Már olvasható a hallgatói szerződésBárki számára elérhető az Oktatási Hivatal honlapján és a felvi.hun a hallgatói szerződés mintája, melyhez hasonlót a 2012 szeptemberében induló állami ösztöndíjas, vagy állami részösztöndíjas képzésekre felvételt nyert jelentkezőknek kell aláírniuk ahhoz, hogy díjmentesen vagy részben díjmentesen tanulhassanak a felsőoktatásban.

Az állami ösztöndíjas és az állami részösztöndíjas képzésekre besorolt jelentkezők számára a támogatás elnyerésének feltétele, hogy aláírják az állami ösztöndíjszerződést. Amennyiben a jelentkező beiratkozáskor nem kívánja aláírni a hallgatói ösztöndíjszerződést, akkor önköltséges formában kezdheti meg a tanulmányait. A részösztöndíjat a műszaki, a természettudományi, az informatikai, az orvos- és egészségtudományi képzési területen, valamint az agrárképzési terület agrárműszaki képzési ágában önköltséges képzésre felvételt nyert jelentkezők részére ajánlják fel. Az állami ösztöndíjjal vagy állami részösztöndíjjal támogatott félévek száma maximum 12 lehet.

A feltételek
A szerződés mintája szerint az állam vállalja, hogy a hallgató által az adott képzésben igénybe vett támogatási idő alatt, de legfeljebb a hallgatói jogviszonyának megszűnéséig fizeti a képzési költséget, valamint hogy törekszik arra, hogy ha a hallgató befejezte a képzést, állást biztosítson neki. A hallgató pedig azt vállalja, hogy képzési időn belül, de legkésőbb a képzési idő másfélszeresén belül végez, és ezután 20 éven belül a képzési idő kétszeresének megfelelő időtartamon át Magyarországon társadalombiztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít, fenntart vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytat.
Amennyiben a hallgató nem fejezi be a képzést a megadott határidőn belül, vissza kell térítenie a képzési költsége felét, ha viszont nem dolgozza le Magyarországon a számára előírt éveket, a teljes összeget kell visszatérítenie, megemelt kamattal. Aki szomszédos országban él, az a saját országában is ledolgozhatja a képzési idő kétszeresét, a hitéleti képzésben résztvevőkre viszont nem vonatkozik ez a szabályozás.
A szerződés szerint a hazai munkaviszony időtartama teljesítésének számításakor a Magyarországon önkéntes katonai szolgálat alapján fennálló, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy esetében a származási országában teljesített, társadalombiztosítási jogviszonyt eredményező munkavégzésre irányuló jogviszonyt kétszeres mértékben kell figyelembe venni.

Változások időközben
Ha valaki időközben az önköltséges formára vált, akkor csak az állami finanszírozású idő dupláját kell Magyarországon ledolgoznia, nem az egész képzési idő dupláját. Aki több szakot végez párhuzamosan, vagy egymást követően több diplomát szerez, annak minden szakon teljesítenie kell a megadott feltételeket, az első oklevél megszerzésének időpontjától számítva.
Képzésváltás esetén a szerződés teljesítése szempontjából az újabb képzés képzési ideje irányadó, de számít az előző szakon eltöltött állami ösztöndíjas vagy részösztöndíjas idő is. A hazai munkaviszony időtartamába beleszámít a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama, valamint az az időszak, amely alatt a volt állami (rész)ösztöndíjas hallgató a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben meghatározott álláskereső és járadékra jogosult.
Mentességek, kedvezmények
Mentesül a hallgatói szerződésben foglalt kötelezettségek alól az, aki három gyermeket szül. Aki halmozottan hátrányos helyzetű, mentesül a költségek felének visszafizetése alól, ha a képzési idő másfélszerese alatt nem végez. Mentesül a hallgató a képzési díj egy részének visszafizetése alól, ha a visszafizetési időszak alatt hazai munkaviszonyt létesít, tart fenn annak időtartamával arányosan.
Felfüggeszthetik a volt állami (rész)ösztöndíjas hallgató kérelmére a másfélszeres idő alatti végzés kötelezettségét, ha a hallgató külföldi felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat, vagy a nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében felnőttképzésben folytatott tanulmányokat. A szünetelés legfeljebb két alkalommal, összesen legfeljebb két év időtartamra engedélyezhető.
Felmenthetők a kötelezettségek vagy azok egy része alól azok a hallgatók, akik munkaviszonyt létesítenek és meghatározott ideig fenn is tartják azt, valamint betegség, baleset, szülés, kettő vagy több gyermek nevelése, megváltozott munkaképességek miatt is adhatók kedvezmények, illetve felmentések.
Az állami ösztöndíj, vagy annak egy része visszatérítését a hallgatót foglalkoztató munkáltató vagy más személy – nyilatkozat benyújtásával – átvállalhatja. A hallgató kérelmére ötmillió forint alatti összegű állami ösztöndíj visszatérítési kötelezettsége esetén legfeljebb tíz évre szóló, ötmillió forint feletti összegű állami ösztöndíj visszatérítési kötelezettsége esetén legfeljebb tizenöt évre szóló részletfizetés engedélyezhető.
Ha szerződésben szereplő személyes adatok megváltoznak, azt be kell jelenteni. A szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdésekben a törvény az irányadó.

53 ezer hallgatót érinthet
Dr. Kis Norbert felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár a július 25-én tartott sajtótájékoztatón azt mondta, bíznak benne, hogy 51 ezer hallgató írja majd alá a szerződést, bár hozzátette, ez egyéni döntés kérdése. Az idei általános felvételi eljárás adatai szerint 51 059 ösztöndíjas hallgató lesz és maximum 2000 részösztöndíjat osztanak szét, összesen tehát körülbelül 53 ezer fiatalt érint a hallgatói szerződés.

 

{module Forrás: edupress|none}