A pályázat benyújtási határideje: 2008. augusztus 8. 24:00 óra

A pályázat célja olyan Magyarországon működő megyei szintű ifjúsági szolgáltató központok kialakításának támogatása, amelyek szakmai-módszertani támogatást nyújtanak az adott megyében lévő településeken zajló ifjúsági munkához.

A szakmai-módszertani támogatás keretében az alábbi szolgáltatásokat kell biztosítani:

– általános jellegű szakmai támogatás az ifjúsági feladatok ellátásához (helpdesk működtetése, képzések, szakmai találkozók és projektlátogatások szervezése, szakirodalom biztosítása, pályázati tanácsadás),
– helyszíni tanácsadás az ifjúsági korosztály számára nyújtott szolgáltatások stratégiájának, fejlesztési programjának megtervezéséhez,
– helyszíni tanácsadás és szakember biztosítása a szabadidős programok lebonyolításához,
– helyszíni tanácsadás és szakember biztosítása a közösségi programok, közösségfejlesztő folyamatok lebonyolításához,
– a HAYICO Szakmai Etikai Kódexében meghatározott információs témakörök biztosítása az ifjúsági információs pontok (és hálózatuk) működtetése érdekében.

A pályázat kódja: IFJ-SZK-08

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 83 000 000,- Ft

A pályázat benyújtási határideje: 2008. augusztus 8. 24:00 óra

A pályázók köre:

a) társadalmi szervezetek (kivéve pártok, szakszervezetek és biztosító egyesületek),
b) alapítványok, közalapítványok (és azok jogutódjai) és intézményeik,
c) önkormányzati fenntartású intézmények,
d) közhasznú társaságok, valamint nonprofit gazdasági társaságok és intézményeik,
e) a fenti szervezeti körbe tartozók konzorciumai,

A pályázás részletes feltételeit, így a támogatható szervezetek körét, a támogatás formáját és mértékét, a pályázat benyújtásával kapcsolatos információkat stb. a pályázati felhívás tartalmazza.

Részletes pályázati kiírás és útmutató megtekintése>>

Internetes pályázás:

A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerén keresztül a regisztrációs eljárást követően.

További információk az internetes pályázáshoz>>

További információk:

A pályázati felhívás és a pályázati útmutató elektronikus úton letölthető a www.szmm.gov.hu, valamint a www.esf.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat az (1)273-4250 telefonszámon, valamint az hazaitamogatas@esf.hu e-mail címen is kaphatnak a pályázók ügyfélszolgálatunktól.

• hétfőnként és szerdánként 9 és 17 óra,
• keddenként és csütörtökönként 9 és 16 óra,
• péntekenként 9 és 14 óra között.

Forrás: tender.sff.hu