Látod: a fecske útra kél,
Hull a sápadt diólevél;
Deres a szőlő, őszre jár –
Ó, jössz-e már, ó, jössz-e már?

Karomba veszlek itt megint,
Míg szemem szomjan rád tekint,
S fejem válladon elpihen
Szép szelíden, szép szelíden.