Az igazi oktatót nem elég megtalálni! FELHÍVÁS! MOL Tehetséggondozásért Díj

 

 

Határidő: 2012. december 31.

 

 

 

Ön is ismeri


-azt az áldozatkész, lelkes tanárt, szakembert, aki gyermekét jó tanácsokkal látta el és külön szakkörökön segítette az iskolai felkészülésben vagy a tanulmányi versenyeken?
– azt az edzőt, aki jó szemmel kiemelte és a neki legmegfelelőbb sportágban segítette készségei, képességei fejlesztésében gyermekét?

Ön is emlékszik
– arra a szeretett tanárára, aki elindította a pályán, akihez később is mindig fordulhatott jó tanácsért, szakmai támogatásért?

Segítsen nekünk megtalálni őket!
Szeretnénk a fiatal tehetségeket felfedező tanárokra, nevelőkre, edzőkre felhívni a közvélemény figyelmét. Ők azok, akik a háttérből segítik tanítványaik első lépéseit, áldozatvállalásuk, munkájuk nagyban hozzájárul egy-egy fiatal képességeinek kibontakozásához. Ösztönzik, mellettük vannak, keresik számukra a továbblépés lehetőségét, felkészítik őket a versenyekre, pályázatot nyújtanak be helyettük. Tudásuk továbbadása több generációt segít újabb és újabb eredményekhez. Munkájuk ritkán kerül előtérbe, nevüket ritkán említik az eredmények mellett. Különmunkájuk általában sem erkölcsileg, sem anyagilag nem kapja meg a szükséges elismerést.

Ha ismeri, jelölje őket a MOL Tehetséggondozásért Díjra!
A jelölés módja
– Jelölni a jelölt nevének, elérhetőségének megadásával és rövid indokolással lehet, amely tartalmazza a jelölt pályafutásának néhány kiemelkedő állomását, amelyek az elismerést indokolják (szakmai eredmények, közösségi munka, tanítványok legjobb eredményei stb.).
– Kérjük, minden esetben adja meg saját elérhetőségét is, hogy visszajelzést tudjunk küldeni a jelölésről.
– Jelölést bárki benyújthat, egyénileg vagy csoportosan.
– Jelölést kizárólag online módon lehet benyújtani.

Kik lehetnek jelöltek?
Tanárok, edzők, nevelők,
– akik 10-18 év közötti fiatalokat oktatnak, nevelnek, segítenek, képeznek, kísérnek, vagy diákcsoportok, csapatok fejlődését segítik, szakköröket vezetnek, diákjaik iskolán kívüli tevékenységét, szakmai pályafutásukban történő elindulását önzetlenül és eredményesen segítik;
– akik figyelnek azokra a gyerekekre, akiknek egyébként családi hátterük vagy anyagi lehetőségeik miatt nem, vagy csak kevés lehetőségük lenne arra, hogy kiemelkedjenek, fejlődjenek, továbblépjenek;
– akik olyan fórumokat hívtak életre (versenyek, találkozók, alapítványok, egyesületek, önképzőkörök stb.), amelyek elősegítették a gyerekek és fiatalok továbblépését, tehetségük kibontakoztatását;
– akik több évtizedes pályafutásuk során bizonyították, hogy szakmai és emberi kvalitásaik miatt egyaránt érdemesek az elismerésre, akik a nevelők, tanárok, sportági edzők közösségének a megbecsülését, elismerését is bírják.

A programnak nem célja, hogy óvodapedagógusok és tanítók munkáját elismerje. Az ilyen jelöléseket nem tudjuk fogadni.
A programnak nem célja, hogy határon túli magyar anyanyelvű tanárok munkásságát elismerje. Romániában élő és dolgozó tanárok és edzők munkájának díjazását partner alapítványunk, a Fundatia Pentru Comunitate vállalja fel. (www.pentrucomunitate.ro)
A jelölések értékelése, döntés
A legérdemesebb jelöltek közül évente egyszer az Új Európa Alapítvány kuratórium 4-4 személyt választ ki a sport, valamint a művészet-tudomány-kultúra területeiről, és a MOL Tehetséggondozásért díjban részesíti. A Tehetséggondozásért díj anyagi és erkölcsi elismerés, a díj értéke 500.000 forint személyenként.
A jelölések benyújtása folyamatos, a jelöltek közül évente egyszer választ az Új Európa Alapítvány kuratóriuma. 2012-ben december 31-ig várjuk a jelöléseket, amelyekről várhatóan 2013. február elején dönt a kuratórium és azt követően adja át a díjakat.
Online jelölés: www.ujeuropaalapitvany.hu, www.mol.hu
Infovonal: (40) 180 280 (munkaidőben)

Online jelölés

 

{module Forrás: sff}