Befejeződtek az írásbeli érettségi vizsgákMájus 25-én lezárult a 2009. évi tavaszi érettségi írásbeli vizsgáinak időszaka. A 136.334 érettségiző írásbeli vizsgái a 16 nap alatt 1354 vizsgahelyszínen zajlottak. A vizsgák sikeres lefolytatását érdemben megzavaró esemény nem történt – tájékoztatott az Oktatási és Kulturális Minisztérium.

A diákok a vizsgaszabályzat által biztosított lehetőségekkel élve mind a hét (rendes, előrehozott, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító) vizsgafajtát igénybe vehették. A különböző vizsgatárgyakból idegen nyelveken folyó vizsgákkal együtt középszinten 191, emelt szinten 87-féle vizsgatárgyat választottak érettségijükön.
Az írásbeli vizsgák megszervezése során az Oktatási Hivatal munkatársai a vizsgázók számára 1.123.755 feladatlapot (és CD-t) csomagoltak be 74.101 biztonsági fóliatasakba, és juttattak el 7.333 dobozban, időben a helyszínekre. A csomagolás és a kiszállítás a több lépcsős ellenőrzési rendszer és az abban dolgozó hivatali munkatársak, szállítók, körzetközponti jegyzők és iskolaigazgatók pontos munkájának köszönhetően gyakorlatilag hibamentes volt.
Az írásbeli vizsgák feladatlapjai valamint a hozzájuk tartozó javítási-értékelési útmutatók az előzetes ütemezésnek megfelelően folyamatosan kerültek fel az OH honlapjára, így minden érdeklődő pontosan tájékozódhat a feladatokról és azok megoldásairól. Május 26-án 14 órától mind a 482 vizsgaanyag (feladatlapok, javítási-értékelési útmutatók, egyéb elektronikus anyagok) megtekinthető a honlapon.
A vizsgadolgozatok kijavítása után a vizsgázók saját iskolájukban, az ott meghatározott helyen és időpontban megtekinthetik vizsgadolgozataikat, és – amennyiben úgy találják, hogy az elbírálás nem a javítási-értékelési útmutató szerint történt – észrevételt tehetnek a javítással kapcsolatban. Azok a vizsgázók, akik közvetlenül az OH regionális igazgatóságain jelentkeztek a vizsgára, a vizsgabehívójukról illetve az OH honlapjáról tudhatják meg, hol és mikor tekinthetik meg a kijavított vizsgadolgozataikat.
Az érettségi vizsgák következő szakasza, az emelt szintű szóbeli vizsgák időszaka június 4. és 10. között lesz (166 vizsgahelyszínen, 1754 tantárgyi bizottság előtt), amelyet a középszintű szóbeli vizsgák követnek majd június 15-étől 26-áig.
(www.edupress.hu)