„Ráébredtek a diákok a nyelvtanulás fontosságára”Nyelvtanulás külföldi ösztöndíjakkal.

Az a néhány héttel ezelőtt napvilágot látott hír, miszerint a felsőoktatásban tanulók kb. egyharmada nyelvvizsga hiányában nem kap diplomát, ismételten rávilágított arra, hogy a magyar fiatalok nyelvismerete nem csak az európai nyelvpolitikai alapelveknek nem felel meg, de a használható tudástól is gyakran elmarad.

 

Az Egész életen át tartó tanulás programnak köszönhetően a közoktatás, felsőoktatás és a szakképzés terén is akadnak olyan kivételes lehetőségek, amelyek segítségével szinte észrevétlenül, autentikus környezetben, magas szinten elsajátítható az idegen nyelv.

A Tempus Közalapítvány nyelvtanulást is jelentősen segítő pályázatairól tudhat meg többet az, aki ellátogat szeptember 3 és 5 között, a Millenáris B csarnokában zajló Nyelvparádé 51-es standjára.

 

Erasmus: egyetem és/vagy szakmai gyakorlat külföldön

Az Európai Bizottság legismertebb ösztöndíjprogramja az Erasmus, amely évente több mint 4000 magyar hallgatóknak nyújtja szakmai gyakorlat vagy európai egyetemekre szóló áthallgatás lehetőségét. A külföldi egyetemen, gyakorlati helyen töltött 3-12 hónap, melynek során a tanulmányok teljes egésze idegen nyelven zajlik, komoly referenciát jelent az itthoni elhelyezkedésnél.

Németh Gergő, a Budapesti Műszaki Főiskola hallgatójaként pályázta meg az Erasmust 2 évvel ezelőtt. Hollandiai útját egy intenzív nyelvi felkészítés előzte meg szintén az ösztöndíj segítségével, a folytatásról így mesél: „Erasmusos pályafutásom botladozó nyelvtudással kezdődött, még a diplomához szükséges nyelvvizsgám sem volt meg, azonban az angol nyelvi környezetben hihetetlen gyorsasággal lendültem bele a nyelvbe. Igazából ez volt az egyetlen esélyem a nyelvvizsga letételéhez, ami külön felkészülés nélkül is sikerült.  A külföldön megírt diplomamunkám pedig lehetőséget adott a szakmai és az írott angol helyes használatára. Azt, hogy most multinacionális környezetben dolgozhatom itthon, főleg az Erasmusnak köszönhetem: az ott szerzett alapos nyelvtudásnak köszönhetően magabiztosan és sikeresen vettem az angol állásinterjút és természetes az angol munkanyelv használata is.”

 

Leonardo: szakmai gyakorlat élesben, idegen nyelven

A szakképzést támogató Leonardo program külön figyelmet fordít a tanulók nyelvi készségeinek fejlesztésére. A néhány hónapos szakmai gyakorlat során „élesben”, valós anyanyelvi környezetben alkalmazhatják és csiszolhatják megszerzett tudásukat a résztvevők. A külföldi munkakörnyezetnek, az ottani munkatársaknak köszönhetően a gyakornokoknak muszáj megszólalniuk, idegen nyelven végezniük a munkájukat.

A békési Gondár Feri a „Dél-Alföld-EU” Közhasznú Egyesület Leonardo projektjében egy olasz mezőgazdasági vállalkozásban tölti szakmai gyakorlatát a nyáron, ahol gyümölcsök betakarításával, tartósításával és értékesítésével foglalkozik – olasz nyelven. A munkaműveleteken túl megismerheti az olasz árképzést is, és egyre jobb szakmai és nyelvtudásának köszönhetően a piacon már egyedül tud üzletet kötni a vevőkkel, vagy tárgyalni más vállalkozókkal.

Davidovics László koordinátor elmondta, hogy az egyesületük által gyakorlatra küldött diákok nem csak nagyon jó nyelvi alapot, de valós szakmai nyelvtudást nyernek a mobilitás révén. Mivel a tanulóikat egyesével helyezik el a gyakorlati helyeken, már a kezdetektől fogva önállóságot tanulnak, az idegen nyelv használatában is. Több, a Leonardo program által motivált tanulójuk tett már nyelvvizsgát francia nyelvből, sőt, volt olyan résztvevője is a programnak, akit maga a külföldi szakmai gyakorlat inspirált a nyelvtanári szakma felé.

Azért, hogy minél könnyebb legyen az első nyelvi akadályokat venni, a támogatási összeg jelentős része fordítható a projektet megelőző nyelvi felkészítésre, ami táborok, szimulált helyzetek, különórák, cserelátogatások formájában szokott megvalósulni. Nem ritka az sem, hogy a többhetes mobilitás első hetét – immár külföldön – intenzív nyelvi felkészítésre fordítják a sikerrel pályázó intézmények.

 

Comenius: közös munka, közös élmények az európai diáktársakkal

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium Európai kulturális identitás címmel indította útjára Comenius iskolai együttműködését, német, lengyel, cseh és francia partneriskoláival. A közös munka során a részt vevő diákok elsősorban azt vizsgálták, hogy a globalizáció mennyire jelent veszélyt az európai kulturális értékekre. A végeredmény az 5 ország jellegzetességeit bemutató kétnyelvű, angol-francia weboldal lett. Minden magyar diák kiemelte, hogy a közös munka nyelvi készségeire is nagy hatással volt; felszabadultabban, életszerű helyzetekben tudták használni nyelvtudásukat.

„A diákok végre ráébredtek a nyelvtudás fontosságára és végre motiválttá váltak a tanulásban” – számol be jelenleg is zajló Comenius projektjük fontos hozadékáról Vértes Éva, a mohácsi Radnóti Miklós Gimnázium tanárnője. Az iskola egy isztambuli gimnáziummal lépett partnerségre a Comenius programban – projektjük neve egy közös török-magyar szó: ALMA. Az együttműködésben a barátkozáson és a nyelvgyakorláson túl a török és a magyar nyelv vizsgálata, összehasonlítása, egymás kultúrájának megismerése, történelmünk közös pontjainak vizsgálata a cél. A diákok a török társaikkal való találkozások alkalmával életszerű helyzetekben használják a projekt közös nyelvét, az eddig csak iskolai órákon „beszélt” angolt, valamint a török nyelvvel való ismerkedés és annak használata is motiválja őket a további nyelvtanulásra.

Ily módon egy Comenius projekt valóban ablak lehet a világra: a folyamatos kapcsolattartás, a partneriskoláknál tett külföldi látogatások, a közös munka során a gyerekek – a többi nem kevésbé fontos eredmény mellett – aktívan használhatják, fejleszthetik nyelvtudásukat. A projektet követően pedig már nem kell biztatni őket a nyelvtanulásra, hiszen a többéves együttműködésben saját bőrükön tapasztalták meg annak fontosságát.

A fenti és egyéb, nyelvtanulást is támogató pályázati lehetőségekről a szeptember 3 és 5 között zajló 11. Nyelvparádén nyerhető további információ: a Tempus Közalapítvány munkatársai az 51-es standnál várják minden nap 10-től 18 óráig az érdeklődőket.

 

www.tka.hu

www.nyelvparade.hu