Ha vége, hát csókolj meg s isten áldjon;

megtagadlak, már nem vagyok tied;

gyönyörnek, óh, mily gyönyörnek találom,

hogy ledobhattam bilincseimet.

Egy kézfogás még, – töröld eskünket

s ha találkoznak sorsunk útjai,

ne árulja el se szó, se tekintet,

hogy a volt vágyból maradt valami.

Most, bár szerelmünk már-már alig él,

s ravatalánál zokog a hüség

és utolsót lüktet a szenvedély

s a tisztulás lefogja a szemét,

most még, noha mindnyájan elsiratták

fel tudnád támasztani, ha akarnád.

(Szabó Lőrinc fordítása)