére. Kérjük, pályázatát az alábbi címre juttassa el:

Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország,

1134 Budapest, Váci út 33. III. emelet