Tükörben a világ. Oktatófilm a fenntartható fejlődésről. Már Brüsszelben is.Túlnépesedés, klímaváltozás, élelmiszer-kilométer, vízlábnyom… Országszerte már több tízezren ismerkedtek meg e fogalmakkal a „Tükörben a világ” kiállításon keresztül, amelyet az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. jóvoltából most egy – majd egy órás – oktatófilmen tesznek hozzáférhetővé az érdeklődő intézmények,

nevelők számára, hogy ezzel az oktatási segédlettel is gyarapítsák az iskolai könyvtárakat, a környezeti nevelés és környezetvédelmi szemléletformálás eszköztárát.

A hazai oktatási intézmények pedagógiai programjainak kötelező eleme a Nemzeti Alaptantervben meghatározott környezeti nevelés, melynek feladata a környezettudatos magatartásformák kialakítása, a fenntartható fejlődés fogalmának megismertetése, az ezt szolgáló tevékenységek folyamatos szervezése.

Az egyre aktuálisabb témát feldolgozó, kivitelezésében is egyedülálló kiállítás iránt megnyilvánuló hazai és nemzetközi érdeklődésnek kívánt eleget tenni az oktatófilm elkészítésével és ingyenes terjesztésével az ÖKO-Pack Nonprofit Kft.

A film a kiállítás honlapjáról ingyenesen letölthető és terjeszthető, a DVD – korlátozott példányszámban – igényelhető.

Az elmúlt években az ország több nagyvárosában, felsőoktatási intézményében és közművelődési intézményeiben mutatkozott be a Tükörben a világkiállítás, amely a fenntartható fejlődés ösvényeire kalauzolja el az érdeklődőket. A kiállítás országjáró körútjának folytatására az alkotók, a szervezők, a támogatók jelentős erőfeszítéseket tesznek, melynek előfutára ez az oktatófilm.

A „Tükörben a Világ” csapatot a Zöld Fiatalok és a Cellux Csoport alapította; 2006 óta tartanak a globalizáció témáját feldolgozó interaktív foglalkozásokat gyerekeknek és fiataloknak. Üzenetük: az ember cselekvő lény, aki a szűkebb-tágabb világ történéseinek nem passzív elszenvedője, hanem kreatív alakítója.

A kiállítás oktatófilmje dr. Vida Gábor akadémikus közreműködésével bemutatja, hogy az emberiség jelen szükségleteinek kielégítése hogyan lehetséges a környezet és a természeti erőforrások megőrzésével együtt.

A 10 témakörben kialakított szobán átvezetve rámutat arra, hogy a boldogságot sokféle módon keressük, de minden egyes lépésünk kihat a természetre és embertársaink életére is!

A film bemutatja a lehetséges alternatívákat, melyekből lehetőségeik és döntéseik szerint kedvükre választhatnak a nézők. A film elgondolkodtatja a befogadót arról, hogy mire fog ügyelni a későbbiekben, vagy miről lesz képes lemondani a jövő érdekében. Komposztálja-e kerti-konyhai hulladékait, vagy tudatosabban vásárol, esetleg környezetbarát közlekedésre vált, netán mérsékli húsfogyasztását!?

„Amikor én gyerekkoromban közlekedtem erdőn-mezőn, szemetet nem találtam. A szemét ismeretlen fogalom volt! Nagyritkán előfordult, hogy egy újságpapírt látott az ember, amit elfújt a szél. Műanyag akkoriban nem volt, a papír drága hiánycikk volt, és ennek következtében mindenki nagyon vigyázott rá. Most, hogy bőség volt a kőolajból, rengeteg műanyag készült, mindent műanyagba kapunk… ezzel egy új „kultúra” alakult ki, a környezetszennyezés. Ezért mindenkinek nagyon ajánlom, hogy nézze meg, hogy mit vásárol, az a termék honnan származik, de a legfontosabb, hogy gondoljuk át, tényleg szükségünk van-e arra a termékre!?”

(Vida Gábor akadémikus, a „Választás” szobánál az egyéni döntések szerepéről beszél)

Az oktatófilm megjelenésének külön aktualitást ad az a tény, hogy 2012. március 27 – április 23. között Brüsszelben, Magyarország Belgiumi Nagykövetségének Kulturális Szolgálata meghívására az ottani Balassi Intézetben mutatkozik be a Tükörben a világ kiállítás.


További információk:
Hankó Gergely
ÖKO-Pack Nonprofit Kft.
www.tukorbenavilag.hu
gergely@okopack.hu

 

Forrás: www.utajovobe.eu