Beérkezési határidő: 2008. július 11. péntek

A MASZK Egyesület és az Ekisfeszt Akadémia színházi kisesszé pályázatot hirdet

METAMORPHOSIS
címmel

 

A megújuló THEALTER keresi:
… az új színházi események látnokait és dokumentátorait!
… az eredeti pillanatokat és a parafrázisokat!
… a radikális színházi gondolkodókat, akik a szó és a színpad erejét hasonló intenzitásúnak tartják!
… a fiatal színházi szakembereket, akik készek a párbeszédre korosztályukkal és a színházi alkotók színes világával!
… a színházi metamorphosis, a színházi átváltozások dokumentumait, legyen az a darab, a rendezés, a játéktér, a stílus, a nyelv, a díszlet, a világítás, a közönség átváltozása!
Keresünk Téged, aki mindezt megosztod velünk!

A részvétel:
A pályázat országos megjelenésű.
A pályázat nyelve: magyar.
A pályázaton személyenként és közös munka estén is csak egy művel lehet indulni.
A pályázat jeligés.
A pályázaton részt vehetnek: 28. életévüket még be nem töltött egyetemi, főiskolai hallgatók.

A pályázati anyagot digitális, illetve nyomtatott formában kérjük benyújtani. A nyomtatott pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia, lezárt, jeligével ellátott borítékban: név és elérhetőség, postacím, telefonszám, e-mail cím. Kizárólag valós adatokkal és teljes néven fogadunk el pályázatot!

A pályázati kiírás feltételeit be nem tartó pályamunkák automatikusan kizárják magukat a pályázatból!

A kiíró a pályázati folyamat nyilvánosságát biztosítandó a bírálók döntését követően az összes beadott pályázat anyagát közzé teszi a fesztivál honlapján.

BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2008. július 11. péntek
A határidőn túl érkezett művek nem vesznek részt a pályázaton!

ELBÍRÁLÁSI HATÁRIDŐ: 2008. július 18. péntek
Értesítés az eredményről: 2008. július 21.
Eredményhirdetés-díjazás: 2008. július 27.

A díjazás:
A beérkezett pályaműveket a szakmai zsűri – Szilasi László irodalmár és Szijj Ferenc költő – mellett a fesztivál ideje alatt a közönség is értékeli.
Három díjat, a MASZK Egyesület különdíját, valamint Közönségdíjat adunk ki.
Eredményhirdetésre a THEALTER Fesztivál zárónapján kerül sor.

Pályázati díjak:

I. díj: 50.000 Ft
II. díj: 30.000 Ft
III. díj: 20.000 Ft

Közönségdíj: értékes könyvcsomag
Különdíj: Maurits Ferenc festőművész MASZK Egyesületnek készített festménye

PÁLYÁZATI TUDNIVALÓK:

Terjedelem: maximum 5 A/4-es oldal, 12-es betűtípussal, 1,5-es sorközzel és 2,5 cm-es margókkal.
Értékelés-megbeszélés, szakmai vita: felolvasóülés formájában (várhatóan: 2008. július 24., csütörtök, 14-16 óra) 12 mű hangzik el.
A közönségszavazatok vasárnap déli 12 óráig adhatók le írásban a fesztivál helyszínein, illetve folyamatosan az interneten.
A legjobb pályaműveket a MASZK Egyesület megjelenteti.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

A pályázat lebonyolítója a MASZK Egyesület és a THEALTER Fesztivál szakmai igazgatósága.

A pályázatot postai úton a MASZK Egyesület, 6701 Szeged, Pf. 905 címre, digitálisan (word formátumban) a maszk@maszk.hu címre kérjük elküldeni, az e-mailben tárgyként kérjük feltüntetni a következőt: kisesszé_(jelige).
A felolvasóülés, valamint a díjak átadásának helyszíne: JATE Klub, Szeged, Toldi u. 2.

Szerzői és felhasználói jogok:
A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat.
A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja, a pályázó nevének feltüntetése mellett.

További kérdésekkel fordulhatnak Czene Zoltánhoz, a 06 20 266 76 40-es telefonszámon, illetve írhatnak a maszk@maszk.hu címre!

Forrás: tender.sff.hu